Jakub Świtluk

tel.:  603 779 833,  e-mail:  mediator@switluk.pl  biuro@mediator.waw.pl   

zawodowy mediator od 2010 roku, setki ugód, wielomilionowe WPSy
trener i wykładowca na studiach podyplomowych dla mediatorów gospodarczych
redaktor kalendarium wydarzeń mediacyjnych  www.oMediacji.pl 

mediator stały (lista Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie)

mediator na listach ośrodków mediacyjnych: 

  • Polskiego Centrum Mediacji
  • Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego 
  • Centrum Mediacji Lewiatan (CAM - Koordynator)
  • Międzynarodowego Centrum Mediacji / International Mediation Centre (przy międzynarodowych izbach gospodarczych)
  • Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM Lublin)


wykształcenie
Prawo - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Podyplomowe Studium Marketingu - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (przerwane w związku z awansem)
Executive MBA - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska z London Business School, HEC Paris i NHH Bergen
Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Laboratorium Psychoedukacji (w tym "Grupa otwarcia")
szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, negocjacji, komunikacji, sprzedaży, zasobów ludzkich, poszczególnych branż i in.


   wcześniejsze doświadczenie zawodowe
m.in. dyrektor oddziału, dyrektor handlowy, doradca zarządu, główny specjalista, kierownik w biurze zarządu, sales manager, key account manager; firmy o różnej wielkości i strukturze (m.in. grupy giełdowe i sieci międzynarodowe) w branżach takich jak usługi B2B, informatyka, zarządzanie nieruchomościami, edukacja, wydawnictwo, podróże i MICE, finanse;
także NGO - wiceprzewodniczący oddziału izby gospodarczej, prezes oddziału i członek centralnej komisji stowarzyszenia;
również przedsiębiorca, wspólnik spółki cywilnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej
(...a w czasach studenckich: przewodnik górski, pilot wycieczek zagranicznych, instruktor przewodnictwa, wykładowca i egzaminator)

   przygotowanie do mediacji
- Szkolenie podstawowe (wg standardów Rady ds. ADR) i w sprawach karnych (Polskie Centrum Mediacji)
- Specjalistyczne szkolenie z mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych (PCM)
- Specjalistyczne szkolenie z mediacji w sprawach rodzinnych (PCM)
- Mediacje gospodarcze – warsztaty doskonalące (PCM)
- Przygotowanie i formułowanie ugód w sprawach gospodarczych – warsztaty doskonalące (PCM)
- Konflikty w wykorzystaniu zasobów naturalnych ( CE2 i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
- dwa seminaria: Mediacje na rynku finansowym (CMSP KNF)
- Techniki mediacji – szkolenie dla mediatorów  (Mazowieckie CAM / CM Lewiatan)
- Zarządzanie konfliktem w organizacji – mediacje pracownicze (Markert Mediacje)
- Specjalistyczne szkolenie z konstruowania ugód zawartych w toku mediacji i negocjacji (CM Lewiatan)
- Metody zapobiegania sporom korporacyjnym i ich rozwiązywania (Akademia Lewiatana)
- Facylitator dialogu, komunikacja w kulturze dialogu - warsztaty (PCM)
- Specjalistyczne szkolenie z konstruowania ugód w mediacji – poziom zaawansowany (CM Lewiatan)
- Mediacja w postępowaniu administracyjnym (Partners Polska)
- Rozwód – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)
- Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy. Procedura Niebieskiej Karty (DCP)
- Metoda dialogu motywującego (DCP)
- Mediacje gospodarcze dla mediatorów (CAM Koordynator / CM Lewiatan)
- Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń w kontraktach budowlanych PZP i FIDIC (SIDiR)
- Public relations dla mediatorów (CAM Koordynator / CM Lewiatan)
- RODO dla mediatorów (Sąd Okręgowy w Warszawie)
a także
- warsztaty i wykłady zagranicznych ekspertów mediacji. m.in.: prof. G. de Palo, dr A. Grossman, dr T. R. Henschell
- konsultacje Min. Sprawiedliwości, Min. Gospodarki i SO w Warszawie dotyczące regulacji prawnych i standardów mediacji
- dziesiątki konferencje na temat sporów i mediacji m.in. w budownictwie, infrastrukturze, zamówieniach publicznych, administracji itp.
- wydarzenia środowisk mediacyjnych: Salony Mediacji i Salony Mediacji Gospodarczej, aktywność w Klubie Mediatorów
- superwizje grupowe dla mediatorów (Ośrodek Mediacja.edu.pl)
- szereg szkoleń z zakresu negocjacji, komunikacji, zarządzania, sprzedaży, HR, kurs trenerski SKTiZ Matrik i inne

  doświadczenie w mediacjach gospodarczych
- branże: budownictwo, inwestycje drogowe, kolejnictwo, bankowość, ubezpieczenia, finanse, fundusze europejskie, informatyka, telekomunikacja, e-commerce, instalacje przemysłowe, górnictwo, energetyka, motoryzacja, media, reklama, poligrafia, usługi doradcze i prawnicze, medycyna, farmacja, ochrona zdrowia, szkolnictwo, nieruchomości, handel wielkopowierzchniowy, produkcja spożywcza, ochrona osób i mienia, hotelarstwo, turystyka, transport, spedycja...
- podmioty i sytuacje: od osób fizycznych po spółki giełdowe i koncerny międzynarodowe, organy administracji rządowej i samorządu, firmy państwowe i komunalne, spółdzielnie i wspólnoty, szkoły wyższe, obcokrajowcy i podmioty zagraniczne, podmioty w upadłości i restrukturyzacji, wielość podmiotów i postępowań, zamówienia publiczne
- wartości przedmiotu sporu: od kilkuset złotych do kilkuset milionów złotych

  inne rodzaje mediacji
- przede wszystkim szeroko rozumiane sprawy rodzinne, w tym plany wychowawcze, alimenty, wspólne korzystanie z nieruchomości
- inne sprawy cywilne - zwłaszcza podziały majątku i spadku
- sprawy z zakresu prawa pracy
- spory w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
- spory wewnątrzorganizacyjne
- spory konsumenckie
- sprawy karne i z nieletnim sprawca czynu zabronionego

   działalność na rzecz popularyzacji mediacji
- prowadzenie kilku tematów zajęć na studiach podyplomowych dla mediatorów gospodarczych
- pomysł godła promocyjnego KNF "Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji"
- zainicjowanie i koordynacja (2010-15) dyżurów mediatorów PCM w sądach Apelacji Warszawskiej, Lubelskiej i Łódzkiej
- szkolenie mediatorów-stażystów (kilkanaście osób 2013-16)
- prowadzenie szkoleń i przygotowanie materiałów w projekcie "Eko-mediator" (PCM z CE2 Centrum Edukacji)
- organizacja i prowadzenie spotkań sędziów i mediatorów dotyczących praktyki współpracy
- współpraca w propagującej mediację akcji społecznej PCM "Mediacja Czyni Cuda"
- udział w Międzynarodowych Dniach Mediacji i Tygodniach Mediacji (dyżury PCM i CM Lewiatan, mediacyjna część "lekcji sądowej")
- prowadzenie spotkań informacyjnych na zlecenie wydziałów gospodarczych i cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie (2016-18)
- dyżury mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Warszawie - Sądzie Gospodarczym (2017-19)
- udział w Salonach Mediacji i Salonach Mediacji Gospodarczej, także jako organizator, prelegent i moderator