jedyne ogólnopolskie kalendarium wydarzeń i informacji dotyczących mediacji i innych ADR

najpierw nadchodzące wydarzenia z niedawnymi informacjami i materiałami, następnie archiwalia 
(uwaga: 1. "wersja beta" , 2. ze szkoleń itp. - raczej bezpłatne lub unikalne 3. wybór niekiedy subiektywny)

chcesz wykorzystać, udostępnić, zacytować? -
świetnie! proszę tylko wzmiankę: "z serwisu oMediacji.pl" i/lub "zebrał MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk"
uzupełnia? uwagi? - prosimy o kontakt na: redakcja@oMediacji.pl
polecamy też:  www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk  oraz:  twitter.com/switluk  a także www.54a.pl 


...po pewnej niedyspozycji - redakcja znów nadaje
i jeszcze we wrześniu poleca:
- Singapurska Konwencja Mediacyjna - wchodzi w życie 12 września
- konferencje w Sandomierzu (7.09) i Krakowie (uwaga: z 21.09 - przełożona na październik; mediacja z sektorem publicznym)
- webinary/e-konferencje GEMME (21.09) oraz mediate.com (30.09), ale LIDW przeniesiony na 05.2021
- być może 2-3 bezpłatne szkolenia i konferencja - wciąż czekamy na potwierdzenie dat
ale po kolei:

ostatnie informacje, materiały z niedawnych wydarzeń oraz wydarzenia nadchodzące


marzec
- mediacja w nowej ordynacji podatkowej, ale kiedy ordynacja?
Ministerstwo Finansów poinformowało o zamiarze kontynuowania prac nad nową ordynacją podatkową, pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu jej projekt (po 4 latach prac) doczekał się pierwszego czytania, jednak (zgodnie z zasadą dyskontynuacji) nie może być procedowany w obecnej - przed ponownym wniesieniem projektu do Sejmu MF zamierza go zmodyfikować (o czym na razie cicho).
Dla przypomnienia: wśród rozwiązań zeszłorocznego projektu były m.in. umowa podatkowa oraz mediacja prowadzona przez mediatorów z listy, którą prowadziłby szef Krajowej Administracji Skarbowej.

 
1 kwietnia
Sprawozdanie z konferencji „Mediacja pośrednia i bezpośrednia w warunkach Izolacji” - 18 listopada 2019 Areszt Śledczy w Lublinie
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/sprawozdanie-z-konferencji-pt-mediacja-posrednia-i-bezposrednia-w-warunkach-izolacji-18-listopad-2019-r-areszt-sledczy-w-lublinie,new,m1,282,302.html,455
 
29 kwietnia, Lublin
konferencja KNPA UMCS: Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”
materiały: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-odY2Gi2_RtUersU2Hi8_kOzbngOaA4B
 
30 kwietnia
uwagi Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych do procedowanego przez Senat (Druk 63) projektu zmian KriO i KK, dot. m.in. pieczy naprzemiennej https://smr.org.pl/nasz-opinia-do-projektu-zmian-w-przepisach/
 
kwiecień-lipiec
cykl webinarów „MasterClasses in International Mediation” organizowanych przez ADR Center Global (obecną w kilkunastu krajach sieć, której polskim partnerem jest Centrum Mediacji Lewiatan):
https://www.adrcenterglobal.com/2020/05/14/online-webinars-advanced-negotiation-and-mediation-techniques-for-lawyers-professionals-and-mediators/
zapis webinaru, dotyczącego mediacji on-line: https://www.youtube.com/watch?v=RQMxPq3gICo

5 czerwca
Centralny Rejestr Mediatorów do 2023 zastąpi listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów SO
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wynikach konkursu: operatorzy 5 CAM-ów: CIAPP, KUL, Lewiatan i RIGP zostali wybrani do realizacji projektu w ramach PO WER, w efekcie którego do 2023 roku: powstanie Krajowy Rejestr Mediatorów (zastępując listy stałych mediatorów SO), zmienią się przepisy dotyczące kwalifikacji mediatorów, odbędzie się szereg szkoleń oraz działań promujących mediację; wszystko za 12.2 mln. zł;
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/projekt-krm2

Refleksja:
- pomysł nabierał kształtów w MS najpóźniej jesienią 2019 – dlaczego nie było dyskusji o nim na listopadowej konferencji mediacyjnej? dlaczego znów brak dialogu z praktykami dialogu na temat profesjonalizacji dialogu?
- skąd idea, że centralny spis przewyższy te w SO, gdzie sędziowie koordynatorzy mogliby weryfikować lokalnych mediatorów? będzie więcej mediacji, bo sąd w Szczecinie znajdzie mediatora z Przemyśla? o integracji list SO mówiło się już w 2016, ale jako o dodatku, nie fundamencie;
- szkolenia, panele itp., robione od lat, nie zachwycają: efektywność niewyraźna, na niektóre brakowało chętnych, zaś spotkania z sędziami zrobi całkiem sensownie gratis wielu praktykujących mediatorów;
- pozytywne może (powinno!) być ustawienie sensownych wymogów (więcej szkoleń, praktyka, ustawiczne doszkalanie) dla mediatorów; jednak oparcie o (w zakresie mediacji) dopiero raczkujący, niesystemowy i niekompletny ZSK, budzi poważne wątpliwości;
- nie wspomniano o wyposażeniu koordynatorów ds. mediacji w realne uprawnienia i narzędzia – szkoda, oby pojawiło się to wśród konkretów;
- zapowiedziano „ochronę praw nabytych” - dotychczasowi mediatorzy nie muszą się obawiać o wpis... ale właśnie powinni – dokładnie: ci, którzy po udziale w skromnym podstawowym szkoleniu nie podjęli praktyki, ani dalszej nauki – problemem obecnych list jest przecież mnogość nieaktywnych wpisów;
- o konieczności poważnych wymogów (m.in. liczba godzin szkoleniowych, praktyki/staż, wymóg regularnego doskonalenia kwalifikacji i/lub superwizji) dla stałych mediatorów mówiliśmy już w toku konsultacji przepisów o prowadzeniu list w 2015 roku, mniej więcej to samo MS usłyszało w panelach w 2018, a teraz mamy czekać kolejne 3 lata... naprawdę aż tyle czasu to wymaga?
Moim zdaniem zatem:
- konferencje, szkolenia, czy lokalność/centralność list – to tylko detale,
- kluczowe są: wymagania wobec kandydatów na mediatorów (szkolenia w wymiarze zbliżonym do studiów podyplomowych, obowiązek praktycznego stażu, obowiązek regularnego doszkalania lub superwizji) oraz wzmocnienie roli i pozycji sędziów koordynatorów ds. mediacji, z opiniowaniem wpisu i weryfikacją jego aktualności (co było już przecież wskazywane w 2015/16 i w 2019...)
- a przede wszystkim: szybki i realny wzrost mediacji będzie wtedy, kiedy po prostu więcej spraw będą kierować sądy, więc informatyczne narzędzie dla „domyślnego” kierowania spraw do mediacji, z jednoczesnym wyznaczeniem daty rozprawy, mniej angażujące sędziów niż niekierowanie (które trzeba byłoby uzasadniać) – byłoby znacznie efektywniejsze (a pewnie i nie droższe) niż cały przedmiotowy projekt
(postulat takiego narzędzia, przesłany też do MS, we wpisie z sierpnia 2019:

 
23 czerwca
zgłoszone przez SMR mediacje rodzinne (po cywilnych i gospodarczych) w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
23 czerwca ogłoszono obwieszczenie MS: https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/556
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=13832
przez co prowadzenie sądowych i pozasądowych mediacji w sprawach rodzinnych dołączyło do analogicznych kwalifikacji rynkowych w zakresie mediacji cywilnych i gospodarczych, figurujących w ZSK od grudnia 2018
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12632 https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12635
system ZSK nie reguluje wiążąco uprawnień zawodowych itp., ale służy do porównania poziomu kompetencji uzyskiwanych w ramach szkół, szkoleń i samodzielnej nauki, na potrzeby pracodawców, pracowników, uczących się i nauczających; w zakresie „rozregulowanych” kwalifikacji mediacyjnych, (m.in. ze Standardami Rady ds. ADR), mógłby może określać poziom pożądanego przygotowania
Refleksja:
kwalifikacja inaczej niż poprzednie (cyw./gosp. zgłosiła niespecjalizująca się w mediacji Fundacja VCC) włączona na wniosek renomowanego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, kolejne różnice, to znacznie wyższe (i generalnie bardziej sensowne) wymagania wobec chcących uzyskać certyfikację (np. gdy szacowany nakład pracy cyw./gosp. wynosi 120/95, to rodz. aż 460 godz.) oraz egzaminatorów; tu jednak widoczny staje się istotny problem – nie tworzy ze wspomnianymi spójnego systemu (gdy warunkiem certyfikacji gospodarczej jest posiadanie uprzednio cywilnej; rodzinna się z cywilną nijak nie łączy); generalnie tak rozpoczęta „regulacja” zawodu mediatora w ZSK nie da się więc spójnie kontynuować (aby np. po ogólnych certyfikatach uzyskiwać specjalistyczne)
 
25 czerwca
webinar Chartered Institute of Arbitrators: Mediation 2020 and beyond
 – zapis:
https://www.youtube.com/watch?v=jgZqizGzopQ&feature=emb_logo

 
26 czerwca
14. Międzynarodowa Konferencja „Mediacja i arbitraż w teorii i praktyce”
http://serwer1497964.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Conference_Program_26.06.2020_PL.pdf
- tym razem nie tylko Nowy Tomyśl, ale i zapis wystąpień na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=yK89kkwHN1w
https://www.youtube.com/watch?v=3JcQ8AiV_14&t=7803s

 
3 lipca
SIDRA & PwC: 2020 International Dispute Resolution Survey - badanie dotyczące podejmowanie decyzji w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów transgranicznych przez przedsiębiorców https://sidra.smu.edu.sg/sites/sidra.smu.edu.sg/files/survey/index.html
 
27 lipca
wideokonferencja: „Polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji” organizowana prze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiebiorstw:
zapis: https://www.youtube.com/watch?v=GztHCHQOzhY&feature=youtu.be
prezentacje: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_22_Konferencja-Rzecznik-M%C5%9AP-22.07...

 
29 lipca
kolejne w tym roku e-obrady Rady ds. ADR przy MS
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-przy-ministrze-sprawiedliwosci
w ostatnich miesiącach Rada ADR IV Kadencji (gremium doradcze MS, pracuje od 2005 r. bodaj już w 6-7 składach, pytana – niestety nie zawsze – zwłaszcza o opinie co do legislacji i działań resortu w zakresie mediacji) odbyła wirtualne posiedzenia w dniach 11 marca, 3 czerwca i 29 lipca; grupy robocze Rady zajmowały/zajmują się takimi kwestiami jak: projekt Krajowego Rejestru Mediatorów, wynagrodzenia dla mediatorów prowadzących spotkania informacyjne, mediacja z udziałem sprawcy odbywającego karę,
 
30 lipca
o zgodność dokumentacji mediatora z RODO
https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/4649300,Dokumentacja-zgodnie-z-RODO-u-mediato...

7 września, Sandomierz
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Mediacja i inne konsensualne formy zakończenia postępowania sądowego”
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Prawa, Admnistracji i Ekonomii; Sandomierz, budynek Instytutu Teologicznego
ogłoszenie Uczelni: https://ipaie.up.krakow.pl/nauka/konferencje-naukowe/ (wciąż stara data 25 maja)
aktualny program: https://mediatorzy-polscy.eu/wp-content/uploads/Program-konferencji-7.09.pdf

 
planowany 7-10 września, Londyn
"London International Disputes Week" przełożony na 10 maja 2021 i następne
https://lidw.co.uk/
 
12 września
wchodzi w życie Konwencja Singapurska ONZ o Mediacji

United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, regulująca międzynarodowe wykonywania ugód mediacyjnych, wyłożona do podpisu 7 sierpnia 2019 w Singapurze i sygnowana dotąd przez 53 państwa, wchodzi w życie w pół roku po ratyfikowaniu przez trzeciego sygnatariusza, a że 12 marca uczynił to Katar (wcześniej Singapur i Fidżi, później jeszcze Arabia Saudyjska i Białoruś), zacznie faktycznie obowiązywać i działać 12 września.
Jakkolwiek Konwencja nie została dotąd podpisana przez żadnego członka UE (są rozbieżności w stosunku do standardów unijnych, m.in. brak zatwierdzania ugód itp., jednocześnie Unia ma możliwość przystąpić do Konwencji w imieniu członków), spośród państw europejskich podpisały tylko: Białoruś, Czarnogóra, Macedonia Pn., Serbia, Turcja i Ukraina, ale spoza naszego kontynentu m.in. Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. Zawarcie traktatu tej rangi podkreśla wagę mediacji i na pewno stanie się praktycznie istotne w niedługim czasie.
https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status
 
21 września, Kraków   - uwaga! przełożona: 26-27 października on-line
konferencja: „Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - aspekty praktyczne”
organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i ORA Kraków: (przeniesiona z 16 marca)
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/czy-i-jak-mediowac-w-sektorze-publicznym-konferencj...
 
21-25 września
sympozjum on-line: „Mediacja i Sądy”
organizowane przez GEMME (Stowarzyszenia Sędziów dla Mediacji)
https://mediacionesjusticia.com/simposium-2020


28 września, on-line
(ostatnie) bezpłatne szkolenie CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
http://ikongr.es/c/vpxmvDcd  

30 września – 2 października
konferencja w 25-lecie portalu mediate.com: Mediation 20/20 Navigating Mediation's Best Future
https://www.mediate.com/Mediation2020/

 
wrzesień? Gdańsk
“Opieka naprzemienna”
czekamy na podanie nowego terminu szkolenie w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy":
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

wrzesień? Toruń
"Konstruowanie ugód mediacyjnych w sprawach rodzinnych"
czekamy na podanie terminu szkolenia w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy":
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

wrzesień? Warszawa
czekamy na podanie nowego terminu (poprzednio planowany 23-24 kwietnia), Warszawa
I Ogólnopolska Konferencja Dialogu: "Razem wobec rozstania"
https://m.facebook.com/events/197850958139733?__tn__=C-R
 
12-16 października i 15 października, cała Polska
Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day)
szereg wydarzeń (konferencji, paneli, dyżurów itp., akcji promocyjnych) w sądach, ośrodkach mediacyjnych i in. w całej Polsce

22 października, on-line
IX Ogólnopolska Oławska Konferencja Mediacyjna "Relacje i mediacje w czasie kryzysu"
https://www.facebook.com/events/318591222733589/

październik 2020 (Tydzień Mediacji)
konferencja na temat mediacji rodzinnych projektu "Mediacyjne NGOSy"

https://www.mediacyjnengo.pl/konferencja/

26-27 października, on-line
konferencja: „Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - aspekty praktyczne” 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i ORA Kraków (wcześniej planowana 16.03 i 21.09)
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/czy-i-jak-mediowac-w-sektorze-publicznym-konferencj...

29-30 października (do potwierdzenia), Warszawa
konferencja UW: "Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym"

https://www.facebook.com/events/573829876813607/
 
5 listopada
konferencja Pomorskiej IA „Prawo Rodzinne”
z patronatem m.in. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/zaproszenie-na-konferencje-nt-prawa-rodzinnego/


6 listopada, Gniezno
konferencja Wielkopolskiego CAM "Mediacja szansą dla każdego"
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/304539-3 
  
12 listopada (on line)
Chartered Institute of Arbitrators Alexander Lecture 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/alexander-lecture-2020-the-future-of-dispute-resolution-tickets-99529...
 
1 stycznia 2021
wejdzie w życie obligatoryjne kierowanie do mediacji w PZP
nowe Prawo zamówień publicznych, obowiązująca od początku 2021 r. zawiera pierwszy (pomijając spory zbiorowe oraz zarzut z art. 202 KPC) przypadek obligatoryjnego kierowania do mediacji (sam udział naturalnie zależny od zgody stron);
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019
Przepisy Działu X „Pozasądowe rozstrzyganie sporów” (art. 593 ust.2) zobowiązują sąd, gdy w pozwie/odpowiedzi brak informacji o próbie polubownej, wartość zamówienia minimum 10 mln.€ dla dostaw lub usług, 20 mln.€ dla robót budowlanych, zaś WPS powyżej 100 tys. zł., do skierowania stron do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do SP PGRP, chyba że strony wskazały innego mediatora lub osobę prowadzącą inne polubowne rozwiązanie.


    niedawne informacje:
 
12.02.2020: drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego na podium 15th ICC International Commercial Mediation Competition
https://www.facebook.com/JagiellonianICCMediationTeam/?__xts__%5B0%5D=68.ARDYym-Lb4KizCnt2kw8Gmpty0o...

wyróżnienia "Ambasador Mediacji" będzie przyznawanego przez Krajową Radę Radców Prawnych
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/konkurs-ambasador-mediacji-rozpoczety/ 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oczekiwany od ponad roku podręcznik redagowania ugód mediacyjnych
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/podrecznik-pisania-ugod-mediacyjnych-w-sprawach-cywilnych-i-gospodarczych 

CEPEJ i CCBE opublikowały schemat 3-dniowego szkolenia dla prawników wspierających klientów w mediacji
https://rm.coe.int/cepej-2019-21-en-training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-m/1680993304 

dla mediatorów - radców prawnych dostępne punktowane szkolenie e-learningowe nt. ochrony danych osobowych w mediacji
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/szkolenie-e-learningowe-ochrona-danych-osobowych-w-obszarze-mediacji/ 

tekst Pawła P. Mlickiego i Jakuba Świtluka o konflikcie i mediacji (na kanwie sporu lekarzy rezydentów z Min. Zdrowia) w tygodniku Gazeta Finansowa nr 2/2020 z 10 stycznia, dostępny również na: 
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1446896,mediacja-spory-rezydenci-sluzba-zdrowia-wynagrodzenie-mediator.html 


     starsze wydarzenia i wiadomości:


27 maja (poprzednio planowany 12 marca), Białystok
e-konferencja WPiA Uniwersytetu w Białymstoku: "Koncepcje władzy rodzicielskiej"
https://www.facebook.com/events/1114173302254670/ 

21-22 maja (?), Toruń
konferencja: "V. ADR Study Space"

13 maja, Poznań
VI Poznański Salon Mediacji
https://poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489 

29 kwietnia, Lublin
(tele)konferencja KNPA WPiA UMCS: "Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym"
https://www.facebook.com/events/209224796875806/ 

25 kwietnia - Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
- o tym temacie, o pytaniach rodziców w czasie pandemii i standardach pomocy dziecku wobec rozstania
na stronie projektu koordynowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka (z udziałem m.in. Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych)
http://standardyrozstania.pl/aktualnosci/ 

23-24 kwietnia, Wrocław
seminarium krajowe projektu Amicable: Mediacje i ugody w uprowadzeniach rodzicielskich
https://www.amicable-eu.org/seminars/national-seminar-poland 
https://www.poznan.oirp.pl/2020/02/05/mediacje-i-ugody-w-uprowadzeniach-rodzicielskich-seminarium-krajowe-amicable/ 

17 kwietnia, Warszawa
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

16 kwietnia, Gdańsk
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

16 kwietnia, Toruń
kolejna superwizja dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy"
https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

20 marca (?), Warszawa
konferencja CM NRA: "Mediacja rówieśnicza w szkołach"

20 marca (?), Bydgoszcz
konferencja doktorantów UKW: "Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/info_doktoranci/58741/konferencja_konflikt_urd_ukw 

13 marca (?), Warszawa
konferencja CM Izby Adwokackiej w Warszawie: "Mediacja rodzinna głosem ekspertów"
https://www.facebook.com/events/568168737106411/ 

13 marca, Szczecin
V Szczeciński Salon Mediatora
https://www.szczecin.so.gov.pl/download/agenda-v-sm-1581339428.pdf 

4 marca, Białystok
bezpłatne szkolenie podlaskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://podlaskiecam.pl/jak-swiadomie-kreowac-wizerunek-mediatora-bezplatne-szkolenie-4-marca-2020-r/ 

28 lutego - 1 marca, Toruń
szkolenie w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy": "Konstruowanie ugód w sprawach rodzinnych"
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

28 lutego
- do tej daty można zgłaszać kandydatury do wyróżnienia "Ambasador Mediacji" przyznawanego przez Krajową Radę Radców Prawnych
http://mediacje.kirp.pl/uncategorized/konkurs-ambasador-mediacji-rozpoczety/ 

12 lutego, Gdańsk
bezpłatne szkolenie pomorskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/12-lutego-2020-r.-gda%C5%84sk-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

5 lutego, Lublin
bezpłatne szkolenie lubelskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/ 

4 lutego, Warszawa
konferencja Ministerstwa Rozwoju: "Mediacja i arbitraż w sprawach dotyczących własności intelektualnej"
https://uprp.pl/konferencja-mediacja-i-arbitraz-w-sporach-dotyczacych-wlasnosci-intelektualnej/Text02,58,20062,7,index,pl,searchresult/ 

29 stycznia, Warszawa
seminarium „Cyberbezpieczeństwo i technologia w arbitrażu międzynarodowym – wyzwania i możliwości dla biznesu”
w ramach "SCC World Tour" w Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego
https://polisharbitration.pl/scc-world-tour-w-warszawie/ 

27 stycznia, Lublin
konferencja UMCS i UZP: "Nowe prawo zamówień publicznych" (m.in. mediacja)
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/nowe-pzp-konferencja-w-lublinie/nowe-pzp-konferencja-w-lublinie

24-25 stycznia 2020, Kraków
konferencja Naczelnej Rady Adwokackiej i Naczelnej Izby Lekarskiej: "Mediacja w medycynie"
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-program-konferencji-8112019-002-29098.pdf 
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-formularz-zgloszeniowy-mediacja-w-medycynie-24-25012020r-krakow-29165.pdf 

24 stycznia, Kielce
panel dyskusyjny świętokrzyskiego CAM na temat mediacji w sprawach gospodarczych
https://cam.siph.com.pl/mediacje-w-sprawach-gospodarczych-panel-dyskusyjny-24-stycznia-2020r/ 

22 stycznia, Kielce
bezpłatne szkolenie świętokrzyskiego CAM: "Wprowadzenie do PR dla mediatorów"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/22-stycznia-2020-r.-kielce-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

21-23 stycznia 2020, Barcelona
Global Mediation Conference
https://globalmediationconference.org 

17 stycznia, Rzeszów
bezpłatne warsztaty Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dla studentów: "Jak radzić sobie z konfliktami?
https://sztukarelacji.wsiz.pl/warsztaty/jak-radzic-sobie-z-konfliktami 

17 stycznia, Mediolan
27. Forum Centrów Mediacji
https://www.uianet.org/en/events/27th-world-forum-mediation-centres 

14 stycznia, Warszawa
Konferencja Międzynarodowego Centrum Mediacji we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej: "Mediacja gospodarcza w sporach z sektorem publicznym"
z udziałem przedstawicieli kierownictw m.in. Min. Infrastruktury, Min. Funduszy i Polityki Regionalnej, m.st. Warszawy, NIK, UZP, PGRP, GDDKiA, PKP PLK oraz biznesu
https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/konferencja-mediacje-gospodarcze-w-sporach-z-sektorem-publicznym.html 
[zapraszam serdecznie jako moderator jednego z dwóch paneli]

10 stycznia, Warszawa
konferencja Uniwersytetu SWPS: "Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym"
https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/20981-ochrona-rodziny-w-ujeciu-interdyscyplinarnym-wspolczesne-problemy-i-wyzwania 


      -------- 2019 rok --------

13 grudnia, Kielce
panel świętokrzyskiego CAM: "Mediacje w sprawach gospodarczych"
https://cam.siph.com.pl/mediacje-w-sprawach-gospodarczych-panel-dyskusyjny-3/ 

12 grudnia, Toruń
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

12 grudnia, Gdańsk
Salon Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
http://gdansk.so.gov.pl/mediacje

12 grudnia, Gdańsk
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

10 grudnia, Kraków
konferencja: "Mediacja rówieśnicza szansą na lepszą przyszłość"
http://bezpieczny.krakow.pl/konferencja-mediacja-rowiesnicza-szansa-na-lepsza-przyszlosc-10-12-2019-r/

9 grudnia, Kraków
panel małopolskiego CAM: "Skuteczna mediacja w biznesie"
http://www.malopolskiecam.pl/aktualnosci/45-panel-dyskusyjny-skuteczna-mediacja-w-biznesie.html

9 grudnia, Warszawa
konferencja UKSW: "Sąd w sprawach cywilnych - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda"
http://unikonferencje.pl/konferencja/10845-sad-w-sprawach-cywilnych-stan-de-lege-lata-i-postulaty-de-lege-ferenda 

6-8 grudnia, Białystok
międzynarodowa konferencja CM przy NRA: "Prawo i mediacja" (początkowo planowana na wrzesień)
http://centrummediacji.nra.pl//upload/Mi%C4%99dzynar.%20Konf.%20Prawo%20i%20Mediacja,%20Bia%C5%82ystok.pdf 
http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-prawo-i-mediacja-program-bilingual-final-version-28766.pdf 

6 grudnia, Warszawa
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

6 grudnia, Poznań
konferencja SWPS i PozCM: "Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach"
http://mediacjecentrum.poznan.pl/sprawiedliwosc-naprawcza-w-konfliktach-konferencja/ 

3 grudnia, Warszawa
seminarium SA KIG i WPiA UW: "Nowe granice arbitrażu"
https://sakig.pl/aktualnosci/fotorelacja-z-seminarium-nowe-granice-arbitrazu

jesień/koniec roku
spodziewane przetargi na świadczenie nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej
m.in. ze świadczeniem bezpłatnej mediacji (z ograniczeniami określonych sytuacjach, dla uprawnionych),
wedle wchodzących zasadniczo w życie od 2020 r. przepisów ustawy:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001255 

29 listopada, Warszawa (przełożona z 8.11)
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

29 listopada - 1 grudnia, Warszawa
szkolenie projektu "Mediacyjne NGOsy": "Ustawa o ochronie danych osobowych w praktyce ośrodka mediacyjnego"
https://www.mediacyjnengo.pl/szkolenia/ 

29 listopada, Łódź
IV Łódzki Salon Mediatora w Sądzie Okręgowym w Łodzi
https://lodz.so.gov.pl/czwarty-salon-mediatora,new,mg,141.html,1143
28 listopada, Warszawa
mediacyjna konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości: "Kultura mediacji" (początkowo planowana na wrzesień)
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/konferencja-ministerstwa-sprawiedliwosci-pt-kultura-mediacji-232008/?source=directory 

25 listopada, Gorzów Wielkopolski
panel lubuskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz CAMów"
http://www.mediacje-cam.pl/mediacje-gospodarcze-w-polsce-z-perspektywy-przedsiebiorcow-oraz-cam-ow/

25-26 listopada, Warszawa
6. edycja Ogólnopolskiej Konferencji SIDiR: "Roszczenia w budownictwie: strategie dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi"
https://konferencja.sidir.pl/ 

23 listopada, Warszawa
warsztaty Mediatorzy.pl: Mediacja w międzynarodowych sprawach spadkowych
http://mediatorzy.pl

22 listopada, Kielce
panel świętokrzyskiego CAM: "Mediacje w sprawach gospodarczych"
[zapraszam na to wydarzenie jako jeden z panelistów]

20 listopada, Kraków
panel małopolskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w praktyce"
http://www.malopolskiecam.pl/aktualnosci/43-panel-mediacja-gospidarcza.html 

20 listopada, Toruń
konferencja 2 studenckich kół naukowych UMK: "Mediacja w sprawach rodzinnych"
https://www.facebook.com/events/434836543713467/ 

18 listopada, Lublin
konferencja w Areszcie Śledczym: "Mediacja bezpośrednia i pośrednia w warunkach izolacyjnych"
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/konferencja-mediacja-posrednia-i-bezposrednia-w-warunkach-izolacji-18112019-r,new,m1,282,302.html,384 

17-24 listopada
Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej

15 listopada, Gdańsk
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_gdansk_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

14 listopada, Wrocław
konferencja doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: "Mediacja szansą na porozumienie"
https://www.facebook.com/events/448574815869418/ 

13 listopada, Lublin
kolejne Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi
https://lublin.so.gov.pl/so-lublin/kolejne-lubelskie-mediacyjne-forum-otwartych-drzwi-13112019-r,new,m1,282,302.html,380 

7 listopada, Wrocław
konferencja: "Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC a mediacje"
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/wroclaw/konferencja-dla-mediatorow-obywateli-pt-rola-mediatora-w-nowym-otoczeniu-prawnym-zmiany-w-kpc-a-mediacje-237352/?source=directory

7 listopada, Toruń
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/
7 listopada, Gdańsk
superwizja grupowa dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGOsy" (30zł za 4g.)
http://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/ 

6 listopada, Warszawa
spotkanie MCM w Brytyjskiej Izbie Gospodarczej: Kompetencje miękkie prawnika a ADR - narzędzia przydatne w mediacji
https://mcm.org.pl/info.html 

6 listopada w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Sędziów Koordynatorów ds. Mediacji z Ministerstwem Sprawiedliwości,
mediację określono jako jeden z priorytetów w działaniu wymiaru sprawiedliwości i resortu
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/promocja-mediacji-priorytetem-sadow-i-ministerstwa-sprawiedliwosci 

6 listopada podpisano porozumienie Sądu Arbitrażowego przy KIG z chińskim CIETAC w ramach "Pasa i Szlaku"
https://sakig.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-z-cietac 

26 października
Pierwsza certyfikacja kilku mediatorów w ramach ZSK (Fundacja VCC z "nadzorem" CRSiK UW)
https://www.facebook.com/CRSiK/ 

25 października, Warszawa
konferencja: "Różne oblicza dialogu - homo dialogicus"

24 października
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw wg projektu ustawy ma organizować mediacje przedsiębiorców z administracją
(wg aktualnych przepisów enigmatycznie "pomaga w organizacji")
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326502/katalog/12636646#12636646 

24 października, Oława
VIII Oławska Konferencja Mediacyjna
https://konferencjamediacyjna.pl/ 

24 października, Gorzów Wielkopolski
panel dyskusyjny lubuskiego CAM na temat mediacji gospodarczej

23 października, Kraków
konferencja UPJP2 i Ignatianum: "Oblicza mediacji dzisiaj i jutro"
http://www.upjp2.edu.pl/konferencje-sesje/oblicza-mediacji-%E2%80%93-dzisiaj-i-jutro-%E2%80%93-og%C3%B3lnopolska-konferencja-naukowo-%E2%80%93-techniczna

21 października, Płock
konferencja Sądu Okręgowego w Płocku i PCM O/Warszawa: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://www.plock.so.gov.pl/zaproszenie-na-konferencje-21-pazdziernika-2019r,new,mg,127,131.html,1001 

18 października, Poznań
konferencja PCM O/Poznań: „Jak budować mosty współpracy”
http://konferencjapcm.pl/

18 października, Szczecin
Szczeciński Salon Mediatora SM Consensus i SO w Szczecinie
https://www.facebook.com/events/1349879131849794/ 

18 października, Kraków
konferencja SO Kraków dla sędziów, ławników, pełnomocników, kuratorów, mediatorów: "Dziecko wobec rozstania rodziców"
http://www.krakow.so.gov.pl/ty,m,m1,37,234 

18 października, Olsztyn
VI Olsztyńskie Forum Mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

17-18 października, Strasburg
Spotkanie Grupy Roboczej CEPEj ds. Mediacji
(m.in. na temat: przygotowania do mediacji sędziów, pełnomocników i notariuszy; rozwoju mediacji karnej; studium wykonalności konwencji mediacyjnej)

17 października, Siedlce
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SO Siedlce
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/17-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-siedlce-panel-dyskusyjny-mediacja-jak-skutecznie-j%C4%85-promowa%C4%87-w-%C5%9Brodowisku-s%C4%99dzi%C3%B3w-prokurator%C3%B3w-i-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w 
[zapraszam na to wydarzenie jako jeden z panelistów]

17 października, Warszawa
konferencja: "Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży - aspekty teoretyczne i praktyczne"
https://www.konferencja.ppbw.pl/

17 października, Łódź
debata łódzkiego CAM: "Miasto - mediacja - biznes"
http://www.cam-lodz.pl/aktualnosci/miasto-mediacja-biznes-debata-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji/

17 października, Gdańsk
panel pomorskiego CAM z WPiA UG i SO w Gdańsku: "Mediacja - dobre rozwiązanie dla biznesu i sądownictwa"
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/gdansk/mediacja-dobre-rozwiazanie-dla-biznesu-i-sadownictwa-232551/?source=directory 
do pobrania: prezentacje z panelu
http://pcaim.org.pl/aktualnosci/73-mediacje-dobre-rozwiazanie-dla-biznesu-i-sadownictwa.html

17 października, Zamość
konferencja Stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy" i Sądu Okręgowego w Zamościu: "Mediacja - rozmowa mimo różnic"
https://mediatorzy-polscy.eu/news/konferencja-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-w-sadzie-rejonowym-w-zamosciu/ 

17 października, Bydgoszcz
Forum mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

17 października, Rzeszów
konferencja Sądu Okręgowego w Rzeszowie: "Mediacja ma moc na Podkarpaciu"
https://www.rzeszow.so.gov.pl/files/Tydzien_Mediacji_1.pdf 

15 października, Ostrołęka
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SO Ostrołęka
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/15-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-ostro%C5%82%C4%99ka-panel-dyskusyjny-mediacja-zagadnienia-praktyczne 

16 października, Lublin
kolejne, organizowane przez SO w Lublinie: "Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi"

16 października, Radom
konferencja SO Radom i PCM O/Radom: „Mediacja – aspekty prawne i praktyczne. Rola pełnomocnika w mediacji”.
https://www.radom.so.gov.pl/download/obchody-miedzynarodowego-dnia-mediacji-i-tygodnia-mediacji-2019-zaproszenie-1569313453.pdf 

15-16 października, Olsztyn
panele CAM Olsztyn: "Warmińsko-Mazurskie Forum Wymiany Doświadczeń Mediacyjnych"
http://cam.olsztyn.pl/article/panel-dyskusyjny-warminsko-mazurskie-forum-wymiany-doswiadczen-mediacyjnych-iii-15-kropka-10-kropka-2019-iv-16-kropka-10-kropka-2019

14-18 października Tydzień Mediacji i 17 października
- Międzynarodowy Dzień Mediacji / Conflict Resolution Day
szereg aktywności i wydarzeń promujących mediację w całej Polsce; standardowo: dyżury mediatorów, spotkania mediatorów i sędziów, "lekcje sądowe" z inscenizacją mediacji, prezentacje, plakaty, ulotki itp. imprezy ponadlokalne - poniżej
zbiorcza lista wydarzeń Tygodnia Mediacji organizowanych przez Sądy
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wydarzenia-organizowane-przez-sady-z-okazji-dnia-i-tygodnia-mediacji-2019 

14 i 17 października, Bydgoszcz
panele CAM Bydgoszcz: "Kujawsko-Pomorskie Forum Wymiany Doświadczeń Mediacyjnych"
http://cam.bydgoszcz.pl/article/panel-dyskusyjny-kujawsko-pomorskie-forum-wymiany-doswiadczen-mediacyjnych-iii-14-kropka-10-kropka-2019-iv-17-kropka-10-kropka-2019

14 października, Chrzanów
Salon Mediacji: Rola sędziego i pełnomocnika procesowego w promocji oraz rozwoju mediacji"
http://www.chrzanow.sr.gov.pl/salon-mediacji-2019-r,new,mg,3,37.html,282 

14 października, Bydgoszcz
Forum mediacyjne w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy


14 października Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
w której m.in. Dział X Pozasądowe rozwiązywanie sporów (Art. 591-595) z mediacją i koncyliacją, także na etapie przedsądowym; preferencje dla SP PGRP mogą wzbudzać kontrowersje, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na bardzo pozytywne wyraźne i szerokie wprowadzenie polubownego rozwiązywania sporów do zamówień publicznych, a nawet obligatoryjne (w pewnym zakresie: przy braku informacji o próbie polubownej, przy wartości ZP min. 10 lub - budowlanego - 20 mln euro oraz z WPS min. 100 tys. zł.) kierowanie sporów tego typu do mediacji - pierwszy przypadek obligatoryjnego kierowania spraw do mediacji w polskim prawie (bo nie obligatoryjnej mediacji, ta pozostaje wszak dobrowolna - to Strony wciąż decydują o udziale w rozmowach ugodowych)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1567,prezydent-podpisal-osiem-ustaw.html 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2019/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2020/1

11 października, Koszalin
Koszaliński Salon Mediatora
https://koszalin.so.gov.pl/index.php?p=new&idg=mg,3,37&id=268 

11 października, Warszawa
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa,_1110_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane 

11 października, Wrocław
konferencja doktorancko-studencka na WPAiE UWr: "Profesjonalizm mediatora, prawnika i urzędnika w mediacjach"
https://www.facebook.com/112243506820863/photos/a.119999496045264/131909498187597/?type=3&theater 

10-11 października, Wrocław
IV spotkanie ADR Study Space / Konferencja U.Wr., P.Opol., wrocławskich OIRP i ORA: "Standardy mediacji w Europie"
https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/990 

10 października, Gdańsk
bezpłatne seminarium prawno-technicznie kancelarii DZP i firmy CAS: "Waloryzacja kontraktów budowlanych - strategie prawne oraz metodyka przygotowywania roszczeń"
https://www.dzp.pl/konferencje/1106-waloryzacja-kontraktow-budowlanych-strategie-prawne-oraz-metodyka-przygotowania-roszczen 

9-10-11 października, Ciechocinek
25 Konferencja naukowo-techniczna Sekocenbud (m.in. rryzyka, roszczenia i spory w zamówieniach publicznych)
https://www.sekocenbud.pl/konferencja/ 

5 października, Warszawa
konferencja WSNS Pedagogium: "Szkoła bez hejtu"
https://pedagogium.pl/nauka/konferencje/bezhejtu/ 

4 października, Poznań
panel dyskusyjny wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych, pracowniczych i karnych
https://caim.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/04.10-program-panelu-dys..pdf 

3 października, Kraków
CM OIRP Kraków: I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny dla Biznesu
https://negocjacjeimediacje.biz 

3 października, Warszawa
panel dyskusyjny CAM Lewiatan w SO Warszawa: "Przyszłość mediacji cywilnej w Polsce w świetle najnowszych zmian KPC. Negocjacje i mediacje w praktyce organów ścigania i sądów karych"