mediacyjne newsy zebrane w jednym miejscu, jedyne ogólnopolskie kalendarium wydarzeń dotyczących mediacji, ADR itp. 
po nadchodzących - prace legislacyjne, następnie archiwum wcześniejszych tegorocznych wydarzeń 
(uwaga: 1. "wersja beta" - c.d.n., 2. głównie konferencje i panele, studia i szkolenia - bezpłatne lub szczególnie interesujące 3. wybór subiektywny!)
chcesz wykorzystać? - świetnie, będę tylko bardzo wdzięczny za podanie: "z serwisu oMediacji.pl" i/lub "zebrał MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk;
chcesz coś dodać? masz uwagi? - napisz proszę na:  redakcja@oMediacji.pl

www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk


nadchodzące konferencje mediacyjne, panele na temat mediacji, bezpłatne szkolenia i inne wydarzenia z okolic ADR w 2019 r.: 

aktualnie:
dla (wpisanych na listy) mediatorów gospodarczych - rekrutacja w toku lub wkrótce
Kraków, Lublin (WS Humanitas) - rekrutacja trwa: http://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze 
Łódź (Uniwersytet Łódzki) - rekrutacja od 18 czerwca: https://tiny.pl/trgk6

aktualnie:
obok opublikowanego w maju (?) opracowania zbiorczego na temat mediacji 2006-1018
(plik pdf do pobrania: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,7.html )
[moje refleksje:   http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji ] 
oraz zaktualizowanych do ubiegłego roku danych na temat mediacji cywilnych i gospodarczych,
na stronie  Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości pojawiły się analogiczne dokumenty
odnośnie mediacji w sprawach karnych, nieletnich i z zakresu prawa pracy (brak więc już tylko rodzinnych)
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/    

12 czerwca w Warszawie
w siedzibie KNF wręczono po raz kolejny wyróżnienia:
Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji (ustanowiona w 2014 roku wg mojego pomysłu) - laureaci:
PZU, TUiR WARTA, GENERALI TU, STU ERGO HESTIA, UFG, TUZ TUW, INTER RISK TU
oraz Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym (nadawane od zeszłego roku) - laureaci:
r.pr. Adriana Olszowy, r.pr. Lucjan Chreściak (EuCO SA), r.pr. Albert Demidowski (Votum SA)
- z wszystkimi ww. Osobami i niemal wszystkimi Instytucjami miałem przyjemność wielokrotnie mediować,
więc z tym większym przekonaniem - najserdeczniej gratuluję!   

17 czerwca Warszawa,
konferencja w Biurze RPO: "Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców"
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/standardy-pomocy-dziecku-w-sytuacji-rozstania-rodzicow-konferencja-w-biurze-rpo
broszura „Standardy...” (opracowana z udziałem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych”
http://standardyrozstania.pl/wp-content/uploads/2019/05/STANDARDY_ROZSTANIA_www.pdf 

17 czerwca, Warszawa
Akademia Grzegorza Turniaka: "Ludzka twarz biznesu - mediacje, rekrutacje, relacje"
https://agt.edu.pl/

17 czerwca, Katowice
panel śląskiego CAM: „Mediacja gospodarcza – praktyczne problemy”
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-mediacja-gospodarcza-praktyczne-problemy/


17-18 czerwca, (Śląsk)
konferencja: Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy
http://dydaktyka.polsl.pl/ziie/strategie2019/site/index.html#tematyka

24-26 czerwca, Warszawa
I Polski Kongres Prawa Budowlanego
http://zam-bud.pl/

26 czerwca, Lipsk
konferencja Fomento na temat mediacji w międzynarodowych sprawach spadkowych
https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/

27 czerwca, Warszawa
śniadanie biznesowe DZP: "Problematyka odstąpienia od umowy o roboty budowlane 
https://www.dzp.pl/konferencje/1069-problematyka-odstapienia-od-umowy-o-roboty-budowalne 

9-11 lipca, Luksemburg
10th World Mediation Forum
https://fmm2019.openum.ca/en/organisateurs-et-partenaires/comite-organisateur-2/ 

22-26 lipca, Gdańsk
European Forum for Restorative Justice - Letnia szkoła: "Sprawiedliwość naprawcza przyjazna dziecku"
http://www.euforumrj.org/events/summerschool2019/ 

7 września, Singapur
rozpocznie się podpisywanie Singapurskiej Konwencji Mediacyjnej (Singapore Convention od Mediation), czyli (wypracowanej przez UNCITRAL, a przyjętej 20 grudnia 2018 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych ugód mediacyjnych w sporach gospodarczych), tym samym mediacja może zyskać możliwości, którymi arbitraż cieszy się już od 61 lat (Konwencja Nowojorska 1958), zwiększyć swoje znaczenie i wykorzystanie.

6-8 września, Białystok
konferencja CM przy NRA: „Międzynarodowa praktyka mediacji”


11-13 września, Kraków
CM OIRP Kraków: "Kongres Mediacji" (poświęcony mediacji administracyjnej i gospodarczej) 


19 września, Rzeszów

panel podkarpackiego CAM:„Mediacje gospodarcze – transakcje i kontrakty. Koszty i korzyści” 
http://cam.rzeszow.pl/panele-dyskusyjne/ 

24-25 września, Lublin
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4 


27 września, Londyn
Konferencja CIArb.: Mediation Symposium 2019 - Mediation in Times of Crises
https://www.ciarb.org/events/mediation-symposium-2019/ 

1-2 października, Lublin
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4
 

3 października, Kraków
CM OIRP Kraków: I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno- Mediacyjny dla Biznesu

10-11 października, Ciechocinek
25 Konferencja naukowo-techniczna Sekocenbud (m.in. rryzyka, roszczenia i spory w zamówieniach publicznych)
https://www.sekocenbud.pl/konferencja/


17 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji, 14-18 października Tydzień Mediacji - cała Polska
szereg konferencji, spotkań, dyżurów i innych wydarzeń promujących mediację

17 października, Warszawa
konferencja: "Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży - aspekty teoretyczne i praktyczne"
https://www.konferencja.ppbw.pl/

21 października, Płock
Konferencja Sądu Okręgowego w Płocku i PCM O/Warszawa: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://plock.so.gov.pl/download/01042019-1554099934.pdf

25-26 listopada, Warszawa
6. edycja Konferencji Arbitrażowej SIDiR
https://sidir.pl/


= = = = = = = = = = = = =

legislacja itp.:

projekt prawa nieletnich (można się spodziewać dużych zmian w kwestii mediacji)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449

projekt ordynacji podatkowej (zamiar wprowadzenia mediacji trzyma się dalej)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523380

zmiany KPC w Sejmie
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-197-18

zmiany KRiO w Senacie
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html

zmiany Prawa zamówień publicznych
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565439 

wniosek SMR o włączenie mediacji rodzinnej do kwalifikacji rynkowych:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/aktualnosci/

Europejskie standardy dla ośrodków mediacyjnych i mediatorów
https://rm.coe.int/0900001680901dc6
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf

= = = = = = = = = = = = =

poprzednie wydarzenia i informacje:

14 czerwca, Gdańsk
Salon Mediatora: "Mediacje w sprawach nieprocesowych"
http://gdansk.so.gov.pl/salon-mediatora-mediacje-w-sprawach-nieprocesowych-zaproszenie-na-spotkanie-14-czerwca-2019-r 

14 czerwca, Szczecin,
III Szczeciński Salon Mediatora
https://www.facebook.com/events/1077116129154968/  7 czerwca, Nowy Tomyśl
konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce: "Budowanie zaufania do Arbitrażu i ADR"
http://www.nig.org.pl/sa/

13 czerwca, Radom
panel CAM Lewiatan: „Wspomaganie rozwoju mediacji w sądach i prokuraturach”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/panel-dyskusyjny-wspomaganie-rozwoju-mediacji-w-s%C4%85dach-i-prokuraturach 

13 czerwca, Poznań
szkolenie CAM Lewiatan dla wielkopolskiego CAM: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/ 

12 czerwca, Warszawa
wręczenie wyróżnień Komisji Nadzoru Finansowego:
"Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji" [której byłem pomysłodawcą] oraz "Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym"
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/mediacja/wyroznienie?articleId=38954&p_id=18 

10-11 czerwca, Trójmiasto
Forum Praktyków Partycypacji
https://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2018/

11 czerwca, Kluczbork
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – stawiam na mediacje”
http://www.cam.opole.pl/1725-2/

6 czerwca, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: „Mediacje – specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej”
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/80-895-gdansk/mediacje-specyfika-rozstrzygania-sporow-w-gospodarce-morskiej-223927/?source=directory

6 czerwca, Warszawa
Salon Mediacji: "Ile negocjacji w mediacji?"; Sąd Okręgowy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 s. 475, g.10-13  
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/241/strefa-mediatorow 


4-6 czerwca, Bilbao
Doroczne zgromadzenie ogólne oraz sympozjum European Forum for Restorative Justice
http://www.euforumrj.org/events/agmandsymposium/ poprzednie wydarzenia 2019:

4 czerwca, Kielce
Panel dyskusyjny Świętokrzyskiego CAM

3, 4, 6, 7 czerwca, Lublin
panele dyskusyjne na temat mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4 

1 czerwca, Poznań
II Kongres Prawników Polskich (m.in. panel o planowanych zmianach KPC, w tym o mediacji)
http://kongresprawnikow.info/  


30-31 maja, Bydgoszcz
Panel CAM: "Kujawsko-Pomorskie Forum Wymiany Doświadczeń Mediacyjnych"
http://cam.bydgoszcz.pl/article/panel-dyskusyjny-kujawsko-pomorskie-forum-wymiany-doswiadczen-mediacyjnych-i-30-kropka-05-kropka-2019-ii-31-kropka-05-kropka-2019

31 maja, Poznań
bezpłatne szkolenie dla mediatorów wielkopolskiego CAM
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

29 maja, Warszawa
konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości: „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”
https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/po-wer-2014-2020/formularz-rejestracyjny-na-konferencje-centrum-arbitrazu-i-mediacji-szansa-dla-przedsiebiorcow/

29 maja, Wrocław
konferencja WSB we Wrocławiu: "Mediacja w polskim porządku prawnym - regulacje prawne i praktyka stosowania"
https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/konferencja-mediacje-podstawy-prawne-i-praktyka-stosowania 

29 maja, Olsztyn
szkolenie CAM Lewiatan dla olsztyńskiego CAM: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/29-maja-olsztyn-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

28 maja, Zielona Góra 
panel lubuskiego CAM: „Mediacje jako platforma dialogu dla biznesu”
www.mediacje-cam.pl/mediacje-jako-platforma-dialogu-dla-biznesu/ 


28 maja, Kędzierzyn-Koźle
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – duże możliwości”
http://www.cam.opole.pl/1718-2/ 

28 maja, Wrocław
bezpłatne szkolenie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej: „Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów”
https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/wroclaw/budowanie-zespolu-i-sztuka-rozwiazywania-konfliktow-224679/?source=directory
 

24-25 maja, Ustroń
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych, Śląskie CAM
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/10-maja-termin-zgloszen-na-szkolenie-z-mediacji-gospodarczych/ 

24 maja, Poznań

bezpłatne szkolenie dla mediatorów wielkopolskiego CAM
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/


23-24 maja, Warszawa
konferencja: „Dispute Resolution in M&A Transactions”
http://disputeresolutionmaconference.com/
http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/podstrony/konferencja-dispute-resolution-in-m-a-transactions-23-24-maja-2019-r-15489617098477.html 

23 maja
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
https://www.iustitia.pl/component/dpcalendar/event/9?calid=131 


23 maja, Warszawa
szkolenie CAM Lewiatan: „Konflikty w mediacjach pracowniczych i jak sobie z nimi radzić”
https://online.ikongres.pl/conference/szkolenie_centrum_mediacji_-_konflikty_w_relacjach_pracowniczych_i_jak_sobie_z_nimi_radzic


23 maja, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: "Tajemnica przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie"
http://www.pcaim.org.pl/aktualnosci/60-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance-mediacje-w-prawie-pracy-i-biznesie.html
prezentacje z panelu: 
http://pcaim.org.pl/aktualnosci/61-podsumowanie-panelu-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance.html 

23 maja, Poznań
panel wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/ 

22 maja, Warszawa
spotkanie SA KIG: „Arbitraż instytucjonalny od kuchni nad Wisłą, Renem i Dunajem
https://sakig.pl/przyszle-wydarzenia/arbitraz-instytucjonalny-od-kuchni-nad-wisla-renem-i-dunajem


21 maja, Szczecin (odwołane!)
panel Zachodniopomorskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w praktyce"
http://zcam.pl/plan-konferencji/ 


18 maja, Gorzów Wlkp.
bezpłatne szkolenie dla mediatorów lubuskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_lubuskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

17 maja, Szczecin
bezpłatne szkolenie dla mediatorów zachodniopomorskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_zachodniopomorskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

16-17 maja, Białystok
szkolenia podlaskiego CAM dla mediatorów:
https://podlaskiecam.pl/szkolenie-mediatorow-z-mediacji-w-sprawach-gospodarczych/

15 maja Warszawa,
ogólnopolskie spotkanie sędziów koordynatorów ds. mediacji w MS
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wiceminister-sprawiedliwosci-lukasz-piebiak-na-spotkaniu-koordynatorow-ds-mediacji

15 kwietnia, Białystok
Podlaski CAM: Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm – Klub Kobiet Biznesu – rozmowa o mediacjach gospodarczych
https://podlaskiecam.pl/podlaskie-stowarzyszenie-wlascicielek-firm-klub-kobiet-biznesu-rozmowa-o-mediacjach-gospodarczych/

15 kwietnia, Łomża
Podlaski CAM:
Łomżyńscy przedsiębiorcy rozmawiali o mediacjach gospodarczych
https://podlaskiecam.pl/lomzynscy-przedsiebiorcy-rozmawiali-o-mediacjach-gospodarczych/


15 maja, Katowice
panel Śląskiego CAM: "Mediacje rodzinne w sądownictwie i w praktyce"
https://www.facebook.com/events/802686336776113/ 

15 maja, Londyn
2019 European CPR Conference
https://www.cpradr.org/events-classes/upcoming/2019-European-Conference
 

13 maja, Poznań

VI Poznański Salon Mediacji: „Mediacja w Polsce i na świecie - aktualne wyzwania"
https://poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489

13-14 maja, Poznań
ogólnopolskie seminarium naukowe mediacji i arbitrażu:  "III ADR Study Space"
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/19510-iii-adr-study-space-ogolnopolskie-seminarium-naukowe-mediacji-i-arbitrazu  


7-10 maja, Londyn
London International Disputes Week 2019
https://lidw.co.uk/ 

9 maja, Kraków
Festiwal mediacji rówieśniczych
https://mediatorzy-polscy.eu/news/dla-milosnikow-mediacji-rowiesniczych/

9 maja, Poznań
panel Wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/ 

9 maja, Gorzów Wielkopolski
panel Lubuskiego CAM: "Mediacje gospodarcze - bariera czy płaszczyzna porozumienia"
http://www.mediacje-cam.pl/mediacje-gospodarcze-bariera-czy-plaszczyzna-porozumienia/ 

6-10 maja, Warszawa
bezpłatne szkolenie Nansen Centre for Peace and Dialogue "Wyłącz ego, zrozum drugiego"
https://www.zrozumdrugiego.pl/?fbclid=IwAR1kZG-BGs_ZKQeo1AgZcKYUceMMt4Ng1DQ0rNLK7xMpBOv7SxvGlEVPd4s 

26 kwietnia, Gdańsk
panel Pomorskiego CAM: "Mediacje w biznesie, w tym w sprawach karnych gospodarczych"
https://panel-26kwietnia2019.evenea.pl/ 

26 kwietnia, Katowice
panel Śląskiego CAM: "Praktyczne aspekty mediacji gospodarczej"
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-dyskusyjny-kwiecien-praktyczne-aspekty-mediacji-gospodarczych/ 

25 kwietnia
Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_%C5%9Awiadomo%C5%9Bci_Alienacji_Rodzicielskiej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_alienacji_rodzicielskiej 
(z mojego doświadczenia: zachęcałbym do traktowania "zawłaszczania" dziecka przez jednego z rodziców bardziej jako nieuświadomionego mechanizmu powodowanego przez konflikt, niż jako cynicznej gry lub świadomej przemocy)

25 kwietnia, Warszawa
panel dyskusyjny CAM Lewiatan: "Etyka w Mediacji"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/panel-dyskusyjny-etyka-w-mediacji 

24, 25 i 26 kwietnia, odpowiednio: Warszawa, Rzeszów, Kraków
polsko-rosyjska konferencja: "Mediacje w Polsce. Dialog międzynarodowy."
bliższe informacje wkrótce na: http://www.mediatorzy-polscy.eu

24 kwietnia, Łódź
III Łódzkie Forum Mediacji
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/iii-lodzkie-forum-mediacji.html 

18 kwietnia, Warszawa
Salon Mediacji "Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE"
http://mediatorzy.pl/wielokulturowosc/99-mediacje/mediacje-rodzinne/276-salon-mediacji

16 kwietnia, Warszawa
Konferencja HR 2019 (m.in. mediacja pracownicza)
https://online.ikongres.pl/conference/konferencja_hr_2019,_prawo,_inspiracje,_narzedzia

12-13 kwietnia, Zielona Góra
szkolenia dla mediatorów lubuskiego CAM


11 kwietnia, Katowice
Projekt Śląskiego CAM „Firma przyjazna mediacji” i „Kancelaria przyjazna mediacji”
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/projekt-przyjazne-mediacji/


11 kwietnia, Warszawa
Debata "Dialog społeczny w Polsce i Europie jest niezbędny – dyskusja wokół Raportu Eurofound Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis"
http://www.cpsdialog.pl/index.php/kalendarium-spotkan/details/2019-04-11/12-11-04-2019-konf

8 kwietnia, Warszawa
ADR w podróżach lotniczych: Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego na prowadzonej przez UOKiK liście podmiotów działających wg ustawy o konsumenckich ADR
http://www.pasazerlotniczy.gov.pl/aktualnosci/wpis-do-rejestru
http://polubowne.uokik.gov.pl/

5 kwietnia, Wrocław
konferencja Starosty Wrocławskiego: "Mediacje w sferze publicznej. Szanse i zagrożenia"

5 kwietnia, Warszawa
Konferencja "Mediacja szkolne i rodzinne"
https://www.facebook.com/events/akademia-pedagogiki-specjalnej/konferencja-mediacje-szkolne-i-rodzinne/331045480856894/

5 kwietnia, Białystok
panel podlaskiego CAM: „Bariery rozwoju mediacji w sprawach gospodarczych”
https://podlaskiecam.pl/panel-dyskusyjny-na-temat-bariery-rozwoju-mediacji-w-sprawach-gospodarczych/

5 kwietnia, Świdnica
konferencja: „Mediacja w praktyce”

https://doba.pl/ddz/artykul/konferencja-pt-mediacje-w-praktyce-/36855/17


3-4 kwietnia, Toruń
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "MEDiacja"
https://www.facebook.com/events/726698744391579/
http://unikonferencje.pl/konferencja/10294-ogolnopolska-konferencja-naukowa-mediacja

3 kwietnia, Białystok
‎Konferencja Naukowa "Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów - mity i fakty"
http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/news.php?n=3093
https://www.facebook.com/events/1172374012912855/

2 kwietnia, Warszawa
Where does the arbitral tribunal's power and when it comes to modification of contracts in international arbitration?
http://mediacje.wpia.uw.edu.pl/dla-studentow/145-zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji

1-2 kwietnia, Białystok
szkolenia podlaskiego CAM dla mediatorów:
https://podlaskiecam.pl/szkolenie-mediatorow-z-mediacji-w-sprawach-gospodarczych/


30 marca, Warszawa
warsztaty "KRĘGI jako forma rozwiązywania konfliktów między dziećmi"
https://www.facebook.com/events/284682432185948/

29 marca, Kraków
Ogólnopolska Konferencja Prawo i Psychologia „Oczami Praktyka”
https://www.facebook.com/events/208351673403933/

12 marca, Warszawa
panel CAM-Koordynator/CM Lewiatan: „Mediacja Gospodarcza w praktyce"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/panel-dyskusyjny-mediacja-gospodarcza-w-praktyce

5 marca, Warszawa
Prokuratoria Generalna RP - II Polubowny Salon Dyskusyjny:
„Ocena dopuszczalności oraz metodologia opiniowania celowości ugody w świetle art. 54a ustawy o finansach publicznych”
https://sp.prokuratoria.gov.pl/zaproszenie-na-konferencje,new,mg,39.html,17

27 lutego, Warszawa
Ostatnie posiedzenie Rady ADR III Kadencji
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14714,wiceminister-lukasz-piebiak-na-finalnym.html

22 lutego, Lublin
Konferencja: "Dialog w różnych przestrzeniach społecznych"
http://www.kul.pl/konferencja-dialog-w-roznych-przestrzeniach-spolecznych,art_84871,1550789880,0.html

6 lutego, Warszawa
Prezesem Prokuratorii Generalnej RP został Mariusz Haładyj,
wcześniej m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwach: Gospodarki, Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii,
zaangażowany m.in. w promediacyjną nowelizację KPC - ustawę "o wspieraniu ADR" z 10 września 2015
https://www.prokuratoria.gov.pl/kierownictwo

24 stycznia, Warszawa
Salon mediacji gospodarczej: "Mediacja z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych"
notatka podsumowująca:  http://bip.warszawa.so.gov.pl/attachments/download/8817 
lub:   http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji

23 stycznia, Katowice
panel Śląskiego CAM: "Mediacje z udziałem przedsiębiorców"
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/zaproszenie-na-panel-dyskusyjny-mediacje-z-udzialem-przedsiebiorcow-23-stycznia-2019/

7 stycznia, Warszawa
Spotkanie w KIRP: „Mediacja administracyjna – praktyczne problemy i perspektywa na przyszłość”
http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci-cmg/mediacja-administracyjna-praktyczne-problemy-i-perspektywa-na-przyszlosc-07-01-2019-r/= = = = = = = = = = = = =

(c.d.n.: archiwum z lat poprzednich?)