Jakub Świtluk  zawodowy mediator od 2010 r., setki ugód, wielomilionowe WPS-y,  trener i wykładowca na studiach dla mediatorów gospodarczych, członek/mediator kilku organizacji i ośrodków mediacyjnych, właściciel Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL; kontakt:  +48 603 779 833   biuro@mediator.waw.pl  mediator@switluk.pl   
oMediacji.pl   MediacjeSektorPubliczny.pl / 54a.pl   facebook.com/ProfesjonalnyMediator   twitter.com/switluk
U W A G A :  a k t u a l n y   a d r e s :   u l .   B o b r o w i e c k a   1,   0 0 - 7 2 8   W a r s z a w a

specjalizacja: skomplikowane spory z udziałem firm i instytucji,  zwłaszcza sektor publiczny, branża drogowa i budowlana, ubezpieczenia i finanse, informatyka i telekomunikacja oraz szereg innych branż;   

także sprawy rodzinne (rozwody, plany opieki, alimenty), cywilne, pracownicze, administracyjne, sądowoadministracyjne, wewnątrzorganizacyjne

doświadczenie: sprawy ze wszystkich sądów Warszawy i szeregu mazowieckich oraz mediacje prywatne (umowne); 
współpraca m.in. z większością wiodących kancelarii prawnych, czołowymi firmami budowlanymi i ubezpieczycielami, spółkami WIG20, urzędami od gminy przez służby mundurowe do ministerstwa 

przygotowanie: wykształcenie z obszarów prawa (WPiA UMCS i WPiA UŁ), zarządzania (Executive MBA, PW), psychologii (SWPS);
ok. 20 szkoleń z zakresu mediacji i sytuacji spornych,
dziesiątki konferencji, superwizje, Klub Mediatorów;
wcześniej - praktyka menedżerska i ekspercka w biznesie i NGO;
także szkolenie mediatorów, zajęcia na studiach, wystąpienia jako prelegent i moderator, różne formy popularyzacji mediacji

na listach: mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie i kilku innych SO oraz listy CM Lewiatan / CAM-Koordynator, CMSP KNF, MCM/IMC, CAM Lublin, PCM, SMR

również: szkolenia, coaching i doradztwo w zakresie komunikacji, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów, staże mediacyjne Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk   ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
tel. 603 779 833    e-mail:   mediator@switluk.pl   biuro@mediator.waw.pl    www.switluk.pl    www.mediator.waw.pl     
ewidencja gospodarcza: MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk    NIP: 712 160 31 26    rachunek bankowy:  74 1140 2004 0000 3202 7747 0440
    

(2019: strona w przebudowie; wkrótce praktyczne informacje o mediacji dla Stron, Pełnomocników i Sądów, koszty, aktualności, referencje itd.)