Jakub Świtluk  zawodowy, "pełnoetatowy" mediator od 2010 r., ponadprzeciętny procent ugód, spory wartości setek mln. zł., trener i wykładowca na studiach dla mediatorów gospodarczych, członek/mediator kilku organizacji i ośrodków mediacyjnych, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL; kilka dyplomów akademickich, ciągłe doszkalanie mediacyjne (ok. 600 g.) i udział w szeregu superwizji, wcześniej dyrektorskie stanowiska w biznesie;

kontakt:  +48 603 779 833   biuro@mediator.waw.pl  mediator@switluk.pl  ul. Puławska 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa (Mokotów) 
fb.com/ProfesjonalnyMediator   twitter.com/switluk   linkedin.com/in/jakub-switluk/
kalendarium oMediacji.pl wersja fb  fb.com/oMediacjiPL.Switluk

specjalizacja: skomplikowane spory z udziałem firm i instytucji,  zwłaszcza sektor publiczny, branża drogowa i budowlana, ubezpieczenia i finanse, informatyka i telekomunikacja oraz szereg innych branż;   

także sprawy rodzinne (rozwody, plany opieki, alimenty), cywilne, pracownicze, administracyjne, sądowoadministracyjne, wewnątrzorganizacyjne, spory zbiorowe

doświadczenie: sprawy ze wszystkich sądów Warszawy, szeregu mazowieckich i kilku innych miast oraz mediacje prywatne (umowne); 
doświadczenie we współpracy z większością wiodących kancelarii prawnych, czołowymi firmami budowlanymi i ubezpieczycielami, spółkami WIG20, urzędami od gminy przez służby mundurowe do ministerstwa 

przygotowanie: wykształcenie z obszarów prawa (WPiA UMCS i WPiA UŁ), zarządzania (Executive MBA, PW), psychologii/treningu (SWPS); walidacja ZSK;
ok. 20 szkoleń z zakresu mediacji i sytuacji spornych,
dziesiątki konferencji, superwizje, Klub Mediatorów;
wcześniej - praktyka menedżerska i ekspercka w biznesie i NGO;
także szkolenie mediatorów, zajęcia na studiach, wystąpienia jako prelegent i moderator, różne formy popularyzacji mediacji

na listach: mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie i kilku innych SO oraz listy CM Lewiatan / CM KIG, CMSP KNF, MCM/IMC, CAM Lublin, PCM, SMR

również: szkolenia, coaching i doradztwo w zakresie komunikacji, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów, staże mediacyjne 


Biuro Mediacji Gospodarczej  MEDIATOR.WAW.PL  Jakub Świtluk   
ul. Puławska 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa
tel. 603 779 833    e-mail:   mediator@switluk.pl   biuro@mediator.waw.pl   
www.switluk.pl  www.mediator.waw.pl     
NIP: 712 160 31 26