jedyne ogólnopolskie kalendarium wydarzeń i informacji dotyczących mediacji i innych ADR

(chcesz wykorzystać, cytować? - świetnie, proszę tylko o wzmiankę: "z serwisu oMediacji.pl"  lub "zebrał MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk" ;  uzupełnia? uwagi? - proszę o kontakt na: redakcja@oMediacji.pl )

UWAGA: zima '23/'24 - nieregularna aktualizacja, po bieżące informacje i wydarzenia zapraszam serdecznie na fb:  fb.com/oMediacjiPL.Switluk ewentualnie linkedin.com/in/jakub-switluk/
poniżej kolejno: wydarzenia i informacje do końca 2023 i planowane w 2024, dalej - archiwalia


2024:

LEGISLACJA:
- UD494 czyli projekt KRM - dyskontynuowany, ale MS ma wrócić do tematu w lepszym (oby!) kształcie
- UD497 czyli aby więcej mediacji z udziałem firm i administracyjnej - MRiT kontynuuje prace
- 14.03.2024 wchodzi nowela dodająca do art. 183[11]. kpc zdanie o mediacji zdalnej  

WYDARZENIA CYKLICZNE ONLINE:

"Czwartki mediacyjne" Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
(otwarte, trzeci czwartek miesiąca g.18.30) https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/

"Rozmowy poza schematem"
(otwarte, drugi wtorek miesiąca g.18.30) https://www.facebook.com/rozmowy.poza.schematem

"Mediacyjne środy" CM NRA
(otwarte, ogłaszane na bieżąco) https://www.facebook.com/CentrumMediacjiprzyNRA

"Mediacyjny brainstorming" CM ORA W-wa
(otwarte, ostatni czwartek miesiąca g.19) https://www.facebook.com/centrum.mediacji.ora.warszawa

INNE WYDARZENIA:

21 stycznia 2024
Europejski Dzień Mediacji

22-26 stycznia 2024
Tydzień Mediacji Rodzinnej - szereg aktywności Stowarzyszenia mediatorów Rodzinnych https://smr.org.pl/tmr/

29 lutego 2024 Warszawa i online
Konferencja CM KIG: "Mediacja De Lege Ferenda" https://formularze.kig.pl/pl/mediacja-de-lege-ferenda/

6 marca 2024 online
Konferencja szkoleniowa CM KIG: "Mediacja administracyjna w interesie wspólnoty"
https://formularze.kig.pl/pl/mediacja-administracyjna-w-interesie-wspolnoty/

21 marca 2024, Wrocław
Book launch wrocławskich książek o mediacji
https://www.pracownia.mediacji.uni.wroc.pl/#Aktualno%C5%9Bci

22 marca 2024
(piątek, g. 16.30-21.00; online MS Teams)
II Międzynarodowy Kongres Prawa i Psychologii
https://www.facebook.com/events/1679460885882392/

marzec 2024 (do potwierdzenia)
Salon Mediacji w SO Białystok

marzec/kwiecień (do potwierdzenia)
Lubelska Wiosna Mediacyjna SO Lublin

11 kwietnia 2024 Białystok
Konferencja CM KIG "Mediacja i Sport"
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122127512960184633&set=a.122096485010184633

16 kwietnia 2024
Seminarium SGP: „Mediacje w geodezji”
https://sgp.geodezja.org.pl/seminarium-mediacje-w-geodezji-16-04-2024r/

9 maja 2024, Radom
II Ogólnopolska Konferencja Mediacja i Arbitraż w Sprawach Gospodarczych
(szczegóły wkrótce)

17 maja 2024, Białystok
II Konferencja Mediacje w Oświacie - Wyzwania i Perspektywy "Mediacje Rówieśnicze Elementem Nowoczesnego Doradztwa Zawodowego w Rozwoju Kluczowych Kompetencji"
(szczegóły wkrótce)

kolejne konferencje w kwietniu, czerwcu (2), lipcu, jednak czekam na konkrety od Organizatorów

17 października 2024
Międzynarodowy Dzień Mediacji / Conflict Resolution Day
14-18 października 2024
Tydzień Mediacji
- szereg wydarzeń i aktywności w całym kraju

październik/listopad 2024
(Warszawa i online)
Konferencja mediacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości
https://www.facebook.com/mediacja.gov

PONADTO

przynajmniej kilka imprez takich jak Salon Mediacji / Salon Mediatora w różnych sądach

przypuszczalnie kolejne edycje tradycyjnych konferencji
w Oławie (wiosna?) 
i w Nowym Tomyślu (jesień?)

zapraszam także na: https://www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk

archiwum 2023:

28 listopada 2023
(wtorek, g.9-17; online)
Konferencja Rzecznika Finansowego
"Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów na Rynku Finansowym: Doświadczenia, Perspektywy i Wyzwania na Przyszłość”
https://rf.gov.pl/konferencjarf2023/

29 listopada 2023
(środa, g.18-19.30)
Mediacyjna Środa CM NRA: Mediacje rodzinne w sprawach transgranicznych"
https://www.facebook.com/photo?fbid=854703359996571

6-7 grudnia 2023
(środa-czwartek, g.9-16; Warszawa i online)
Konferencja UW, KIG, ICAC, GEMME:
"Solidarity Arbitration and Mediation Days"
https://solidarityarbitrationandmediationdays2023.sakig.pl/

1 grudnia 2023
(piątek, g.10-15; Wrocław)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mediacje jako instrument ochrony prawnej"
https://www.ora.wroc.pl/konferencja-mediacje-jako-instrument-ochrony-prawnej/

8 grudnia 2023
(piątek, g.9.30-14.15; Poznań)
Międzynarodowa konferencja pt. „Włączenie dzieci do mediacji. Perspektywa polska, ukraińska i litewska”
https://www.facebook.com/photo/?fbid=837467251713975

12 grudnia 2023
(wtorek, g.18.30-20; online)
"Rozmowy poza schematem"
https://www.facebook.com/rozmowy.poza.schematem

16 grudnia 2023
(czwartek, g. 18.30-20; online Google Meet)
Czwartek Mediacyjny SMR:
“Moje Mediacyjne sukcesy 2021 roku. Moje nadzieje i plany na rok 2022″
https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/

23 grudnia 2023
(sobota, g. 9.00-14.00; online MS Teams).
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody rozwiązywania sporów w Polsce, Europie i na świecie. Droga sądowa – arbitraż – mediacja – negocjacje".
https://www.facebook.com/events/767612444980959/

LEGISLACJA 2023:

opublikowano promediacyjne zmiany k.p.c.: - m.in. ułatwienie zatwierdzania ugód w wielu sprawach i sądowa 'gwarancja' wynagrodzeń mediatorów, wejda w zycie z końcem czerwca
https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000061401.pdf

podwyższenie wynagrodzeń mediatorów w sprawach karnych - projekt rozporządzenia
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370501/katalog/12958651

"domyślne" kierowanie do mediacji niektórych spraw pracy i przedsiębiorców - projekt zmian k.p.c.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371407/katalog/12964177#12964177

Krajowy Rejestr Mediatorów - projekt zmian p.u.s.p., k.p.c. i in.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371954/katalog/12969835#12969835

+ Uchwała tzw. Rady ADR - nowe standardy szkolenia mediatorów (uchwała 1/2023)
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dokumenty

+ nabór mediatorów ds. dostępności PFRON
https://dostepnosc.pfron.org.pl/aktualnosci/news/trwa-nabor-kandydatow-na-liste-mediatorow-w-postepo...

WYDRZENIA CYKLICZNE ONLINE:

"Czwartki mediacyjne" Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
(otwarte, trzeci czwartek miesiąca g.18.30)
https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/

"Rozmowy poza schematem"
(otwarte, drugi wtorek miesiąca g.18.30)
https://www.facebook.com/rozmowy.poza.schematem

"Mediacyjne środy" CM NRA
(otwarte, ogłaszane na bieżąco)
https://www.facebook.com/CentrumMediacjiprzyNRA

Spotkania mediatorów CM Lewiatan
(zamknięte, pierwszy czwartek miesiąca, g.14)

NADCHODZĄCE SZKOLENIA, KONFERENCJE ITP.  KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2023

(uwaga! podane 4 szkolenia 24-godz. Lewiatana, RIGP, CIAPP to już ostatnie w Projekcie KRM)

20 kwietnia 2023
Poznań
Ogólnopolska Konferencja „Mediacja administracyjna. Prawo a praktyka"
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM
https://prawo.amu.edu.pl/aktualnosci/ogolnopolska-konferencja-mediacja-administracyjna-prawo-a-prakt...

20 kwietnia 2023
Białystok + online
konferencja OIRP w Białymstoku "Mediacja - czy warto?"
https://oirp.bialystok.pl/konferencja-on-line-mediacja-czy-warto/

21 kwietnia 2023
Lublin
konferencja Lubelska Wiosna Mediacyjna
Sąd Okręgowy w Lublinie
https://www.lublin.so.gov.pl/lubelska-wiosna-mediacyjna-21042023-r,new,mg,302.html,841

21 kwietnia 2023
Białystok
konferencja „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy”
https://sp47.bialystok.pl/2023/03/28/konferencja-mediacje-w-oswiacie-wyzwania-i-perspektywy/

24-27 kwietnia 2023
Gdańsk + online
bezpłatne 24-godzinne szkolenie RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/mediacyjne-szkolenie-24-godzinne,788,pl

24 kwietnia 2023
online
Webinarium "Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych"
CM Lewiatan w Projekcie KRM, dla woj. łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/bezp%C5%82atne-seminarium-online-arbitra%C5%BC-i-mediacj...

25 kwietnia 2023
koniec przyjmowania zgłoszeń do IV edycji konkursu KIRP "Ambasador mediacji"
https://kirp.pl/inauguracja-iv-edycji-konkursu-ambasador-mediacji/
wyniki ogłoszone zostaną 15 maja 2023

26 kwietnia 2023
online
Webinarium "Rozwiązywanie sporów na odległość – w stronę mediacyjnej skuteczności"
KUL w Projekcie KRM, dla woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,art_93102.html

26 kwietnia 2023
online
Webinarium "Konflikt twórczy a destrukcyjny w miejscu pracy"
CIAPP w Projekcie KRM, dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporo...

26 kwietnia 2023
Kielce
konferencja „M jak mediacja = (komu?)nikacja w szkole”
https://kuratorium.kielce.pl/70341/zaproszenie-na-konferencje-m-jak-mediacja-komunikacja-w-szkole/

27 kwietnia 2023
online
Webinarium "Mediacja gospodarcza i e-mediacja"
CM Lewiatan w Projekcie KRM, dla woj. łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/kopia-bezp%C5%82atne-limitowane-webinarium-mediacja-gosp...

27 kwietnia 2023
online
Webinarium "Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych...

27 kwietnia 2023
online
Webinarium "Przedstawiciele pokoleń X,Y,Z a konflikt w miejscu pracy- wykorzystanie mediacji"
CIAPP w Projekcie KRM, dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporo...

10 maja 2023
online
Webinarium "Wiedza i umiejętności niezbędne w praktyce mediatora w sprawach z zakresu prawa pracy"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych...

15 - 27 maja 2023
Poznań + online
bezpłatne 24-godzinne szkolenie CIAPP w Projekcie KRM, dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporo...

15 maja 2023
Ogłoszenie wyników kolejnej edycji wyróżnień KIRP "Ambasador mediacji"

16 maja - 3 czerwca 2023
Bydgoszcz + online
bezpłatne 24-godzinne szkolenie CIAPP w Projekcie KRM, dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporo...

17 maja 2023
online
Webinarium "Szczególna rola profesjonalnych pełnomocników w mediacjach gospodarczych"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych...

18 maja 2023
Webinarium nt. mediacji gospodarczej i e-mediacji
CM Lewiatan w Projekcie KRM, dla woj. łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego
https://online.ikongres.pl/conference/mediacja_gospodarcza_i_e-mediacja_18_maja_2023_r

20, 25, 26 maja 2023
Warszawa + online
bezpłatne 24-godzinne szkolenie CM Lewiatan w Projekcie KRM, dla woj. łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/20-25-i-26.05.2023-r.-bezp%C5%82atne-24-godzinne-szkolen...

23 maja
online
Webinarium "Mediacja z uczestnikami rynku finansowego w sprawach gospodarczych"
KUL w Projekcie KRM, dla woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,art_93102.html

25 maja 2023
online
Webinarium "Mediacja gospodarcza: szczególne kompetencje mediatora, relacja z profesjonalnymi podmiotami i ich pełnomocnikami"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych...

26 maja 2023
Radom
Konferencja Naukowa „Aktualne problemy mediacji w Polsce”
(rejestracja do 17.05)
https://wpia.uniwersytetradom.pl/2023/03/25/zaproszenie-na-konferencje-pt-aktualne-problemy-mediacji...

31 maja 2023
online
Webinarium "Mentoring i superwizja w mediacji - marzenia czy rzeczywistość" (szczegóły wkrótce)
CM Lewiatan w Projekcie KRM, dla woj. łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego

31 maja 2023
online
Webinarium "Charakter stosunku pracy a natura sporów pracowniczych. Techniki mediacyjne służące ich efektywnemu rozwiązywaniu"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych...

5 czerwca 2023
online
Webinarium "Mediacja w sprawach pracowniczych – wybrane case study"
KUL w Projekcie KRM, dla woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,art_93102.html

6 czerwca 2023
Warszawa
Sąd Okręgowy w Warszawie
"Salon mediacji" / spotkanie sędziów i mediatorów w Projekcie KRM, CM Lewiatan (szczegóły wkrótce)

14 czerwca 2023
online
Webinarium "Mediacje on-line w sporach pracowniczych – specyfika, korzyści i ryzyka"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych...

20 czerwca 2023
Warszawa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
spotkanie sędziów i mediatorów w Projekcie KRM, CM Lewiatan  (szczegóły wkrótce)

21 czerwca 2023
online
Webinarium "Mediacje gospodarcze online - specyfika, korzyści i ryzyka"
RIGP w Projekcie KRM, dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/limitowane-webinary-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji-oraz-mediacji-pracowniczych...

30 czerwca 2023
wejdzie w życia Ust. z 9 marca 2023 o zm. K.p.c. oraz niekt. innych (Dz.U.2023 poz.614)
https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000061401.pdf
- m.in. 'gwarancja' wynagrodzeń mediatorów przez sądy i ułatwienia zatwierdzania ugód w wielu sprawach

22 września 2023
Nowy Tomyśl + online
XVII konferencja "Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”
Nowotomyskiego Sądu Arbitrażowego
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064112798711

III kwartał 2023
planowane zakońćzenie projektu KRM, w tym prac nad legislacją KRM
tj. Krajowym Rejestrem Mediatorów, mającym zastąpić listy mediatorów stałych
https://krm.gov.pl/

19 października 2023
Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day)
16-20 października 2023
Tydzień Mediacji
szereg konferencji, dyżurów i innych wydarzeń mediacyjnych w całej Polsce

październik/listopad?
Warszawa, online?
coroczna konferencja mediacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

grudzień 2023 (1. tydz.), Oława
XII Oławska Konferencja Mediacyjna

uwaga: zima 2022/23 - kalendarium nieaktualizowane ze względów zdrowotnych, zapraszam na mniej uporządkowaną, ale aktualną wersję fb:  www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk oraz:  twitter.com/switluk

       nadchodzące wydarzenia 2022:

- 2022-23 trwa Projekt KRM
efektem ma być utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów, legislacja, szkolenia i webinary
www.krm.gov.pl oraz https://www.facebook.com/projekt.krm

- w Sejmie procedowany projekt zmian regulacji mediacji
(proponowane m.in. ułatwienie ugód w wielu sprawach i wypłata należności mediatora przez sądy)
aktualny stan legislacji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E8A1FF49174B3D2C12588CC005A5F02
artykuł na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-a-nowelizacja-procedury-cywilnej,517623.html
 
- 17.11.2022 Warszawa/online
coroczna konferencja mediacyjna Wydziału ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości
- udział stacjonarny i program (agenda): https://app.evenea.pl/event/przestrzendlamediacji/
- transmisja online (oraz zapis): https://www.facebook.com/mediacja.gov

- 17.11.2022
comiesięczny "Czwartek mediacyjny" SMR - tym razem o mediacji transformatywnej
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Mediatorow.Rodzinnych/photos/a.235057246545190/6057459494304...
https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/

- 17-18.11.2022 Warszawa
konferencja arbitrażowo-mediacyjna Krajowej Izby Gospodarczej
https://solidarityarbitrationandmediationdays2022.sakig.pl/

- 18.11.2022 Lublin/online
konferencja UMCS "Mediacja w sprawach publicznych"
https://www.facebook.com/events/478632117383835/?active_tab=discussion

- 18.11.2022 Siedlce
spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, CM Lewiatan i SO Siedlce
zgłoszenia do 18.10 w Oddziale Administracyjnym SO Siedlce: tel. +25 640 78 26 lub e-mail hanna.glowka@siedlce.so.gov.pl

- 21.11.2022 Lublin
spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, KUL i SO Lublin 
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 22.11.2022
"Wiedza i kompetencje mediatora w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych"
webinar KUL w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 23.11.2022
"Analiza przypadku mediacji gospodarczej"
webinar RIGP w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego 
https://rigp.pl/szkolenia-organizowane-w-formie-cyklu-webinarow-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji...

- 28.11.2022 Rzeszów

spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, KUL i SO Rzeszów
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 28.11.2022
"Mediacyjny trójkąt, czyli o praktycznych aspektach współpracy między uczestnikami mediacji"
webinar RIGP w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://rigp.pl/seminarium-mediacyjny-trojkat-czyli-o-praktycznych-aspektach-wspolpracy-pomiedzy-str...

- 29.11.2022 Poznań
X Poznański Salon Mediacji "Czy mediacja karna ma przyszłość?"
https://poznan.so.gov.pl/x-poznanski-salon-mediacji-wspolorganizowany-przez-wpia-uam-w-poznaniu-oraz...

- 29.11.2022
"Psychologiczne aspekty rozwiązywania konfliktów"
webinar KUL w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 02.12.2022 Oława
XI Oławska Konferencja Mediacyjna
https://konferencjamediacyjna.pl/

- 05.12.2022
"Mediacja gospodarcza i e-mediacja"
webinar Lewiatana w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/webinarium-mediacja-gospodarcza-i-e-mediacja-5-grudnia-2...

- 05.12.2022 Kielce
spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, KUL i SO Kielce
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 05-08.12.2022 
bezpłatne 24-g. szkolenie RIGP w projekcie KRM dla mediatorów z woj.: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
https://www.facebook.com/events/470734705152867/?ref=newsfeed

- 07.12.2022
„ABC mediacji cywilnej”
webinar CIAPP w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: kuj.-pom., podl., warm.-maz., wielkopol.
https://bit.ly/3UDN5U

- 07.12.2022
"Mediacja gospodarcza krok po kroku. Forma ewaluatywna i facylitatywna"
webinar KUL w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 09.12.2022
"Mediacja gospodarcza i e-mediacja"
webinar Lewiatana w Projekcie KRM dla mediatorów z woj.: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/bezp%C5%82atne-nielimitowane-webinarium-mediacja-gospodarcza-i-e-mediacja-09.11.2022-r.-w-godz.-16.00-19.30 


- 09.12.2022 Kraków

spotkanie mediatorów i przedstawicieli sądownictwa, KUL i SO Kraków
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 14.12.2022
„Jak zwiększyć szanse na szybkie i pomyślne rozwiązanie sporu gospodarczego?”
webinar CIAPP w Projekcie KRM dla mediatorów z woj. kuj.-pom., podl., warm.-maz., wielkopol.  
https://bit.ly/3UDN5U

- 14.12.2022 online
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami
(wg wcześniejszych zapowiedzi, jeszcze nie zostało potwierdzone)

- 10-21.01.2023 
bezpłatne 24-g. szkolenie CIAPP w projekcie KRM dla mediatorów z woj. warmińsko-mazurskiego 
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporo...

- 12.01.2023, Warszawa
konferencja dot. mediacji z udziałem podmiotów publicznych MCM i PGRP 
(zapraszam jako współmoderator, szczegóły wkrótce)
www.54a.pl

- 10-12.03.2023
bezpłatne 24-g. szkolenie KUL w projekcie KRM dla mediatorów z woj. lubelskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

przydatne materiały:

- zapis III Międzynarodowej Konferencji Mediacji zorganizowanej 3-4.06.2022 w Poznaniu przez NRA 3-4.06.22, poświęconej profesjonalizacji zawodu mediatora
https://www.youtube.com/watch?v=UB85oo0ONEU&ab_channel=AdwokaturaPolska
https://www.youtube.com/watch?v=EOqq3IspHII&t=16759s&ab_channel=AdwokaturaPolska 

- zapis konferencji "Mediacje w biznesie" 21.10.2022 w Rzeszowie
https://www.youtube.com/watch?v=FEjOI5Pkapw&ab_channel=MediatorzyPolscy 

- zapis konferencji na temat mediacji rówieśniczej
https://www.youtube.com/watch?v=8NnB-KPomuw&ab_channel=StudioKopernik 

- zapis wcześniejszych webinarów RIGP w Projekcie KRM
https://rigp.pl/seminaria-online,760,pl 

- 2022-23 trwa Projekt KRM
efektem ma być utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów, legislacja, szkolenia i webinary
www.krm.gov.pl oraz https://www.facebook.com/projekt.krm

- w Sejmie procedowany projekt zmian regulacji mediacji
(proponowane m.in. ułatwienie ugód w wielu sprawach i wypłata należności mediatora przez sądy)
aktualny stan legislacji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E8A1FF49174B3D2C12588CC005A5F02
artykuł na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-a-nowelizacja-procedury-cywilnej,517623.html

- od niedawna dostępne dane statystyczne wykorzystania mediacji w 2021
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ 
plik do pobrania: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,6.html 
- generalnie niestety niewielki spadek współczynnika kierowania spraw przez sądy
 
= = = = = 

 

       wcześniejsze przydatne materiały:


 "czwartki mediacyjne" Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
, każdy trzeci czwartek miesiąca, online, więcej: https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/
oraz https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Mediatorow.Rodzinnych


publikacja "Mediacja: w kierunku ugody"
do pobrania w pdf:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/publikacja-mediacja-w-kierunku-ugody2
zapis konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości "O współczesnej mediacji" 18.11.2021:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=585461636083824
zapis konferencji Naczelnej Rady Adwokackiej "Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika" 18-19.06.21
https://youtu.be/W2-wIe4sET0    https://youtu.be/bVOg6F3g2Jw    https://youtu.be/K1hRbkr-Ex4
sprawozdanie: http://centrummediacji.nra.pl/aktualnosci/relacja-z-ii-miedzynarodowej-konferencji-mediacja-w-prakty...
zapis VIII Poznańskiego Salonu Mediacji z 27.05.2021:
https://www.youtube.com/watch?v=NV_h8hv5DjU&ab_channel=SalonMediacji
zapisy 3 webinarów RIGP w Projekcie KRM z 2021 r.:
https://youtu.be/lU7QxSpFFrA   https://youtu.be/pDbMavsQZHA   https://youtu.be/X5oNJfdOmz0
zapis konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości "Projekt KRM" 27.11.2020:
https://www.facebook.com/mediacja.gov/videos/857800608290001/ 

       niedawne newsy:

- 14.03 opublikowano korzystne podatkowo dla ugód frankowych Rozporządzenie MF:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/592
- kolejny samorząd zawodowy utworzy ośrodek mediacyjny - Krajowa Izba Doradców Podatkowych
https://www.prawo.pl/podatki/centrum-mediacyjne-doradcow-podatkowych,512919.html
- kontrowersyjny projekt zmian ustaw wprowadzających tzw. rodzinne postępowanie informacyjne z bezpłatną mediacją w sprawach o rozwód i separację
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353303/katalog/12829237
- ustawa zmieniająca skutki wszczęcia mediacji
(w ślad za zawezwaniem do próby ugodowej): nie będzie to już przerwanie biegu przedawnienia, ale jego zawieszenie
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002459/T/D20212459L.pdf
- informacje o mediacjach kredytów frankowych
 (z PKO BP, ING BŚ, wkrótce BOŚ) prowadzonych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego:
blisko 18 tys. zgłoszeń do CMSP KNF w ost. kwartale 2021 - 5,7 tys. ugód, 800 mediacji bez ugody
https://businessinsider.com.pl/finanse/ugody-z-frankowiczami-co-trzecia-juz-zawarta-i-banki-przelicz... 
MF przedłuży na 2022 r. ulgę podatkową - rozporządzenie ma być wydane w lutym
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/kredyty-we-frankach-resort-finansow-przedluza-ulge-po...
https://legislacja.gov.pl/docs/502/12355552/12848071/12848072/dokument539874.pdf


======

archiwum 2022 [w przebudowie]:

- 19.09.2022 ogłoszenie wyników
młodzieżowego konkursu Wydziału ds. Mediacji MS na plakat promujący MDM 2022

- 21.09.2022

cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami

- 23.09.2022
kolejna edycja nowotomyskiej konferencji "Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce" (online):
Program: https://drive.google.com/file/d/1P5Casf8RT2UkhAwJ6oTo-wqiv6b5UcJ_/view
- tematy mediacyjne w drugiej części (niestety bez podania godzin);
Dostęp do transmisji YouTube: https://youtu.be/62xoKa8Gb9I
Możliwość zadawania pytań Prelegentom: czat YouTube lub na adres: arbitrazmediacja@gmail.com

- 26.09 i 29.09.2022
webinary RIGP w Projekcie KRM dla mediatorów z dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego - odpowiednio:
https://rigp.clickmeeting.com/ugoda-mediacyjna-w-praktyce-studium-przypadku/register
https://rigp.clickmeeting.com/mediacje-w-sprawach-cywilnych-z-wykorzystaniem-kodeksu-rodzinnego-i-op...

28.09-23.11.2022
kolejny cykl 7 webinarów RIGP w Projekcie KRM dla mediatorów z dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego - tematy, terminy i zapisy:
https://rigp.pl/szkolenia-organizowane-w-formie-cyklu-webinarow-o-tematyce-dotyczacej-odr-e-mediacji...

- 28.09.2022
webinar Lewiatana w Projekcie KRM dla mediatorów z mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego:
https://www.cammediacje.pl/aktualno%C5%9Bci/webinarium-mediacja-gospodarcza-i-e-mediacja-28-wrze%C5%...

- 12.10.2022
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami

- 13, 14, 18 i 20.10.2022
cykl 4 webinarów KUL w Projekcie KRM odpowiednio dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 20.10.2022
Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day)

oraz 17-21.10.2022 Tydzień Mediacji
- szereg promujących mediację wydarzeń i aktywności w całej Polsce

- 20.10.2022
Konferencja Międzynarodowego Centrum Mediacji i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na temat mediacji z udziałem sektora publicznego - szczegóły wkrótce (przypuszczalnie z moim udziałem)

- 10.2022
(orientacyjny termin) XI Oławska Konferencja Mediacyjna

- 10.2022
(orientacyjny termin) konferencja dotycząca mediacji pracowniczej

- 09.11.2022
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami

- 17-27.03.2022 online + Gdańsk
bezpłatne szkolenie 80-godz. KRM / RIGP dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego  
https://rigp.pl/mediacyjne-szkolenie-80-godzinne,785,pl

- I. kwartał 2022:
spodziewane włączenie kwalifikacji rynkowej prowadzenie mediacji karnych i wykroczeń do ZSK 


- 05-23.04.2022 online + Poznań
bezpłatne 24-godzinne szkolenie KRM / CIAPP dla mediatorów z województwa wielkopolskiego
https://bit.ly/3CfDXNK

- 18-10.04.2022
bezpłatne 24-godzinne szkolenia KRM / KUL dla mediatorów z woj. podkarpackiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 20.04.2022
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami


- 22-24.04.2022
bezpłatne 24-godzinne szkolenia KRM / KUL dla mediatorów z woj. podkarpackiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 10-21.05.2022 online + Poznań
bezpłatne 24-godzinne szkolenie KRM / CIAPP dla mediatorów z województwa wielkopolskiego
https://bit.ly/3CfDXNK

- 13-15.05.2022
bezpłatne 24-godzinne szkolenia KRM / KUL dla mediatorów z woj. lubelskiego
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html

- 18.05.2022
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami


- 20.05.2022 Siedlce
konferencja "Mediacja w praktyce"
https://www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk/posts/1061915108001065

(uwaga: termin nieaktualny, Organizator jeszcze nie podał nowego)
- 22.05.2022 online + Nowy Tomyśl:

planowana kolejna edycja konferencji "Arbitraż i Mediacja w Teorii i Praktyce" Nowotomyskiej Izby Gospodarczej

- 26.05.2022 Katowice/online
konferencja: "Mediacja w reżimie odpowiedzialności represyjnej"
https://fb.me/e/28LfLbMQ5

- do 31.05.2022
można składać prace w konkursie dla młodzieży na plakat Międzynarodowego Dnia Mediacji 2022 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji2

- 3-5.06.2022 Poznań/online
III Międzynarodowa Konferencja Mediacyjna NRA nt. kwalifikacji mediatorów
(szczegóły wkrótce)

- 15.06.2022
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami

- 30.06.2022
zakończenie pilotażu sprawiedliwości naprawczej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie

- późna wiosna lub lato 2022 online + Toruń
planowana konferencja Fundacji "Pracownia Dialogu" nt. mediacji rodzinnej (m.in. piecza naprzemienna, alienacja rodzicielska...)

- 1.09-18.11.2022
II edycja młodzieżowego konkursu Wydziału ds. Mediacji MS "Postaw na Mediację"

- 16.03.2022
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami


- 15.03.2022

webinar "Mediacja rodzinna włączająca głos dziecka"
https://www.facebook.com/events/360959482563433/?ref=newsfeed

- 10.03.2022 online
webinar KRM / CM Lewiatan na temat potrzeby uwzględnienia mediacji w etykach zawodów prawniczych
https://online.ikongres.pl/conference/seminarium_-_etyka_radcowska_i_adwokacka_w_kontekscie_mediacji...

- 08.03.2022 online

pierwsze spotkanie z serii "Rozmowy poza schematem"
https://www.facebook.com/rozmowy.poza.schematem/

- 8.03.2022 online
webinar KRM / CIAPP na temat przygotowania podmiotów publicznych do mediacji i ugód
https://www.facebook.com/projekt.krm/photos/a.123935139969687/163574016005799/

- 1-3.03.2022 online + Gdańsk:
bezpł. szkolenie 24-godz.
 RIGP w Projekcie KRM dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego
https://rigp.pl/mediacyjne-szkolenie-24-godzinne,788,pl 

- 28.02-12.03.2022 online + Bydgoszcz:
bezpł. szkolenie 24-godz.
 CIAPP w Projekcie KRM dla woj. kujawsko-pomorskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporo...

- 24.02.2022 online
"W poszukiwaniu wspólnego języka" - model FRIS
https://www.facebook.com/events/469836317916518/

- 23.02.2022 online
Focus badawczy "Mediatorzy, psycholodzy, specjaliści pomagający osobom w sytuacji rozstanie"
https://www.facebook.com/events/474173594181019/

- 16.02.2022
cykliczne e-spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami


- 15.02-26.02.2022 online + Bydgoszcz:
bezpł. szkolenie 24-godz.
 CIAPP w Projekcie KRM dla woj. kujawsko-pomorskiego
https://instytut.info.pl/index.php/projekty/upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporo...

- 14.02-31.05.2022
przyjmowanie zgłoszeń
w młodzieżowym konkursie Wydziału ds. Mediacji MS na plakat promujący MDM 2022

- 8-10.02 online + Gdańsk:
bezpł. szkolenie 24-godz.
 RIGP w Projekcie KRM dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego
https://rigp.pl/mediacyjne-szkolenie-24-godzinne,788,pl 

- 2.02.2022 online:
webinar RIGP w Projekcie KRM:
"Mediator jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowaniu sporów prawnych"
https://rigp.clickmeeting.com/mediator-jako-peacemaker-przeprosiny-przebaczenie-i-pojednanie-w-opano...

archiwum 2021:
 

18 listopada, Warszawa/online

Konferencja Mediacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości
zapisy dla uczestników stacjonarnych od 5.11: 
https://app.evenea.pl/event/867061-8/
konferencja będzie również transmitowana online na:  https://www.facebook.com/mediacja.gov
(zapraszam na prowadzony przeze mnie warsztat z ugód mediacyjnych)

październik / listopad, online
kolejne spotkania i/lub webinary w ramach Projektu KRM
terminy i szczegóły: https://www.facebook.com/projekt.krm/

--

Interesujące projekty zmian mediacji w KPC:
- opłacanie przez sąd wynagrodzenia i kosztów mediatora niepokrytych przez Strony (niejako państwowe zabezpieczenie naszych należności);
- ułatwienie ugód obejmujących więcej niż jedną sprawę, przez wybranie przez Strony sądu, który zbiorczo zatwierdzi ugodę/ugody za kilkoma sygnaturami
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350804/katalog/12812711

mediacyjne konkursy dla młodzieży organizowane przez Wydział MS ds. Mediacji:
- wyniki konkursu na plakat https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wyniki-konkursu-na-plakat
- nowy konkurs "Postaw na mediację" https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/postaw-na-mediacje


czy mediacja przestanie przerywać bieg przedawnienia?

w Sejmie procedowana zmiana k.c. i k.p.c. zgodnie z którą zawezwanie do próby ugodowej oraz wszczęcie mediacji miałyby jedynie zawieszać bieg przedawnienia
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1344

czy sądy pomogą mediatorom otrzymywać należności? - o planach legislacyjnych MS:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wynagrodzenie-mediatorow-ministerstwo-sprawiedliwosci-szykuje,509... 

po Konferencji NRA w Białymstoku - artykuły na Prawo.pl oraz zapis wystąpień na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=W2-wIe4sET0
https://www.youtube.com/watch?v=bVOg6F3g2Jw&t=1768s
https://www.youtube.com/watch?v=K1hRbkr-Ex4&t=25s
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kierowanie-spraw-do-mediacji-przez-sedziow-nadal-roznice-w-sadach...
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-w-sprawach-nieletnich-bez-adwokackich-i-radcowskich,5089...
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/w-krajowym-rejestrze-mediatorow-min-informacja-czy-mediator,50895...
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rola-pelnomocnika-w-mediacji-konferencja-mediacja-w-praktyce,5089...

w Projekcie KRM rozpoczęły się finansowane ze środków UE szkolenia z walidacją ZSK

dla mediatorów (24 godz.) i chcących zostać mediatorami (80 godz.);
w lipcu szkolenia 24 g. dla woj. świętokrzyskiego,
(również: http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji - lipcowy wpis)
we wrześniu 80 g. dla lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego (więcej - poniżej),
wkrótce powinny się pojawiać informacje dla wszystkich kolejnych województw
zapisy na stronie MS:  https://www.gov.pl/sprawiedliwosc/rekrutacja-na-szkolenia

Dostępny zapis webinaru "Czy w sprawach frankowych możliwe są ugody?"
Sądu Okręgowego w Warszawie i Polskiej Sekcji GEMME (Eur. Stow. Sędziów dla Mediacji)

https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1498/7482/link-teams

    MS wraca z pomysłem rodzinnych postępowań informacyjnych
które mieliby prowadzić mediatorzy w sprawach o rozwód i separację z kwestią dzieci (z wyjątkiem przypadków znęcania się), a których efektem mogłyby być bezpłatne (finansowanej z budżetu) mediacje
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/reforma-prawa-rodzinnego--zmiany-dla-dobra-dzieci-i-rodzin2

   
Pani Sędzia Agnieszka Owczarewicz z XXVI Gosp. SO W-wa - Ambasadorem Mediacji
tytułem przyznawanym od ubiegłego roku przez KIRP uhonorowana została Sędzia XXVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie od wielu lat zaangażowana w propagowanie mediacji - m.in. jako przewodnicząca wydziału, aktywna członkini GEMME (Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji), prelegentka szeregu mediacyjnych wydarzeń, wykładowczyni redagowania ugód mediacyjnych oraz oczywiście kierująca sprawy do mediacji - najserdeczniejsze gratulacje!
https://kirp.pl/znamy-laureatke-tegorocznej-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-ambasador-mediacji/

   Nowa ankieta w sprawie planowanego KRM

Zespół Badawczy KUL prosi o wypełnienie (do końca kwietnia) ankiety dot. mediacji w Polsce oraz oczekiwań wobec przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów (więcej o KRM nieco niżej). Link do ankiety:
https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/594382?lang=pl

   Obligatoryjne mediacje?
Trwają prace nad daleko idącą promediacyjną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, która miałaby obejmować pewne formy obligatoryjności mediacji w określonych typach spraw.
W artykułach:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zapis-o-mediacji-w-umowach-pracowniczych-i-miedzy,507460.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/obowiazkowa-mediacja-to-dobry-krok,507690.html
nieco szczegółów i opinii, m.in. uwagi i propozycje redaktora niniejszego kalendarium.
Szansa przełomu dla mediacji w Polsce, ale Projekt wymaga dopracowania. Więcej w marcowym wpisie na:
http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji

Porozumienie między KNF i PGRP (przy obu instytucjach ustawowo funkcjonują sądy polubowne i centra mediacji) w sprawie popularyzacji polubownego rozwiązywania sporów:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/aktualnosci?articleId=73391&p_id=18


statystyki
na stronie ISWS dostępne są dane o liczbie mediacji poszczególnych rodzajów w 2020 roku
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/
kompleksową publikację z danymi wieloletnimi doprowadzono obecnie do połowy 2020
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/
wg wypowiedzi MS tzw. współczynnik mediacji (właściwie: kierowania do mediacji przez sądy) wyniósł w 2020 r. ok. 1,6% (wg statystyk jw. w 1. poł. 2020 - 1,44%)
(to "najlepszy" dotąd wynik, niemniej trzeba zauważyć, że nie osiągnięto założeń sprzed nowelizacji K.p.c. z 2015/16 r. , ani nawet dynamiki sprzed kilku lat, a roczny wzrost wykorzystania mediacji przez sądy na poziomie promilowym, jest głęboko niepokojący)   

Projekt KRM i związane informacje:

Apel Mediatorów z 9 lutego 2021 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://www.mediator.waw.pl/apelmediatorow9lutego2021 |
dotyczy wymagań wobec mediatorów w planowanym KRM
(był m.in. tematem spotkania Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 3 marca)
Ankieta na facebookowym profilu Wydziału ds. Mediacji MS (oparta o postulaty Apelu):
https://www.facebook.com/mediacja.gov/posts/1872289906260259
Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości obejmujący m.in. utworzenie (do 2023 r.) Krajowego Rejestru Mediatorów, wcześniej szkolenia dla mediatorów; realizowany przez MS z czterema partnerami spośród CAM
- raport ewaluacyjny projektu CAM: https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/raport
- informacja MS o Projekcie KRM: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2
- zapis konferencji MS z 27.11.20: https://www.facebook.com/mediacja.gov/videos/857800608290001/
- ankiety dla mediatorów i interesariuszy mediacji: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ankiety
- konsultacje MS z mediatorami (cztery od 16 grudnia): https://www.facebook.com/mediacja.gov/
- wywiady fokusowe organizowane przez KUL na temat kwalifikacji mediatorów w KRM  
- można zgłaszać się wstępnie na bezpłatne szkolenia
(24-godz. dla mediatorów, 80-godz. dla kandydatów, z walidacją cywilną ZSK, organizowane przez Konfederację Lewiatan dla woj. mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego
(dla pozostałych województw szkolenia organizować będą inni partnerzy) na adres e-mail: rejestracja@cammediacje.pl
[redaktor kalendarium jest współautorem Apelu, uczestniczył w 1. panelu KUL i 1. konsultacji MS, bierze udział w przygotowaniu części materiałów szkoleniowych CM Lewiatan] 


    
WCZEŚNIEJSZE INFORMACJE I WYDRZENIA


4 listopada, online
IX Poznański Salon Mediacji "Rola Sadu w Mediacji"
https://poznan.so.gov.pl/ix-poznanski-salon-mediacji-wspolorganizowany-przez-wpia-uam-bezplatna-konferencja-41121-r-w-formule-webinarium,new,mg,386,327.html,1009


22 października, Lublin
Mediacyjne Lubelskie Forum Otwartych Drzwi
https://lublin.so.gov.pl/lubelskie-mediacyjne-forum-otwartych-drzwi-22-pazdziernik-2021-r,new,mg,302... 

21 października / 18-22 października 2021
Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day) / Tydzień Mediacji;
szereg wydarzeń mediacyjnych w całej Polsce, poniżej wybrane, a pełna lista MS do pobrania:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/lista-wydarzen-organizowanych-przez-sady-w-zwiazku-z-obchodami...


21 października, online
Sąd Okręgowy w Warszawie zaprasza na Salon Mediacji
godz. 11.00-12.30 o wykorzystywaniu mediacji w sprawach sądowych – z perspektywy mediatorów, sędziów i pełnomocników,
godz. 14.00-15.30, o cechach skutecznego mediatora oraz o perspektywach dla mediacji,
godz. 18.00-19.30, o mediacji w sprawach rodzinnych.
Spotkanie szczególnie dla Mediatorów z listy SO w Warszawie oraz Sędziów i Asesorów Sądowych i Asystentów Sędziego SO i SR jego okręgu, a także Radców Prawnych i Adwokatów.
Sąd prosi o zgłoszenia uczestnictwa (z podaniem w którym panelu)
do czw. 21.10 godz. 9.00 mailem na adresy:
koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl  albo  mediacje@warszawa.so.gov.pl


21 października, Wrocław
Konferencja: "Mediacja - realna potrzeba w systemie prawnym czy narzucony trend?"
https://app.evenea.pl/event/844799-5/

21 października, online
"Czwartek Mediacyjny" Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
(również kolejne trzecie czwartki każdego miesiąca)
21.10: Alienacja Rodzicielska - mit czy rzeczywistość?
https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/

19 i 21 października, online

Panele RIGP na temat mediacji gospodarczej w Projekcie KRM
https://www.facebook.com/projekt.krm/


19 października, online
Konferencja KRRP: "Mediacja - perspektywy rozwoju"
https://kirp.pl/konferencja-krrp-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-2021/

od 14.10, Poznań/online
szkolenia 80h z walidacją ZSK organizowane przez CIAPP w Projekcie KRM
(dla woj. małop., kuj.-pom. podl., ,warm.-maz., wielkop.)  

zapisy:  https://tiny.pl/9tm33
Szczegóły i rekrutacja kolejnych szkoleń (w tym 24-godz. dla mediatorów już przeszkolonych)
będą ogłoszone przez Organizatora w późniejszym terminie.

 
12 października, online
webinar KUL w ramach Projektu KRM na temat mediacji gospodarczej
dla woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/aktualnosci,110099.html
(zapraszam jako prowadzący)

8 października, Oława

seminarium  CM Lewiatan w Projekcie KRM: „Mediacja i mediator – profesjonalizacja usług mediacyjnych”  
https://www.facebook.com/events/1485148825197592/

8 października, Gniezno
konferencja Wielkopolskiego CAM "Mediacja szansą dla każdego" (wcześniej planowana na wiosnę) http://mediacjaszansadlakazdego.pl/ https://www.facebook.com/events/356570345494171/

7, 8, 21, 22 października, online
spotkania online dla wymiaru sprawiedliwości i mediatorów
z - odpowiednio - województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
organizowane przez KUL w ramach Projektu KRM
https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html
(zapraszam jako współprowadzący)
 

7 października, Oława/online
X Oławska Konferencja Mediacyjna https://konferencjamediacyjna.pl/
https://www.facebook.com/events/548968753012678/

od 29.09 do 2023 r.
szkolenia z walidacją ZSK organizowane przez CIAPP w Projekcie KRM
(dla woj. małop., kuj.-pom. podl., ,warm.-maz., wielkop.)  

Szkolenia 80h (od podstaw) online 2 dni w tygodniu 17-20.15 + 1 weekend (2 dni) stacjonarnie
Bydgoszcz 29.09-05.12.2021, Poznań 14.10-19.12.2021
zapisy:  https://tiny.pl/9tm33
Szczegóły i rekrutacja kolejnych szkoleń (w tym 24-godz. dla mediatorów już przeszkolonych)
będą ogłoszone przez Organizatora w późniejszym terminie.


28 września online
webinar KUL w ramach Projektu KRM na temat mediacji gospodarczej
dla woj. lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
https://www.kul.pl/aktualnosci,110099.html
(zapraszam jako prowadzący)

28 września, online
webinar RIGP w ramach Projektu KRM na temat mediacji pracowniczej
dla woj. dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego
https://www.facebook.com/projekt.krm/photos/a.123935139969687/125849339778267


7 września, online
webinar CM Lewiatan w ramach KRM - m.in. mediacja i arbitraż w sprawach gospodarczych i pracy
https://www.facebook.com/events/1517141851950922/

3-5, 10-12 i 17-19 września, Lublin (częściowo online)
bezpłatne szkolenie KUL z walidacją ZSK,
w ramach Projektu KRM, dla osób chcących zostać mediatorami
z województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
zapisy:  https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html 
(zapraszam jako trener)
29 lipca, Łódź/online
webinar Centrum Mediacji Lewiatan i CAM Łódź: " Mediacja w praktyce - także podczas pandemii?"   
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/seminarium-pt.-mediacja-w-praktyce-tak%C5%BCe-podczas-pandemii

23 lipca, online

webinar MS na temat kwalifikacji ZSK (związany z walidacjami prowadzenia mediacji cywilnej)
https://www.facebook.com/events/360732269006849/
o ZSK w serwisie Wolters Kluwer:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zsk-zintegrowany-system-kwalifikacji-takze-dla-mediatorow,509460....

18-19 czerwca, Białystok/online

Międzynarodowa Konferencja CM NRA: "Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika"
https://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/miedzynarodowa-konferencja-mediacja-w-praktyce-med...
program i link do zapisów:
https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-program-konferencji-mediacja-w-praktyce-mediatora-...
(zapraszam jako jeden z prelegentów)

24-25 czerwca, online

29. Światowe Forum Centrów Mediacji UIA
https://www.uianet.org/en/events/29th-uia-world-forum-mediation-centres

24 czerwca, online
Webinar Centrum Mediacji Lewiatan w ramach Projektu KRM
"Mediacja - co dalej?" (zapraszam jako jeden z prelegentów)

15-16 czerwca, online

Konferencja: "Razem wobec Rozstania" (m.in. o mediacji i z udziałem mediatorów)
https://kopd.pl/aktualnosci/i-ogolnopolska-konferencja-razem-wobec-rozstania/

10 i 24 czerwca, online
bezpłatne webinaria CIAPP w ramach Projektu KRM dla mediatorów województw:
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
(dla pozostałych regionów analogiczne wydarzenia organizują inni partnerzy Projektu KRM)
https://www.facebook.com/events/283454973479875
https://www.facebook.com/events/473289473954727/

27 maja, Poznań / online

VII Poznański Salon Mediacji "Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym"
https://www.poznan.so.gov.pl/viii-poznanski-salon-mediacji-wspolorganizowany-przez-wpia-uam-wcaim-ki...

20 maja, online

Webinar Sądu Okręgowego w Warszawie i Polskiej Sekcji GEMME (Eur. Stow. Sędziów dla Mediacji)
"Czy w sprawach frankowych możliwe są ugody?"

14 maja, Nowy Tomyśl / online

"Czy covid-19 zdehumanizował ADR?" - 15. Międzynarodowa Konferencja Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
http://www.arbitrazimediacja.pl/

13 maja, online

Konferencja: "Nieantagonistyczne metody rozwiązywania sporów"
https://www.facebook.com/events/453986532363211

7 maja, Lublin / online
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym", UMCS
https://www.facebook.com/events/533895367572940/

25 kwietnia, online
debata na temat alienacji rodzicielskiej z udziałem m.in. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
https://www.facebook.com/events/130536035714086

16 kwietnia, Lublin / online
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mediacja - aspekty prawne i społeczne", UMCS

https://www.facebook.com/events/526267208360081/

do 15 kwietnia

CM KIRP czeka na propozycje wyróżnienia w II edycji konkursu "Ambasador Mediacji"
http://mediacje.kirp.pl/ambasador-mediacji/

planowana na 9 kwietnia 2021 (poprzednio 6 listopada 2020), Gniezno

konferencja Wielkopolskiego CAM "Mediacja szansą dla każdego" 
- odbędzie się w październiku 2021
http://mediacjaszansadlakazdego.pl/
https://www.facebook.com/events/356570345494171/

20 marca, online
webinarium dla mediatorów-notariuszy, Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Notariuszy RP
(kolejne planowane co kwartał)
http://rejent.com.pl/4173/Dzialalnosc_Osrodka
(przy okazji warto przypomnieć, że także inne ośrodki mediacyjne organizują cykliczne szkolenia dla członków, np. "Szkoleniowe środy CM NRA" czy "Spotkania Mediatorów i Przedsiębiorców" CM Lewiatan w każdy pierwszy czwartek miesiąca)


19 marca, online
 "Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa. Szanse i bariery w polskim systemie prawnym"
spotkanie dla studentów, Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA w Warszawie
https://www.facebook.com/events/482637549778814/

18-19 marca, online
polskie seminarium unijnego projektu Amicable dotyczącego sytuacji dzieci w sporach transgranicznych
https://www.amicable-eu.org/seminars/national-seminar-poland

18-19 marca, online
Forum Interdyscyplinarne #ROZMOWA

studencko-doktorancka konferencja Koła Naukowego Studentów MISHuS KUL, m.in. o mediacji
https://unikonferencje.pl/konferencja/11992-forum-interdyscyplinarne-rozmowa


17 marca, online

czwarte spotkanie Wydziału ds. Mediacji MS z mediatorami
(na tę edycję już brak miejsc, wydarzenie odbywa się co ok. miesiąc, ogłoszenia na evenea i fb)
https://www.facebook.com/mediacja.gov/

1 stycznia 2021
weszło w życie obligatoryjne kierowanie do mediacji w PZP
nowe Prawo zamówień publicznych, obowiązująca od początku 2021 r. zawiera pierwszy (pomijając spory zbiorowe oraz zarzut z art. 202 KPC) przypadek obligatoryjnego kierowania do mediacji (sam udział naturalnie zależny od zgody stron);

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019

Przepisy Działu X „Pozasądowe rozstrzyganie sporów” (art. 593 ust.2) zobowiązują sąd, gdy w pozwie/odpowiedzi brak informacji o próbie polubownej, wartość zamówienia wynosi min. 10 mln.€ dla dostaw lub usług, 20 mln.€ dla robót budowlanych, zaś WPS 100 tys. zł., do skierowania stron do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do SP PGRP, chyba że strony wskazały innego mediatora lub osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązywanie sporów

1 stycznia 2021
Azerbejdżan kolejnym państwem wprowadzającym obowiązek udziału w pierwszym posiedzeniu mediacyjnym; szacowana liczba objętych wymogiem spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych to 40-50 tys. rocznie; po uchwaleniu przepisów w marcu tego roku, trwa szkolenie mediatorów wspierane m.in. przez włoskie ADR Center
http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2020/12/14/azerbaijan-is-preparing-to-implement-the-law-on-mediation/


Trwa projekt InMEDIATE mający na celu zbadanie i zdefiniowanie szkolenia mediatorów w sprawach transgranicznych,
obejmuje m.in. grupy fokusowe i szkolenia, finansowany jest ze środków Erasmus+ KE, zaś polskim partnerem są Mediatorzy.pl
http://mediatorzy.pl/index.php/2021/01/09/inmediate-international-mediators-trained-in-europe/ 

16 grudnia został złożony wniosek o włączenie do ZSK
 jako kwalifikacji rynkowych kolejnych obszarów mediacji: w sprawach karnych i o wykroczenia; wnioskodawcą (jednocześnie wnioskującym o przyznanie statusu instytucji certyfikującej) jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa (prowadząca CAM w Łodzi).
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-komunikaty/zlozone-wnioski/664-prowadzenie-mediacji-sadowych-w-sprawach-karnych-i-sprawach-o-wykroczenia

Fundacja Pracownia Dialogu z towarzystwem ERGO Hestia zaproponowały pierwsze ubezpieczenie OC dla zawodu mediatora:
https://www.pracowniadialogu.org/oc-dla-mediatora/

Przyznano mediacyjne wyróżnienia Komisji Nadzoru Finansowego:
tytuł „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” otrzymały: PZU SA, TUiR WARTA SA, STU ERGO Hestia SA, Generali TU SA, InterRisk TU SA VIG, AXA Ubezpieczenia TUiR SA oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; tytuł „Ambasador mediacji na rynku finansowym” otrzymali: Wojciech Kolasa i Jakub Sewerynik
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=71532&p_id=18
[jako mediator CMSP przy KNF i pomysłodawca pierwszego z wyróżnień tj. „Instytucji finansowej przyjaznej mediacji” – najserdeczniej gratuluję Wyróżnionym]

10 grudnia minęło 15 lat od wejścia w życie regulujących mediację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
- wykorzystanie mediacji przez sądy na poziomie ok.1% mediowalnego wpływu (1,25% w 2019, w 2020 ponoć więcej, ale brak oficjalnych danych za półrocze) nie nastraja do świętowania...

5 października, Warszawa

CM przy KIRP i Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych przyznały wyróżnienie "Ambasador Mediacji" za 2019 rok Pani Mec. Annie Młotkowskiej, Dyrektorce Biura Prawnego M.St. Warszawy za inicjatywę programu "Warszawa - miasto przyjazne mediacji", w ramach której, wspólnie z CM Lewiatan, stołeczne urzędy będą popularyzować mediację (zwłaszcza) administracyjną
http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci/ 
wywiad z Laureatką:
https://radcaprawny.media/archiwum/wywiady/a-w-warszawie-mediuja/

30 września, on-line

CM przy NRA rozpoczęło cykl bezpłatnych webinarów dla mediatorów tegoż Centrum: "Szkoleniowe Środy"
http://centrummediacji.nra.pl//upload/SZKOLENIOWE%20%C5%9ARODY%20-%2030.09.2020.pdf 

29 września
Współpraca Centrum Mediacji Lewiatan i Miasta Stołecznego Warszawy dla popularyzacji mediacji administracyjnej
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/centrum_mediacji_lewiatan_i_mst_warszawa_popularyz...

18/22 września
Polskie Centrum Mediacji oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych (które zgłosiło i w czerwcu uzyskało wpis kwalifikacji mediatora rodzinnego do ZSK) zostały pierwszymi instytucjami certyfikującymi tej kompetencji rynkowej

12 września
weszła w życie Konwencja Singapurska ONZ o Mediacji
United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, regulująca międzynarodowe wykonywania ugód mediacyjnych, wyłożona do podpisu 7 sierpnia 2019 w Singapurze i sygnowana dotąd przez 53 państwa, wchodzi w życie w pół roku po ratyfikowaniu przez trzeciego sygnatariusza, a że 12 marca uczynił to Katar (wcześniej Singapur i Fidżi, później jeszcze Arabia Saudyjska i Białoruś), zacznie faktycznie obowiązywać i działać 12 września.
Jakkolwiek Konwencja nie została dotąd podpisana przez żadnego członka UE (są rozbieżności w stosunku do standardów unijnych, m.in. brak zatwierdzania ugód itp., jednocześnie Unia ma możliwość przystąpić do Konwencji w imieniu członków), spośród państw europejskich podpisały tylko: Białoruś, Czarnogóra, Macedonia Pn., Serbia, Turcja i Ukraina, ale spoza naszego kontynentu m.in. Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. Zawarcie traktatu tej rangi podkreśla wagę mediacji i na pewno stanie się praktycznie istotne w niedługim czasie.
https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status

23 czerwca
zgłoszone przez SMR mediacje rodzinne (po cywilnych i gospodarczych) w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
23 czerwca ogłoszono obwieszczenie MS: https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/556
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=13832
przez co prowadzenie sądowych i pozasądowych mediacji w sprawach rodzinnych dołączyło do analogicznych kwalifikacji rynkowych w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych, figurujących w ZSK od grudnia 2018
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12632 https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12635
system ZSK nie reguluje wiążąco uprawnień zawodowych itp., ale służy do porównania poziomu kompetencji uzyskiwanych w ramach szkół, szkoleń i samodzielnej nauki, na potrzeby pracodawców, pracowników, uczących się i nauczających; w zakresie „rozregulowanych” kwalifikacji mediacyjnych, (m.in. ze Standardami Rady ds. ADR), mógłby może określać poziom pożądanego przygotowania
Refleksja:
kwalifikacja inaczej niż poprzednie (cyw./gosp. zgłosiła niespecjalizująca się w mediacji Fundacja VCC) włączona na wniosek renomowanego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, kolejne różnice, to znacznie wyższe (i generalnie bardziej sensowne) wymagania wobec chcących uzyskać certyfikację (np. gdy szacowany nakład pracy cyw./gosp. wynosi 120/95, to rodz. aż 460 godz.) oraz egzaminatorów; tu jednak widoczny staje się istotny problem – nie tworzy ze wspomnianymi spójnego systemu (gdy warunkiem certyfikacji gospodarczej jest posiadanie uprzednio cywilnej; rodzinna się z cywilną nijak nie łączy); generalnie tak rozpoczęta „regulacja” zawodu mediatora w ZSK nie da się więc spójnie kontynuować (aby np. po ogólnych certyfikatach uzyskiwać specjalistyczne)

5 czerwca
Centralny Rejestr Mediatorów do 2023 zastąpi listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów SO
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wynikach konkursu: operatorzy 5 CAM-ów: CIAPP, KUL, Lewiatan i RIGP zostali wybrani do realizacji projektu w ramach PO WER, w efekcie którego do 2023 roku: powstanie Krajowy Rejestr Mediatorów (zastępując listy stałych mediatorów SO), zmienią się przepisy dotyczące kwalifikacji mediatorów, odbędzie się szereg szkoleń oraz działań promujących mediację; wszystko za 12.2 mln. zł;
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2
Refleksja:
- pomysł nabierał kształtów w MS najpóźniej jesienią 2019 – dlaczego nie było dyskusji o nim na listopadowej konferencji mediacyjnej? dlaczego znów brak dialogu z praktykami dialogu na temat profesjonalizacji dialogu?
- skąd idea, że centralny spis przewyższy te w SO, gdzie sędziowie koordynatorzy mogliby weryfikować lokalnych mediatorów? będzie więcej mediacji, bo sąd w Szczecinie znajdzie mediatora z Przemyśla? o integracji list SO mówiło się już w 2016, ale jako o dodatku, nie fundamencie;
- szkolenia, panele itp., robione od lat, nie zachwycają: efektywność niewyraźna, na niektóre brakowało chętnych, zaś spotkania z sędziami zrobi całkiem sensownie gratis wielu praktykujących mediatorów;
- pozytywne może (powinno!) być ustawienie sensownych wymogów (więcej szkoleń, praktyka, ustawiczne doszkalanie) dla mediatorów; jednak oparcie o (w zakresie mediacji) dopiero raczkujący, niesystemowy i niekompletny ZSK, budzi poważne wątpliwości;
- nie wspomniano o wyposażeniu koordynatorów ds. mediacji w realne uprawnienia i narzędzia – szkoda, oby pojawiło się to wśród konkretów;
- zapowiedziano „ochronę praw nabytych” - dotychczasowi mediatorzy nie muszą się obawiać o wpis... ale właśnie powinni – dokładnie: ci, którzy po udziale w skromnym podstawowym szkoleniu nie podjęli praktyki, ani dalszej nauki – problemem obecnych list jest przecież mnogość nieaktywnych wpisów;
- o konieczności poważnych wymogów (m.in. liczba godzin szkoleniowych, praktyki/staż, wymóg regularnego doskonalenia kwalifikacji i/lub superwizji) dla stałych mediatorów mówiliśmy już w toku konsultacji przepisów o prowadzeniu list w 2015 roku, mniej więcej to samo MS usłyszało w panelach w 2018, a teraz mamy czekać kolejne 3 lata... naprawdę aż tyle czasu to wymaga?
Moim zdaniem zatem:
- konferencje, szkolenia, czy lokalność/centralność list – to tylko detale,
- kluczowe są: wymagania wobec kandydatów na mediatorów (szkolenia w wymiarze zbliżonym do studiów podyplomowych, obowiązek praktycznego stażu, obowiązek regularnego doszkalania lub superwizji) oraz wzmocnienie roli i pozycji sędziów koordynatorów ds. mediacji, z opiniowaniem wpisu i weryfikacją jego aktualności (co było już przecież wskazywane w 2015/16 i w 2019...)
- a przede wszystkim: szybki i realny wzrost mediacji będzie wtedy, kiedy po prostu więcej spraw będą kierować sądy, więc informatyczne narzędzie dla „domyślnego” kierowania spraw do mediacji, z jednoczesnym wyznaczeniem daty rozprawy, mniej angażujące sędziów niż niekierowanie (które trzeba byłoby uzasadniać) – byłoby znacznie efektywniejsze (a pewnie i nie droższe) niż cały przedmiotowy projekt
(postulat takiego narzędzia, przesłany też do MS, we wpisie z sierpnia 2019: http://www.mediator.waw.pl/aktualnosci-o-mediacji

marzec
- mediacja w nowej ordynacji podatkowej, ale kiedy ordynacja?
Ministerstwo Finansów poinformowało o zamiarze kontynuowania prac nad nową ordynacją podatkową, pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu jej projekt (po 4 latach prac) doczekał się pierwszego czytania, jednak (zgodnie z zasadą dyskontynuacji) nie może być procedowany w obecnej - przed ponownym wniesieniem projektu do Sejmu MF zamierza go zmodyfikować (o czym na razie cicho).
Dla przypomnienia: wśród rozwiązań zeszłorocznego projektu były m.in. umowa podatkowa oraz mediacja prowadzona przez mediatorów z listy, którą prowadziłby szef Krajowej Administracji Skarbowej.
 
12.02.2020: drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego na podium 15th ICC International Commercial Mediation Competition
https://www.facebook.com/JagiellonianICCMediationTeam/?__xts__%5B0%5D=68.ARDYym-Lb4KizCnt2kw8Gmpty0o...

wyróżnienia "Ambasador Mediacji" będzie przyznawanego przez Krajową Radę Radców Prawnych
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/konkurs-ambasador-mediacji-rozpoczety/ 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oczekiwany od ponad roku podręcznik redagowania ugód mediacyjnych
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/podrecznik-pisania-ugod-mediacyjnych-w-sprawach-cywilnych-i-gospodarczych 

CEPEJ i CCBE opublikowały schemat 3-dniowego szkolenia dla prawników wspierających klientów w mediacji
https://rm.coe.int/cepej-2019-21-en-training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-m/1680993304 

dla mediatorów - radców prawnych dostępne punktowane szkolenie e-learningowe nt. ochrony danych osobowych w mediacji
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/szkolenie-e-learningowe-ochrona-danych-osobowych-w-obszarze-mediacji/ 

tekst Pawła P. Mlickiego i Jakuba Świtluka o konflikcie i mediacji (na kanwie sporu lekarzy rezydentów z Min. Zdrowia) w tygodniku Gazeta Finansowa nr 2/2020 z 10 stycznia, dostępny również na: 
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1446896,mediacja-spory-rezydenci-sluzba-zdrowia-wynagrodzenie-mediator.html 


     minione wydarzenia i archiwalne wiadomości:

  

do 20 grudnia
można wziąć udział w badaniu projektu WPiA UAM "Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów":
 
https://www.webankieta.pl/ankieta/584324/dobro-dziecka-w-mediacji.html

16 grudnia on-line
webinar Polek-specjalistek sprawiedliwości naprawczej z Wielkiej Brytanii
https://www.facebook.com/SprawiedliwoscNaprawczawPolsce/posts/753494035243155

5-6 grudnia, on-line
International Conference on Shared Parenting 2020
https://vancouver2020.org/program/


27 listopada, on-line


Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości "Krajowy Rejestr Mediatorów"


https://www.facebook.com/events/684335072521660/

 15-22 listopada
Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej
https://www.euforumrj.org/en

12 listopada (on line)
Chartered Institute of Arbitrators Alexander Lecture 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/alexander-lecture-2020-the-future-of-dispute-resolution-tickets-99529...

5 listopada
konferencja Pomorskiej IA „Prawo Rodzinne”
z patronatem m.in. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/zaproszenie-na-konferencje-nt-prawa-rodzinnego/

29-30 października, Warszawa / on-line
konferencja UW: "Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://www.facebook.com/events/573829876813607/

26 października, on-line
konferencja: „Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - aspekty praktyczne” 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i ORA Kraków (wcześniej planowana 16.03 i 21.09) 
https://adwokatura.krakow.pl/samorzad/kalendarz-wydarzen/konferencja-czy-i-jak-mediowac-w-sektorze-p...


22 października, on-line
IX Ogólnopolska Oławska Konferencja Mediacyjna "Relacje i mediacje w czasie kryzysu"
https://www.facebook.com/events/318591222733589/

21 października, on-line (Poznań)
VII Poznański Salon Mediacji: "Ugoda mediacyjna i koszty mediacji"
https://poznan.so.gov.pl/vii-poznanski-salon-mediacji-organizowany-wspolnie-z-wpia-uam-w-poznaniu-w-...

20 października, Namysłów
konferencja: "Rodzina w mediacji" (będzie rejestrowana, a nagranie zostanie udostępnione) 
https://www.facebook.com/events/431108074529992/?active_tab=discussion

12-16 października i 15 października, cała Polska:  Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day)

szereg wydarzeń (konferencji, paneli, dyżurów itp., akcji promocyjnych) w sądach, ośrodkach mediacyjnych i in. w całej Polsce
pod adresem:  https://www.gov.pl/attachment/1f6ff5f1-3f2a-4723-899b-ee49293f4d61

przygotowane przez MS zestawienie linków do stron sądów, gdzie (jako bezpośrednie informacje lub pliki)


umieszczone listy aktywności w Tygodniu i Dniu Mediacji; dodatkowo do pobrania MDM-owe materiały MS:


plakat:

https://www.gov.pl/attachment/960d3303-a79b-4df3-94a3-03a1e6e45f3d


ulotka:

https://www.gov.pl/attachment/5a38f027-d46b-4bf4-af7f-66427d011da1


12-16 października, Bydgoszcz


kilka konferencji dotyczących różnych aspektów mediacji:
 http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/uploads/files/obsluga_interesantow/mediacja/Lista%20wydarze%C5%84%20S...

15 października, Lublin
kolejne Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/lubelskie-mediacyjne-forum-otwartych-drzwi-15102020-r,new,m1,282,...

15 października, Łódź
CAM Łódź: spotkanie sędziów i mediatorów "Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości"
http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/miedzynarodowy_dzien_mediacji2020/

15 października, Rzeszów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.