Mając doświadczenie we współpracy z ponad 30 mediatorami o różnym przygotowaniu i stylach mediowania, z pełnym przekonaniem i przyjemnością mogę zarekomendować wyjątkowo kompetentnych i sprawdzonych Współpracowników:

 

Anna Wawrzyńska
tel.: 503 424 858
e-mail: a.wawrzynska@mediator.waw.pl

mediator od 2013 roku, kilkaset mediacji;
wpisana na listy mediatorów stałych oraz Polskiego Centrum Mediacji, Centrum Mediacji Lewiatan i Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, współzałożycielka i kierownik Filii PCM w Siedlcach;
specjalizuje się w sprawach gospodarczych, zwłaszcza z zakresu budownictwa, przemysłu ciężkiego, energetyki i drogownictwa oraz produkcji i przetwórstwa rolnego, a także w sporach pracowniczych;
wykształcenie magisterskie ekonomiczne (SGH) i podyplomowe rolnicze (SGGW);
kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w podmiotach międzynarodowych na stanowiskach związanych z finansami i sprawozdawczością zarządczą (kontroling, dyrektor finansowy)

 

Anna Zubczyńska-Wyrobek
tel.: 660 884 353
e-mail: a.wyrobek@mediator.waw.pl

mediator od 2012 roku, 
jest wpisana na listy mediatorów stałych oraz Polskiego Centrum Mediacji i Centrum Mediacji Lewiatan,  współzałożycielka Filii PCM w Siedlcach;
specjalizuje się w mediacjach cywilnych i rodzinnych, prowadzi także mediacje gospodarcze, pracownicze i administracyjne;
wykształcenie magisterskie prawnicze (Uczelnia Łazarskiego);
wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku prawnika ze specjalnością prawo cywilne i gospodarcze

 

Paweł P. Mlicki
tel.: 507 186 870
e-mail: p.mlicki@mediator.waw.pl

mediator od 2014 roku,
wpisany na listy mediatorów stałych oraz Polskiego Centrum Mediacji, Międzynarodowego Centrum Mediacji i Centrum Mediacji Lewiatan,
specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i pracowniczych;
wykształcenie magisterskie psychologiczne i pedagogiczne (UW) oraz doktorat w zakresie nauk społecznych (Uniwersytet w Utrechcie), certyfikat walidacji kwalifikacji rynkowej ZSK "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"; wieloletnie doświadczenie w zarządach i radach nadzorczych firm z branży finansowej i konsultingowej (zarządzanie zasobami ludzkimi), a także jako wykładowca polskich i europejskich uczelni oraz doradca instytucji w Holandii i krajach Europy Środkowej, również były wieloletni członek zarządu Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej

 Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk   ul. Czerniakowska 71 lok. 301  00-715  Warszawa
tel. 603 779 833    fax 22 452 06 33    e-mail:   mediator@switluk.pl   biuro@mediator.waw.pl    www.switluk.pl    www.mediator.waw.pl     
ewidencja gospodarcza: MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk    NIP: 712 160 31 26    rachunek bankowy:  74 1140 2004 0000 3202 7747 0440