zapraszam również na: fb.com/ProfesjonalnyMediator  oraz: twitter.com/switluk i linkedin.com/in/jakub- switluk
a także do korzystania z jedynego ogólnopolskiego kalendarium wydarzeń i newsów mediacyjnych: 
oMediacji.pl  wersja FB:  fb.com/oMediacjiPL.Switluk 


(marzec)

główne slajdy prezentacji na konferencji CM KIG 29.02
- wymagania, "standardowe" stosowanie mediacji w sądach i kwestie finansowe pilnie należy kompleksowo uregulować.


(luty 2024)

29 lutego na pierwszej konferencji Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej "Mediacja De Lege Ferenda", będę miał przyjemność powiedzieć parę słów na jeden z moich ulubionych tematów, czyli o profesjonalizacji mediacji.
Udział w konferencji możliwy stacjonarnie (w siedzibie KIG) lub online.
Zapisy: https://formularze.kig.pl/pl/mediacja-de-lege-ferenda/
Zapraszam serdecznie!


(styczeń 2024)

Na zaproszenie CM przy Naczelnej Radzie Adwokackiej miałem przyjemność poprowadzić 31.01 webinar z cyklu "Mediacyjne Środy" na temat sporów pracowniczych. 


(styczeń 2024)

W dniach 22-26.01 Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych organizuje pierwszy Tydzień Mediacji Rodzinnej z szeregiem działań dla zainteresowanych skorzystaniem z tego rodzaju mediacji, a także jej prowadzeniem; m.in. 24.01 poprowadzę warsztat dla mediatorów; szczegóły:  https://smr.org.pl/tmr/ 


(styczeń 2024)

8 stycznia zostałem powołany w skład nowo utworzonego Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej, uczestnicząc również w jego pierwszym plenum w siedzibie KIG.


(grudzień 2023)


(październik 2023)

W Międzynarodowym Dniu Mediacji, w znakomitym towarzystwie Pana Sędziego Piotra Chańki, wizytatora ds. cywilnych i gospodarczych Sądu Okręgowego w Łodzi i członka Polskiej Sekcji GEMME, porozmawiamy o przepisach obowiązujących od lipca b.r.,  dotyczących ugód wykraczających poza skierowaną sygnaturę oraz należności mediatorów.
Zgłoszenia:  https://smr.org.pl/czwartki-mediacyjne/


(lipiec 2023)
tekst na portalu Prawo.pl
(publikacja nieco opóźniona)
w odpowiedzi na opinie we wcześniejszym artykule dotyczące projektu legislacyjnego DU497
Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
zawierającego m.in. promediacyjne zmiany k.p.c.:
https://www.prawo.pl/biznes/jak-zachecic-do-korzystania-z-mediacji-w-biznesie,522231.html


(lipiec 2023)
aktualny adres: ul. Puławska 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa


(maj/lipiec 2023)
problemy zdrowotne - bardzo przepraszam za okresowo utrudniony kontakt


(kwiecień i maj 2023)
Polecam uwadze konferencje, na które zostałem zaproszony w charakterze prelegenta/panelisty:
21 kwietnia - Sąd Okręgowy w Lublinie - "Lubelska Wiosna Mediacyjna" (będę mówił o jednej z moich specjalizacji tj. o mediacji z podmiotami publicznymi)
https://www.lublin.so.gov.pl/lubelska-wiosna-mediacyjna-21042023-r,new,mg,302.html,841 
26 maja - Sąd Okręgowy, Uniwersytet i in. w Radomiu - "Aktualne problemy mediacji w Polsce" (spróbuję ocenić rządowe działania dla rozwoju mediacji w ostatniej dekadzie)
https://wpia.uniwersytetradom.pl/aktualne-problemy-mediacji-w-polsce
29 maja - WPiS UJ Kraków - ADR Study Space (spotkanie naukowców zajmujących się mediacją w Polsce)


(marzec/kwiecień 2023)
problemy zdrowotne - bardzo przepraszam za okresowo utrudniony kontakt


Zgody i porozumienia nie tylko od święta,
lepszego roku!


(listopad/grudzień 2022)
Zapraszam 11.01.23 - będę miał przyjemność poprowadzić dyskusję z udziałem Pani Sędzi Anny Krawczyk - Koordynatora ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Pana Huberta Nowaka - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pana Mariusza Haładyja - Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.  Szczegóły:   https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/mediacje-gospodarcze-w-sporach-z-sektorem-publiczn...  

(październik/listopad 2022)
Na Prawo.pl cykl artykułów dotyczących tzw. mediacji frankowych w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (w jednym z nich również moja opinia) - więcej tj. linki do artykułów oraz mój komentarz na: www.mediator-knf.pl 
Jeszcze odnośnie mediacji "frankowych" - MF przygotowuje przedłużenie preferencji podatkowych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366352/katalog/12928950#12928950


(październik 2022)

Moje opinie na temat procedowanej w Sejmie promediacyjnej zmiany k.p.c. w artykule na Prawo.pl: 
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-a-nowelizacja-procedury-cywilnej,517623.html


(wrzesień 2022)

Na 20 października (tj. w Międzynarodowym Dniu Mediacji) planowana jest konferencja Międzynarodowego Centrum Mediacji i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na temat mediacji z udziałem sektora publicznego, w której wezmę udział jako jeden z moderatorów.

Uwaga: w związku z obowiązkami Prelegentów termin ww. konferencji ulegnie zmiany - szczegóły wkrótce. 


(czerwiec 2022)

Ponownie zostałem zaproszony przez NRA na Międzynarodową Konferencję Mediacyjną, w tym roku w Poznaniu w dniach 3-4 czerwca, poświęconą profesjonalizacji mediacji i zawodu mediatora;
moje wystąpienie w zapisie drugiego dnia od 1:02:40
https://www.youtube.com/watch?v=UB85oo0ONEU
oraz cytowane w podsumowaniu na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zawod-mediator-a-szkolenia-i-sciezka-kariery,515524.html


(maj 2020)

Wyjątkowy miesiąc pod względem szkoleń - mimo pewnych problemów zdrowotnych i zwykłej pracy mediacyjnej, szkoliłem mediatorów dla trzech (z czterech) partnerów ministerialnego Projektu KRM: Centralnego Instytutu Analiz Polityczno-Prawnych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.  


(luty 2022)

Z Magdą Bellwon z Conseo, prof. Anną Machnikowskiej z UG i dr Martą Skrodzką z PWSIP w Łomży zaczynamy szkolenia dla Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Tym samym prowadziłem, prowadzę lub mam prowadzić szkolenia dla mediatorów, kandydatów dla mediatorów i interesariuszy mediacji we współpracy ze wszystkimi czterema Partnerami Projektu KRM.

(styczeń/luty 2022)

w związku z popularnością mediacji w sprawach tzw. kredytów frankowych w ramach Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (należę do jego najbardziej doświadczonych mediatorów, zaproszonym w 2013 roku, z setkami ugód z ubezpieczycielami, bankami itp.) - nowa podstrona z informacjami i nowościami:  www.mediator-knf.pl


(styczeń 2022)

- udział w pierwszych w 2022 roku spotkaniach Wydziału ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości: 19.01 na temat ogólnych perspektyw i problemów bieżącego roku, 26.01 o problematycznej koncepcji tzw. rodzinnych spotkań informacyjnych - starałem się wyperswadować ów mocno niedoskonały pomysł min. Romanowskiemu i Przedstawicielowi Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, zachęcając do stosowania "domyślnej" mediacji - zawsze dobrowolnej i poufnej;
- także spotkania środowiskowe organizacji, do których należę: "Mediacyjny czwartek" Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i noworoczne spotkanie Centrum Mediacji Lewiatan. 


(grudzień 2021 / styczeń 2022)

Dobrego czasu Świąt,
Nowego Roku lepszego niż poprzednie
- zdrowia, pokoju, biskości, zrozumienia i dialogu,
najserdeczniej :)


(grudzień 2021)
Rzadko piszę o bieżącej pracy, ale może czasem warto 
- miesiąc mediatora: 31 dni 17.11 - 17,12.
# ponad 40 posiedzeń mediacyjnych;
# ponad 30 nowych spraw: z sądów, współpracującego ośrodka oraz umownych (m.in. dwie umowne z udziałem podmiotów publicznych - sfera tyleż wyjątkowo wymagająca, co ważna społecznie, przy tym moja szczególna specjalizacja);
# 18 zawartych ugód na 25 zakończonych spraw - w tym z mediacji rekordowo długiej (łącznie ponad 4 lata), jednej z moich "naj" co do wartości sporu i skomplikowania (kwestie techniczne, publiczne, międzynarodowe itd.), efekt to dwucyfrowa liczba sygnatur bezpośrednio załatwiona i nieco więcej w tle/potencjalnie...
....i jeszcze kilka dodatkowych wydarzeń:
# poprowadziłem warsztaty z pisania ugód na mediacyjnej konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości.
# w wydawnictwie MS i SWWS "Mediacja: w kierunku ugody" mój tekst "O regulacji kwalifikacji mediatorów cywilnych de lege lata i de lege ferenda" (m.in. o możliwości większych wymagań wobec mediatorów stałych już na gruncie obecnych przepisów);
# konkurs na szkolenia KRM dla RIGP - wygrała oferta mojej znakomitej Koleżanki - Magdy Bellwon, z moim udziałem - tym samym szkoliłem lub mam szkolić mediatorów dla 3 z 4 partnerów Projektu KRM;
# poprowadziłem ostatnie z cyklu 6 webinarów szkoleniowych dla mediatorów oraz współprowadziłem ostatnie z serii 8 e-spotkań dla interesariuszy mediacji, organizowane przez KUL w Projekcie KRM;
# jako nie tylko trener, ale uzależniony od poszerzania wiedzy mediacyjnej: uczestniczyłem w spotkaniu CM Lewiatan nt. mediacji w Ukrainie, dwóch "Mediacyjnych Czwartkach" Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i dwóch innych webinarach dotyczących sporów gospodarczych z udziałem podmiotów publicznych i odpowiedzialności odszkodowawczej władz.


(listopad 2021)

18 listopada 2021 - coroczna konferencja Wydziału ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości:
- poprowadziłem warsztaty ze sporządzania ugód,
- ukazała się publikacja z moim tekstem na temat kwalifikacji mediatorów.


Zapis konferencji: https://fb.watch/a6B9vUBVeh/(wrzesień 2021)
W dniach 3-19 września miałem  przyjemność prowadzić pierwsze w Projekcie KRM szkolenie 80-godzinne, we współpracy z Partnerem Projektu - Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Dziewięć intensywnych i inspirujących dni z przyszłymi Mediatorami - powodzenia na październikowych walidacjach ZSK i satysfakcji w nowej roli zawodowej!


(wrzesień 2021)
Interesujące projekty zmian mediacji w KPC:
- opłacanie przez sąd wynagrodzenia i kosztów mediatora niepokrytych przez Strony (niejako państwowe zabezpieczenie naszych należności);
- ułatwienie ugód obejmujących więcej niż jedną sprawę, przez wybranie przez Strony sądu, który zbiorczo zatwierdzi ugodę/ugody za kilkoma sygnaturami (zaproponowane przeze mnie w opinii Projektu z 14.12.21 przesłanej do MS  marcu b.r.)  
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350804/katalog/12812711


(wrzesień 2021)

KUL, jako Partner Projektu KRM, po kolejnych konkursach, powierzył mi dalsze działania:
- prowadzenia webinarów szkoleniowych dla mediatorów,
- współprowadzenia spotkań online dla mediatorów i wymiaru sprawiedliwości
zapisy: https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html


(sierpień 2021)

Zamiast comiesięcznych e-spotkań Centrum Mediacji Lewiatan - tym razem mediacyjny piknik z udziałem Prezydenta Konfederacji Lewiatan - Pana Macieja Wituckiego.


(lipiec 2021)
Miałem przyjemność prowadzić pierwsze w Polsce szkolenia Projektu KRM, przygotowujące mediatorów do walidacji ZSK (więcej i informacje o kolejnych - na www.oMediacji.pl). Mimo pewnego niedosytu informacji co do KRM i walidacji - świetna atmosfera, inspirujący Uczestnicy i chyba niezły efekt mojej koncepcji  np. wg ostatniej ewaluacji ocena 5,96/6.
We wrześniu kolejne, pierwsze "od podstaw".

(czerwiec 2021)
Webinar Centrum Mediacji Lewiatan 24.06 - w znakomitym towarzystwie m.in. Macieja Tańskiego i Sędziego Rafała Cebuli mówiliśmy o projektach zmian legislacyjnych mediacji i kwalifikacjach mediatora w ZSK.
Moja prezentacja dotycząca pierwszego tematu - udostępniam do pobrania:  https://tinyurl.com/yujx3hmw


(czerwiec 2021)
Na Konferencji Naczelnej Rady Adwokackiej 18-19.06
  "Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika" mówiłem o błędach we współpracy tych zawodów:
- zapis wideo wszystkich wystąpień (moje - w drugiej połowie pierwszego filmu):
https://www.youtube.com/watch?v=W2-wIe4sET0
https://www.youtube.com/watch?v=bVOg6F3g2Jw&t=1768s
https://www.youtube.com/watch?v=K1hRbkr-Ex4&t=25s
- artykuły patrona medialnego Wolters Kluwer zawierające m.in. moje wypowiedzi:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rola-pelnomocnika-w-mediacji-konferencja-mediacja-w-praktyce,5089...
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kierowanie-spraw-do-mediacji-przez-sedziow-nadal-roznice-w-sadach...
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/w-krajowym-rejestrze-mediatorow-min-informacja-czy-mediator,50895...


(maj 2021)
w najbliższym miesiącu występuję jako prelegent wydarzeń mediacyjnych:
18 czerwca - w pierwszym dniu Międzynarodowej Konferencji Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej "Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika" (w Białymstoku i online) - na temat błędów w mediacyjnej współpracy obu tych profesji;
24 czerwca - w webinarze Centrum Mediacji Lewiatan "Mediacja - co dalej?" - o dotyczącym mediacji projekcie legislacyjnym MS z 14 grudnia zeszłego roku;
serdecznie zapraszam, linki oraz więcej mediacyjnych wydarzeń i aktualności - na www.oMediacji.pl


(kwiecień 2021)
moje opinie o Projekcie z 14.12.20 w artykułach na portalu Wolters Kluwer: 
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/obowiazkowa-mediacja-to-dobry-krok,507690.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zapis-o-mediacji-w-umowach-pracowniczych-i-miedzy,507460.html
(szerzej o Proj. z 14.12.20 - poniżej wpis z marca) 


(Wielkanoc 2021)
pełnych zdrowia, pogody, nadziei i pokoju...


(marzec 2021)

14 grudnia 202 roku Ministerstwo Sprawiedliwości sformułowało, aktualnie roboczo konsultowany,
Projekt Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
https://drive.google.com/file/d/1W0caMmDYTX30zlo3JXjU7oR-Hf_Jd2Zs/

Jestem pod dużym wrażeniem śmiałości i kompleksowości Projektu – końcowy efekt prac może zaowocować historycznym przełomem w stosowaniu mediacji w Polsce. Wiele proponowanych rozwiązań jak najszybciej powinno stać się obowiązującym prawem.

Są jednak w Projekcie elementy, które bardzo warto jeszcze dopracować, jak również takie, których zasadność budzi poważne wątpliwości. W szczególności, niejako streszczając linkowane na końcu tekstu dokładniejsze uwagi:

 • obligatoryjność mediacji w sprawach gospodarczych i pracowniczych (klauzule mediacyjne i obowiązek mediacji przed powództwem)– wydaje się zarysowana zbyt daleko, czy może raczej zbyt ogólnie; nie uwzględnia zróżnicowania sytuacji i podmiotów - należałoby zatem rozważyć:

  • w sprawach gospodarczych ograniczenie jej do umów od formy dokumentowej poczynając, sporów powyżej określonej wartości i podmiotów o większej skali działalności - trudno przecież traktować drobne transakcje samozatrudnionych na równi z wieloletnimi, milionowymi kontraktami koncernów,

  • w sprawach pracowniczych uczynienie mediacji prawem pracownika (o mniejszym zwykle wpływie na kształt umowy, więc i ewentualnej klauzuli; mógłby wybierać między mediacją, komisją pojednawczą, a sądem), zaś obowiązkiem pracodawcy (proponowanie oraz zgoda gdy proponuje pracownik), aby nie naruszać regulacji równoważących pozycje stron, organicznie nierównych w stosunkach pracy (przy okazji - konieczne przerywanie biegu terminów art. 264. k.p.),

  • konsekwencją braku mediacji przed powództwem absolutnie nie powinien być zwrot pozwu, gdy w naszej rzeczywistości zasadniczą obawą stron jest czas oczekiwania na proces i jego długość; mediacja nie może podsycać tych obaw i kojarzyć się z utrudnieniem drogi do sądu - to mogłoby skłaniać do pozorności jej stosowania, burzyć zaufanie, negowałoby zasadę dobrowolności,

  • znacznie lepsze byłoby (nie tylko w takiej sytuacji) „domyślne” kierowanie przez sąd do mediacji (podobnie jak art. 202[1]. k.p.c.), gdy sprawa oczekuje już na wyznaczony termin rozprawy (co bardzo celnie zakłada Projekt) - strony, niczego nie tracąc, nie mając obaw o przewlekłość, mogą (jeśli chcą - dobrowolnie) w mediacji tylko zyskać;

 • nacisk na tzw. spotkania informacyjne nie wydaje się uzasadniony, nie są one wyraźnie bardziej skuteczne (tzn. nie owocują większym odsetkiem faktycznie przeprowadzonych mediacji) niż kierowanie stron do mediacji z posiedzenia niejawnego, które jednocześnie jest mniej angażujące dla sądu, a bardziej bezpieczne dla stron oraz respektujące suwerenność ich decyzji;

 • ranga koordynatorów ds. mediacji (świetnie, że planowanych i w SR) nie może być sprowadzana do roli sekretariatu spotkań informacyjnych (przynajmniej w części SO od dawna zresztą organizowanych zupełnie bez ich udziału), ale poparta merytorycznymi zadaniami i realnymi uprawnieniami zwłaszcza wobec innych sędziów, aby mogli analizować, rozwijać i doskonalić stosowanie mediacji w sądach, bazując nie tylko na osobistym zaangażowaniu, lecz na konkretnych narzędziach.

Jednocześnie w ramach Projektu rozpoczętego z takim rozmachem, należy zastanowić się nad szeregiem dodatkowych zmian, które – na podstawie lat praktyki mediacyjnej – można uznać za bardzo wskazane.  W szczególności takich jak:

 • wzmocnienie niejawności (poufności) mediacji i zakazu przesłuchania mediatora, przez objęcie nimi także spotkań informacyjnych oraz etapu składania wniosków o mediację, nawet gdyby do niej ostatecznie nie doszło,
 • ułatwienie zawierania i zatwierdzania ugód wykraczających poza zakres danej sprawy sądowej (tj. wiele sygnatur i roszczeń niesformalizowanych pozwami ugadzanych po skierowaniu jednej), a także sprecyzowanie "naprawy" ugody z problematycznymi elementami, zamiast zerojedynkowego zatwierdzam/odmawiam,
 • ułatwienie mediacji online, zarówno w zakresie pracy mediatora, kwestii rozliczeń, jak zwłaszcza zawierania i zatwierdzania ugód w formie elektronicznej,
 • możliwość powołania przez sąd na zgodny wniosek stron biegłego, którego opinia miałaby służyć im (oczywiście niewiążąco) w mediacji, zaś w razie braku ugody - wchodziłaby do materiału dowodowego procesu,  
 • określenia konkretnych wymagań edukacji i praktyki wobec osób wpisywanych na listy stałych mediatorów oraz do przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów – optymalnie wedle Apelu mediatorów z 9 lutego b.r.: http://www.mediator.waw.pl/apelmediatorow9lutego2021
 • zmianę konstrukcji wynagrodzeń i zwracanych wydatków mediatorów zaliczanych do kosztów procesu – nie będąc obowiązującym cennikiem, bardzo jednak rzutuje na praktykę rozliczeń i zwłaszcza oczekiwania stron, a zawiera szereg luk i absurdów,
 • poparcie w szczególności szerokiego kierowania do mediacji przez sądy spraw, w których nie zachodzą konkretne przesłanki przeciw jej zastosowaniu, przy równoczesnym wyznaczaniu terminu rozpraw (mediacja "domyślna", gdy sprawa i tak "kurzy się na półce") również odpowiednimi rozwiązaniami informatycznymi, aby zminimalizować dodatkowy nakład pracy sądów, czyli aby – krótko – kierowanie do mediacji stało się mniej angażujące, niż do niej niekierowanie.

Więcej w zestawieniu aktualnych i projektowanych przepisów, z moimi uwagami i propozycjami, również zmian i uzupełnień przepisów nieuwzględnionych w Projekcie MS:
https://drive.google.com/file/d/1FDE8wPkKVVlKWlGYnlCuxzv3MPM-Aq6x/ 


(luty 2021)
Apel Mediatorów z 9 lutego 2021 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://www.mediator.waw.pl/apelmediatorow9lutego2021 
(apel w sprawie konieczności wysokich wymagań wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić obecne listy mediatorów stałych, powstały w wyniku konsultacji zainicjowanych przez Janusza Kaźmierczaka (Pracownia Dialogu, SMR),  Macieja Tańskiego (Partners Polska, SMR) i Jakuba Świtluka, poparło szereg organizacji mediacyjnych i indywidualnych mediatorów). 
Ankieta na facebookowym profilu Wydziału Mediacji MS oparta o nasz apel: 
https://www.facebook.com/mediacja.gov/posts/1872289906260259


(25 stycznia 2021)
Można (i bardzo warto) dołączyć do apelu dotyczącego projektu Krajowego Rejestru Mediatorów i spodziewanych zmian przepisów mających określić wymagania wobec mediatorów doń wpisywanych - gorąco zachęcam jako (wspólnie z Maciejem Tańskim i Januszem Kaźmierczakiem) współinicjator konsultacji ponad 20 przedstawicieli środowiska mediacyjnego oraz współautor pisma:
treść: https://tiny.pl/r1vzk
podpisz: https://tiny.pl/r1vz6

(24 grudnia 2020)

Dobrych,
pełnych radości, światła, pokoju i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zdrowia, optymizmu, pogody ducha
i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2021
życzą
mediatorzy
Biura Mediacji Gospodarczej
MEDIATOR.WAW.PL


(10 grudnia 2020)
15 lat temu, 10 grudnia 2005 roku, weszła w życie ustawa z 28 lipca 2005 nowelizująca KPC m.in. zmianą art.10 i wprowadzeniem art. 98[1] i 183[1]-183[15].  Innymi słowy: obchodzimy piętnastolecie funkcjonowania mediacji w polskim procesie cywilnym.
W październiku, podając dane statystyczne mediacji za 2019 rok, Ministerstwo Sprawiedliwości oznajmiło radośnie "rekordowy" współczynnik (kierowania do) mediacji na poziomie 1,25% "mediowalnego" wpływu (więcej o, delikatnie mówiąc, niedoskonałości statystyk - innym razem).
Statystyczny sędzia, mający kilkaset spraw w referacie, przypomina sobie o mediacji 3 razy w roku. Mimo statystycznej pewności, że 1 na 4 skierowane sprawy (większość skierowań spotyka się z brakiem zgody Stron na udział = mediacja się nie odbywa) skończy się ugodą i nie będzie trzeba przeprowadzać postępowania dowodowego, rozstrzygać, pisać uzasadnienia, nie będzie też apelacji. I mimo tego, że w większości sądów - przy rosnącym wpływie i wielu wakatach sędziowskich i urzędniczych, sprawy czekają bezczynnie po kilka miesięcy na pierwszą rozprawę. Leprze kurzenie się akt na półce, niż kilka zdań postanowienia o skierowaniu do mediacji.
Aby wykorzystanie mediacji sięgnęło zauważalnego poziomu - powiedzmy - na poziomie kierowania 10% wpływu, poczekamy w obecnym tempie wzrostu... ok. 105 lat.
Wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu 15-lecia, Mediatorzy.
Wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu 15-lecia, Ministerstwo.


(listopad 2020)

12 stycznia 2021 (lub blisko tego terminu - potwierdzenie wkrótce) wspólnie z Sądem Okręgowym w Warszawie i Międzynarodowym Centrum Mediacji planujemy kolejny Salon Mediacji poświęcony m.in. mediacji w nowym PZP i kwalifikacjom mediatorów - szczegóły niebawem


(październik 2020)

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ankiety
- niejako w prezencie na Międzynarodowy Dzień Mediacji na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się ankieta na temat planowanego Krajowego Rejestru Mediatorów, który - przypomnijmy - w ciągu najbliższych 3 lat ma zastąpić listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.
"Na szybko" pojawiają się dwie refleksje:
1) najpierw zaplanowano projekt stworzenia KRM, przeznaczono miliony złotych, przeprowadzono konkurs, przyznano środki wyłonionym partnerom - a teraz się prowadzi konsultacje co do efektów już trwającego projektu? czy aby nie lepiej działałoby to w odwrotnej kolejności?
2) jedno z początkowych pytań "kto powinien być wpisany i na jakich zasadach" jest w rzeczywistości pytaniem o kształt zawodu mediatora: zestaw wymaganych odeń kompetencji i sposób ich weryfikacji - zatem wydaje się wręcz ważniejszym od całej reszty projektowanego rejestru.
W każdym razie warto skorzystać, przemyślawszy dobrze odpowiedzi, w nadziei na jakiś wpływ na kształt przyszłości mediacji w Polsce.
Niemniej trudno też zapomnieć sytuacji sprzed 5 lat, gdy zaproszeni przez Ministerstwa Gospodarki i Sprawiedliwości  na konsultacje projektu list stałych mediatorów, prosiliśmy wyraźnie i dość zgodnie, aby przed kandydatami na mediatorów postawiono wymóg szkolenia teoretycznego w konkretnym wymiarze, obowiązek odbycia praktycznego stażu oraz obowiązek ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Prośby te zostały wówczas odrzucone - i mamy np. na warszawskiej liście niemal 600 osób, z których wiele nie widziało prawdziwej mediacji a edukację zakończyło na 4-dniowym szkoleniu, co - delikatnie mówiąc - nie zwiększa zaufania do mediacji i mediatorów.    


(październik 2020)

w listopadzie lub na początku grudnia 2020 planowany jest kolejny Salon Mediacji Gospodarczej Sądu Okręgowego w Warszawie
m.in. na temat mediacji w nowym PZP oraz spodziewanych zmian dotyczących zawodu mediatora;
organizatorami są Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL oraz Międzynarodowe Centrum Mediacji;
termin i szczegóły niebawem, jako współorganizator - serdecznie zapraszam


(październik 2020)

Już za kilka dni (12-18 października) Tydzień Mediacji
zaś 15 października (jak co roku w ostatni czwartek tego miesiąca)
- Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day).
Jak co roku (choć przez pandemię - w mniejszym zakresie) w sądach i ośrodkach mediacyjnych wielu miast zaplanowano szereg imprez popularyzujących polubowne rozwiązywanie sporów:  oMediacji.pl


(czerwiec 2020)

Żaden polityczny cel nie usprawiedliwia podsycania podziałów i agresji wobec jakiejkolwiek, zwłaszcza mniejszościowej, grupy obywateli! 
Szczególnie zgubne skutki mają te bezprawne i amoralne praktyki rządzących, demolując (i tak mizerne) zaufanie społeczne, wywołując upiory totalitarnej przeszłości, ucząc nienawiści jako standardu życia publicznego, utrudniając dialog. Sprzeciw i solidarność z prześladowanymi to obywatelska i ludzka powinność, niezależnie od  przekonań.
https://www.facebook.com/jakub.switluk/posts/594516961466711


(marzec/kwiecień 2020 )

Mediacja w czasach zarazy: środki bezpieczeństwa oraz mediacje on-line, zdalne, ODR (on-line dispute resolution)

 • W biurze przy Czerniakowskiej 71 zapewniamy maseczki, płyn antywirusowy, wodę butelkowaną, wietrzone pomieszczenia.
 • Możemy również mediować wykorzystując sposoby już od lat praktykowanych w razie trudności ze wspólną obecnością Stron przy jednym stole, w szczególności:
  - mediacja pośrednia - mediator kontaktuje się ze Stronami osobno, telefonicznie i/lub mailowo, przekazując propozycje, pytania i argumentacje;
  - wirtualne posiedzenia: tele- lub wideokonferencje (np. skype, google meet, trójstronne połączenie tel. i in.);
  -  ugody zawierane korespondencyjnie - po mailowym zredagowaniu, wydrukowane dokumenty z podpisami każdej Strony są "wymieniane" za pośrednictwem mediatora, do właściwego sądu powszechnego wraz z protokołem trafiają dwa odrębnie podpisane egzemplarze (wymiana dokumentów zgodnie z Art. 78 KC).
  Naturalnie wszelkie wiadomości, dźwięk i obraz również obejmuje poufność mediacji - nie mogą być wykorzystane poza mediacją.


(luty 2020 )

Sprawozdanie z Konferencji "Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym" jej moderatorów - dr Eweliny Stobieckiej i Jakuba Świtluka:   http://www.mediator.waw.pl/sektorpubliczny   http://www.mediacjesektorpubliczny.pl


(14 stycznia 2020) 

Konferencja Międzynarodowego Centrum Mediacji we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej "Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym". Mimo mocno kapryśnego ostatnio zdrowia, udało mi się - u boku dr Eweliny Stobieckiej - współmoderować to wyjątkowe ze względu na temat i znakomitych Gości wydarzenie.  Sprawy z udziałem podmiotów publicznych to jedna z moich specjalności - kilkadziesiąt mediacji (pierwsze w 2011 lub 2012 roku, więc na długo przed art. 54a UoFP), od gminy, przez firmy państwowe i  komunalne, po poziom centralnych urzędów, służb mundurowych, ministerstwa, a także kilka szkoleń (m.in. FIDIC) i konferencji (pierwsza w 2015 roku). Obszar specyficzny i niełatwy, ale w mojej praktyce w większości kończony ugodowo, przy tym szalenie ważny nie tylko dla Stron, lecz zwykle dla całego społeczeństwa. Oczywiście z konferencji wkrótce przygotujemy z Eweliną sprawozdanie.


(10 stycznia 2020)

kilka słów o mechanizmach konfliktu i działaniu mediacji na kanwie sporu Porozumienia Rezydentów OPZZ Lekarzy z Ministerstwem Zdrowia
-  w witrynie Gazety Prawnej tekst Pawła P. Mlickiego i Jakuba Świtluka "Czas na mediacje!"
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1446896,mediacja-spory-rezydenci-sluzba-zdrowia-wynagrodzenie-mediator.html
oraz w tygodniku Gazeta Finansowa nr 2/2020 z 10 stycznia

(23 grudnia 2019)


(13 grudnia 2019) 

na zaproszenie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Kielcach omawiałem specyfikę mediacji z udziałem podmiotów samorządowych oraz wyjątkową wartość ugód między firmami a podmiotami sektora publicznego


(12 grudnia 2019)

14 stycznia 2020 roku odbędzie się organizowana przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą oraz Międzynarodowe Centrum Mediacji, objęta patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej RP konferencja "Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym"; wśród panelistów m.in. przedstawiciele kierownictw: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, M. St. Warszawy, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Zamówień Publicznych, Prokuratorii Generalnej RP, GDDKiA, PKP PLK oraz biznesu
https://www.ccifp.pl/wydarzenia/kalendarz/e/event/konferencja-mediacje-gospodarcze-w-sporach-z-sektorem-publicznym.html
- zapraszam serdecznie na to wyjątkowe wydarzenie jako - obok dr Eweliny Stobieckiej - moderator dyskusji.


(3 grudnia 2019)

w tym roku w ramach Centrum Mediacji Lewiatan - naturalnie obok mediowania - m.in. współprowadzenie paneli dyskusyjnych plus nieco "pracy koncepcyjnej"


(29 listopada 2019)

29 listopada odbyło się pierwsza z warszawskiego cyklu superwizji dla mediatorów w ramach projektu "Mediacyjne NGO'sy"
kolejne takie spotkania już w 2020 roku: 31 stycznia, 28 lutego, 17 kwietnia, 5 czerwca i 18 września;  
do grona doświadczonych mediatorów z różnych środowisk doskonalących kwalifikacje w tej formie można wciąż dołączyć poprzez stronę:  https://www.mediacyjnengo.pl/superwizje/
(superwizje odbywają się w siedzibie Biura Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL przy ul. Czerniakowskiej 71 lok. 301)


(23 października 2019)

wystartowała Warszawska Infolinia Mediacyjna - nr. tel. (22) 440 03 56
- czyli po prostu (z mojej inicjatywy) zainstalowano telefon na biurku mediatora dyżurującego w SO przy ul. Czerniakowskiej 100, aby osoby zainteresowane mediacją mogły uzyskać informacje o niej także bez odwiedzania Sądu;
o ile mój pomysł zostanie zrealizowany w całości - podobny numer mam być udostępniony również w SO na al. "Solidarności" 127, a oba numery zostaną w widoczny sposób umieszczone na stronie internetowej Sądu oraz rozpropagowane wśród sędziów i pracowników 


(2 października 2019)

Od początku października w Sądzie Okręgowym w Warszawie ponownie odbywają się dyżury mediatorów, zatem znów będzie mnie można spotkać w Sądzie Gospodarczym przy ul. Czerniakowskiej 100 (pokój 33 - parter, korytarz w lewo za wejściem dla interesantów) we środy w godzinach 9.00-11.00.


(30 września 2019)

Już za 2 tygodnie kolejny Tydzień Mediacji (14-20 października),  a w nim Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day, 17 października)  - szereg popularyzujących mediację aktywności w całej Polsce  (typowo: dyżury mediatorów, prezentacje na temat mediacji i jej inscenizacje, spotkaniami sędziów i mediatorów itp.); informacje znaleźć można na stronach sądów i organizacji mediacyjnych, zaś wzmianki o najciekawszych i ponadlokalnych wydarzeniach oczywiście na:  www.oMediacji.pl

Święto polubownego rozwiązywania sporów zostało zainicjowane 20 października 2005 roku przez amerykańskie Association for Conflict Resolution, które w kolejnym roku ustaliło jego datę ruchomą: trzeci czwartek października. Już w 2008 roku MDM rozpoczęto obchodzić w Polsce (z inicjatywy dr Janiny Waluk, współzałożycielki i pierwszej prezes Polskiego Centrum Mediacji, członkini-założycielki Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, pierwszej przewodniczącej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości). Od 2013 roku ów trzeci czwartek października wraz z sąsiednimi dniami stanowi u nas (z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości) Tydzień Mediacji; a podobne "rozszerzenia" spotyka się i gdzie indziej np.  ABA Mediation Week w USA  https://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/events_cle/mediation_week/  czy Missing Children Europe http://crossbordermediator.eu/

Obok i poniżej: plakat ACR oraz tegoroczna ulotka Ministerstwa Sprawiedliwości (z Wolters Kluwer), której awers jest też plakatem; materiały MS do pobrania na:   https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/materialy-promocyjne-mdm2019

 

(12 września 2019)

Wśród mediacyjnych wydarzeń w najbliższych tygodniach (aktualizowany kalendarz: www.oMediacji.pl), szczególnie zapraszam - jako panelista i współprowadzący - na panele dyskusyjne Centrum Mediacji Lewiatan: 16 września w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/16-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-%C5%BCyrard%C3%B3w-panel-dyskusyjny-mediacja-od-teorii-do-praktyki  oraz 17 października w Sądzie Okręgowym w Siedlcach https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/17-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-siedlce-panel-dyskusyjny-mediacja-jak-skutecznie-j%C4%85-promowa%C4%87-w-%C5%9Brodowisku-s%C4%99dzi%C3%B3w-prokurator%C3%B3w-i-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w; można się jeszcze również zgłosić na szkolenie Stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy" w Warszawie w dniach 21-22 i 18-29 września, które także w części prowadzę:  https://mediatorzy-polscy.eu/news/zapraszamy-na-szkolenie-z-mediacji-rodzinnych-wrzesien-2019-warszawa/ 


(13 sierpnia 2019, aktualizacja 20 sierpnia)

Rocznie do Sądów wpływa 15 milionów spraw - to (nieco upraszczając) jakby każdy pełnoletni obywatel wchodził co roku w spór sądowy z innym. Na wyrok czeka się często latami. Narzekamy (słusznie) na niski poziom zaufania społecznego, umiejętności dialogu, współpracy mimo różnic. Mediacja – gdy faktycznie prowadzona – w 2/3 przypadków kończy się ugodą (spory gospodarcze i rodzinne SO W-wa), jest tania, szybka i praktycznie uczy porozumienia. A jednocześnie do mediacji Sądy kierują zaledwie 1,2% spraw, w których może być ona stosowana.
I. Czy dane statystyczne wykorzystania mediacji powinny nas cieszyć?
Tzw. wskaźnik mediacji (ściśle: kierowania do mediacji przez Sądy) za pierwsze półrocze 2019 roku na poziomie 1,2% nie wydaje mi się powodem do satysfakcji. To wprawdzie więcej niż w 2018 roku (1,07%), jednak poprzedni rok był akurat (po kilkuletnim powolnym, ale stabilnym wzroście) rokiem spadku, a przynajmniej (zaokrąglając %) stagnacji. W latach 2014-2017 wartości wskaźnika wynosiły odpowiednio: 0,5%, 0,7%, 0,9%, 1,09%, zaś w 2018 – 1,07%, czyli w miejsce wzrostów po ok. 0,2 p.p. - spadek o 0,02 p.p.
Gdyby trend 2014-17 się nie załamał, wartość wskaźnika winna w bieżącym roku wynieść 1,49-1,5% (w poprzednim – 1,29-1,3%) - to znaczy, że do mediacji w 1 poł. 2019 wysłano aż o 1/5 mniej spraw, niż można byłoby oczekiwać. Nawet gdyby za poziom odniesienia przyjąć (spadkowy) 2018 rok, a tylko liczyć na podobną jak w poprzednich latach dynamikę – zasadnie byłoby się spodziewać w bieżącym roku 1,27-1,3%.
Reasumując: w porównaniu do okresu 2015-17 w latach 2018-19 rozwój stosowania mediacji, generalnie i tak słaby, załamał się wyraźnie.
Dodatkowo: patrząc na powyższe liczby, nie sposób pozbyć się smutnej refleksji, że są one absurdalnie małe. Mówimy o wielkościach, które gdyby pochodziły nie ze sprawozdań, ale z szacunków czy sondaży, określilibyśmy lekceważąco jako poziom błędu statystycznego. Praktyczne wykorzystanie narzędzia o bezdyskusyjnej skuteczności jest wciąż w skali krajowego sądownictwa po prostu zaniedbywalne.
II. Czy dotychczasowe działania polepszają sytuację?
Wyżej zarysowany stan ma miejsce pomimo szeregu aktywności, które wykorzystanie mediacji powinny teoretycznie zwiększać, jak m.in.:
- po pilotażowym - ogólnopolski projekt CAM (większość paneli, szkoleń i medialnych aktywności już odbyła się od połowy 2018 do połowy 2019);
- przeprowadzenie (głównie przez mediatorów) w latach 2017 i 2018 łącznie ok. 2,7 tys. spotkań informacyjnych (nie znalazłem danych za 2016, choć sam już wówczas szereg taki prowadziłem dla SO Warszawa);
- dyżury mediatorów w wielu (raczej w większości) SO i szeregu SR (bo – z całym szacunkiem i sympatią - tak nagłośniona ostatnio Łódź nie jest tu oczywiście ewenementem; przykładowo w Warszawie były prowadzone z inicjatywy SO, także z moim udziałem, od jesieni 2017 do wiosny 2019, wcześniej np. ja zainicjowałem i koordynowałem jeszcze w ramach PCM podobne dyżury w kilkunastu sądach w latach 2011-15, a inne ośrodki robiły to już w 2008 r.);
- legislacja: sąd polubowny i mediacje w PGRP (pocz.2017), art.54a w UFP i 5, 11,15 w UONDFP (poł.2017), mediacja w ogólnym KPA (poł.2017), włączenie mediacji do ZSK, planowanie rozwoju mediacji w KRiO, wprowadzenie do Ordynacji podatkowej, nowego PZP, czy stały rozwój konsumenckiego ADRu, a nawet prace nad Konwencją Singapurską ONZ (naturalnie wpływ poszczególnych aktów zróżnicowany, ale chodzi ogólnie o teoretycznie bardzo promediacyjny klimat i obecność w mediacj).
Wygląda zatem, że wszystkie te nakłady środków (w tym miliony z funduszy publicznych i europejskich), pracy i czasu (w tym olbrzymie wolontaryjne zaangażowanie mediatorów) ostatecznie co najwyżej zahamowały w tym roku ubiegłoroczny spadek „wskaźnika mediacji”, a w każdym razie nie zwiększyły ani nawet nie utrzymały jego (i tak, pamiętajmy, mizernego) wzrostu z lat 2015-17. Stąd też mam poważne obawy, czy kolejne porozumienia środowisk, apele i listy, „zielone pokoje”, ewentualne kontynuowanie CAMów itd. itp. – jako rodzajowo zbliżone do tych wcześniejszych działań – zmienią istotnie sytuację in plus.
III. Gdzie zatem może być problem?
Wieloletnia obserwacja niskiej skuteczności różnych działań przy jednoczesnym deklarowaniu poparcia dla mediacji przez niemal wszystkie środowiska (w tym sądownictwo), nieco rozmów z Sędziami i Osobami znającymi „od kuchni” pracę w sądach, lektura sprawozdań czy artykułów na temat sytuacji kadrowej w sądownictwie, a także nieco własnego doświadczenia jakoś tam menedżerskiego tudzież ogólnej wiedzy o psychologii zmiany, naprowadziły mnie na może warty zastanowienia trop, co do splotu czynników hamujących stosowanie mediacji. Nie sądzę, żeby kluczowe były czyjś świadomy opór, złą wola lub niewiedza. Raczej obwiniałbym naturalny mechanizm oporów wobec zmiany, aktualne warunki i narzędzia pracy plus pewien zespół całkiem zrozumiałych obaw.
Otóż przypuszczam, że są to łącznie:
- bardziej czy (zapewne) mniej świadoma niechęć dużej części Sędziów i Sekretariatów do wszelkich niekoniecznych, niestandardowych i dodatkowo angażujących aktywności, skoro wspomniani nie mają czasu i „mocy przerobowych” na to, co muszą wykonywać standardowo i „od zawsze”, tudzież co muszą zmieniać w związku z kolejnymi zmianami prawa – nie chce się inwestować sił w odlegle korzyści, mając tych sił ciągły deficyt;
- niechęć Sędziów do postanawiania o kierowaniu do mediacji, bo czują się zmuszani charakterem swego zawodu do „rozstrzygania” o zasadności takiego postanowienia i szukania odpowiednich argumentów, zatem niejako muszą każdorazowo„osądzać” zastosowanie narzędzia, które teoretycznie ma ich od osądzania przecież uwolnić (a owo „osądzanie” potem będą oceniać np. Wizytatorzy...);
- obawa Sędziów i Sekretariatów, że skierowane do mediacji sprawy i tak trzeba „pilnować” (czy minął wyznaczony termin, czy mediator przysłał protokół, kiedy wyznaczyć rozprawę itd.);
- zupełne nieuwzględnienie lub niewystarczające uwzględnienie mediacji w systemach informatycznych, które – przy obecnej roli techniki w pracy każdej organizacji – czasem determinują tryb pracy bardziej niż przepisy: nie czytamy kodeksów, ale klikamy okienka, które wyskakują na ekranie;
- obawa Stron i Pełnomocników przed mediacją, która nie wiadomo, czy przyniesie ugodę, ale "wiadomo", że przedłuży czas oczekiwania na rozprawę (wciąż niewielu sędziów - choć m.in. i ja sam namawiam do tego przy każdej okazji - kierując do mediacji jednocześnie wyznacza terminy rozpraw);
- obawa głównie Pełnomocników, poddanych presji "zwyciężaj!", że zgoda na rozmowy ugodowe oznacza jakieś przyznanie się do słabości, nawet zawodowej niekompetencji, czy braku wiary w wygraną, a przez to plamę na wizerunku i utratę klientów (nawiasem mówiąc stąd pytanie o zgodę na mediację w czasie rozprawy uważam za zły pomysł, lepiej: "Sąd widząc potencjał ugodowy, kieruje Strony do mediacji, Państwo Pełnomocnicy nie muszą odpowiadać natychmiast, proszę spokojnie skonsultować z Klientem, w razie wątpliwości skontaktować się z mediatorem, po czym ewentualnie odpowiedzieć pisemnie w ciągu 7 dni").
Podsumowując:
mamy syndrom „pustych taczek” (na budowie tyle roboty, że nie ma kiedy załadować - zrozumiały przy wprowadzaniu jakiejkolwiek zmiany) dodatkowo wzmocniony obawami przed mediacją jako komplikacją dla „muszących wiedzieć, trafnie decydować i wygrywać" Prawników.
IV. Co moim zdaniem można z tym wszystkim (inaczej nieco niż dotąd) zrobić?
Można (i – z uwagi na sytuację – trzeba, legalnie wolno, a jednocześnie technicznie raczej bezproblemowo – można tzn. jest to wykonalne) uczynić kierowanie od mediacji standardowym, nie ekstraordynaryjnym (jak dotąd) elementem "obróbki" sporów w sądach. Tak, aby i Sędziowie, i Sekretariaty nie musieli dla skierowania do mediacji wykonywać żadnych dodatkowych czynności. A jednocześnie zdjąć przymus "podejmowania i uzasadniania właściwej decyzji” o mediacji i zaopiekować się obawami o przewlekłość. Bez wprowadzania nawet zmian w prawie, bo... cóż - to i czasochłonne, i ryzykowne, i kosztowne.  Zatem jak? Otóż jak następuje:
1) Systemy informatyczne - wprowadzić jako domyślną funkcjonalność do systemów typu SWOR, Currenda, Sędzia-2 etc. zautomatyzowanego kierowania do mediacji - w dużym skrócie:
- w kompletnie każdej sprawie, przy wyznaczaniu daty rozprawy odleglejszej niż 2 czy nawet 3 miesiące, na monitorze pojawia się okienko wyboru "skieruj do mediacji: tak/nie”
- po wyborze „tak” - wybór „użyj ustawień domyślnych” (generuje się postanowienie z terminem 3 miesiące do – sprawiedliwie – kolejnego mediatora danego rodzaju spraw z listy stałych danego SO; plus doręczenia: e-mail do mediatora, z wszelkimi danymi kontaktowymi Stron, WPSem, terminem rozprawy itp. oraz e-polecone do Stron/Pełnomocników, z sugestią, aby w razie wątpliwości co do zgody najpierw skontaktować się z mediatorem) lub też „skieruj indywidualnie” (inny termin, mediator wybrany indywidualnie lub z predefiniowanej i okresowo uaktualnianej listy danego Sędziego, jeśli ów będzie chciał taką sobie ułożyć, itp.);
- obwarowanie kliknięcia w owym systemie/systemach opcji „nie” (tj. nie kieruj do mediacji) koniecznością uzasadnienia takiej decyzji, np. Strony w pismach wyraźnie wyraziły już brak zgody na mediację, względnie spełniając obowiązek informacyjny w pozwie napisały, że próba polubownego rozwiązania, zwłaszcza mediacji, była i nie przyniosła ugody, że prawo nie dopuszcza mediacji w tej sprawie lub też że Sąd z innego, ale konkretnego powodu uznaje sprawę za niemediowalną (załóżmy, że są takie...) - tak, aby metodologicznie niekierowanie do mediacji wymagało namysłu i aktywności, a nie odwrotnie.
2) Instrukcja/apel MS dla/do Sędziów Prezesów, Przewodniczących, Wizytatorów, aby w niezawisłym wykonywaniu swych obowiązków wzięli pod uwagę, iż Sądy wcale nie muszą "osądzać" mediowalności spraw (skoro mediacja właśnie po to przecież jest, aby sądzić nie trzeba było), ocenianie z góry tego, co wychodzi dopiero w trakcie mediacji, jest jałowe, kontrproduktywne) natomiast powinny brać wreszcie na serio zmianę Art.10 sprzed 3 lat: Sąd już nie powinien dążyć, sąd po prostu najzwyczajniej i powszednio dąży w każdym stanie sprawy do polubownego rozwiązania, szczególnie – mediacji; zatem wspomniani mogą pytać wizytowanych/podległych Sędziów raczej o powody niekierowania spraw do mediacji, kierowanie do mediacji uznając za oczywiście pożądany standard, który – w braku szczególnych przeciwwskazań należy po prostu stale stosować. Zrozummy wreszcie, że (pomijając wyłączenia w przepisach) jedyne „niemediowalne” sprawy to takie, w których Strony wyrażą brak zgody (co wszak cały czas mogą zrobić). Jak swego czasu mec. Maciej Bobrowicz cytował któryś (kierujący uprzednio ok. 60%, a wówczas już 100% spraw do mediacji) niemiecki Sąd: "dajmy szansę wszystkim". Uznajmy Art. 10 za praktyczną zasadę procedury cywilnej.
3) W efekcie sprawa czeka na wyznaczony termin rozprawy, a mediacja trwa i daje szansę, że rozprawa nie będzie musiała się odbyć; Strony nie boją się przewlekłości, bo termin rozprawy wcześniej już znają, Sekretariat nie musi nic robić – w braku innych wiadomości od mediatora czy Stron, po prostu odbywa się w terminie rozprawa. Oczywiście ewentualna ugoda spowoduje pewien "bałagan" w kalendarzu Sędziego, ale chyba warto mężnie znieść, że kolejny spór spadnie z wokandy, skoro nie będzie trzeba procedować, a zwłaszcza pisać uzasadnienia wyroku. Na pewno będzie też dużo braków zgody ze strony Stron, więc mediatorzy trochę podzwonią, popiszą nadaremno – ale to w sumie już norma w naszej pracy, a przy okazji może będzie to jakaś techniczna weryfikacja list stałych mediatorów (co pożądane, a trudne na gruncie obowiązujących przepisów) – jeśli komuś z nas nie odpowiada inwestowanie czasu w doprowadzenie do mediacji, to niech się wypisze. Dodatkowo nawet przy licznych odmowach taka stała praktyka sądów przyzwyczai zarówno Strony jak i Pełnomocników, że mediacja nie jest sezonową modą czy fanaberią „do przeczekania”, ale normalnym elementem pracy ze sporem, poprzedzającym (lub zastępującym) proces i narzucane rozstrzygnięcie. Może ta świadomość zachęci do mediacji umownej, a w każdym razie wymóg informowania w pozwie o próbie polubownego rozwiązania przestanie być lekceważony. Większa skala mediacji, z mniejszym namysłem co do wyboru tak sprawy jak mediatorów, może ewentualnie nieco zmniejszyć procentową efektywność mediacji, ale – przy obecnej skali – chyba niewiele mamy do stracenia, no i jakoś wydziały gospodarcze SO Warszawa (kierujące w ostatnich latach do mediacji ok. 20% wpływu) nie mają takiego problemu. Zresztą nawet o połowę mniejsza "ugadzalność" przy wielokrotnie większym zastosowaniu i tak da znaczący zysk.  Poza tym więcej mediacji to stała praca, a więc motywacja do podnoszenia kompetencji i możliwość tworzenia profesjonalnych biur dla mediatorów (bo przecież nie zadziała odwrotnie - że przez lata bez pracy i płacy stworzy się nagle doskonała kadra), no i Sędziowie mogą przecież wybierać, tworząc/aktualizując własne predefiniowane listy lub wybierając indywidualnie. Warto też przytoczyć opinię szeregu Sędziów: sprawę wracającą z mediacji nawet bez ugody szybciej się sądzi - Strony dostrzegły w sobie ludzi, więc stosują mniej obstrukcji, przedyskutowały sytuację merytorycznie także pod katem procesowym, więc rezygnują z części dowodów itp. itd.  Również propolubowne zmiany w zasadach rozliczeń Pełnomocników z Klientami (do czego od dawna zgodnie nawołują władze obu Korporacji) znajdą praktyczną motywację.
Na koniec: koszt wprowadzenia stosunkowo nieskomplikowanej funkcjonalności do systemów informatycznych, ewentualna modyfikacja komputerowego formatu list stałych mediatorów oraz kilku pism do Prezesów, Wizytatorów itp. - w porównaniu z innymi projektami wspierającymi mediację, będą zapewne wręcz nieodczuwalne dla budżetu. Za to korzyści - tak dla niego, jak dla obywateli, gospodarki i kapitału zaufania społecznego - olbrzymie.
- - -
Taka jest moja - wywiedzione z bólu blisko dekady własnoręcznego "wprowadzania mediacji" tudzież odrobiny obycia nie tyle prawniczego, ile menedżerskiego i (około)psychologicznego - propozycja zastosowania starej prawdy, że często usunięcie demotywatorów (zwłaszcza: ponadstandardowa aktywność, ocenianie mediowalności, obawa o przewlekłość...) działa znacznie lepiej, niż samo choćby najlepsze motywowanie do wprowadzenia zmian. Myślę, że jej realizacja przybliżyłaby chwilę, gdy można będzie mówić wreszcie o wprowadzeniu, a nie o wiecznym wprowadzaniu mediacji. A w każdym razie nie wygląda, aby dużo kosztowała i komukolwiek zaszkodziła. Więc na co jeszcze czekamy?...

(30 lipca 2019)
Zapraszam na szkolenie z mediacji rodzinnej zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia: 
https://mediatorzy-polscy.eu/news/zapraszamy-na-szkolenie-z-mediacji-rodzinnych-wrzesien-2019-warszawa/ 

(23 maja 2019) 

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości  https://www.iustitia.pl/component/dpcalendar/event/9?calid=131
Dla wszystkich Pań i Panów Sędziów oraz Pracowników Sądownictwa - najserdeczniejsze życzenia pomyślności, wytrwałości, spokoju i odpowiednich warunków pracy (...no i pamięci o mediacji;)


(22 maja 2019)

Krajowe statystki mediacji za 2018 r. - wrażenia prostego mediatora – na gorąco, niewesołe...

Na stronie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości https://isws.ms.gov.pl  są (raczej od niedawna) dostępne: zbiorcze opracowanie w .pdf „Postępowania mediacyjne w świetle danych statystycznych – sądy okręgowe i rejonowe – w latach 2006 – 2018” oraz arkusze excel z danymi mediacji cywilnych i gospodarczych. Linki do pobrania plików odpowiednio:
https://isws.ms.gov.pl/…/ba…/publikacje/download,2779,7.html
https://isws.ms.gov.pl/…/opracowania-…/download,2853,16.html
https://isws.ms.gov.pl/…/opracowania-…/download,2853,19.html

Po pobieżnym (sprawy zdrowotne i okrutne zaległości) przejrzeniu, mam niestety niepokojące wnioski:
- po trzech latach (od „ożywienia” wokół promediacyjnych zmian KPC itd., CAMów, funduszy UE i Nor.) w miarę stabilnego (ca. 0,2 p.p./rok) wzrostu stosunku spraw kierowanych do adekwatnego wpływu („wskaźnik mediacji”), mamy po raz pierwszy spadek (również liczbowy).
- w porównaniu 2018 do 2017 spadły takie kluczowe (choć nieco dyskusyjne) mierniki jak m.in. liczba i procentowy wskaźnik tzw. skutecznych mediacji oraz liczba ugód cywilnych i gospodarczych.
A to wszystko na tle ogólnego wpływu spraw wprawdzie nieco mniejszego niż przed rokiem, ale dalej powyżej 15 mln., a w dodatku ze spadkiem procentowym załatwień i wzrostem pozostałości, przy dużych brakach i rotacjach kadrowych w sądach itd. itp.

Generalny mankament opracowań widzę w braku odniesienia liczby skierowań do odpowiednich wielkości wpływów, co uniemożliwia porównanie „mediacjolubności” poszczególnych SO i grup SR. Różnice „od zawsze” bywają duże i powinny być przykładem (lub wręcz alarmem) dla części Sądów.

Podobnie lub mocniej uwiera nieuzwględnienie braków zgód Stron na udział – dopiero przy zgodach można mówić faktycznie o postępowaniach mediacyjnych, bo aktualnie dane dotyczą właściwie skierowań. Rozbieżności skierowanie-mediowanie w poszczególnych typach/sądach bywają bardzo znaczne i zróżnicowane, a walnie wpływają na obraz skuteczności mediacji tj. współczynnik ugód, który liczony do faktycznie przeprowadzonych mediacji powinien być obiektywnie dużą zachętą do mediowania (tj. zgód właśnie lub inicjowania przedsądowych).

Dodatkowo obawiam się, czy miary skuteczności (już z ww. usterkami) mediacji cywilnej w SO nie zakłóca dodatkowo kwestia spraw rozwodowych, w których regularnie nie uzyskujemy wszak formalnej ugody i jej zatwierdzenia, lecz porozumienie rodzicielskie „przepisywane” do wyroku. A to raczej liczna kategoria, stosunkowo sporo zgód na udział i pozytywnych zakończeń.

Coś mi się tam jeszcze w tabelach nie sumowało, ale może przez pośpiech i niedyspozycję.

Na koniec kilka jeszcze wybiórczych obserwacji:
- oczekiwanie, że mediacja zmniejszy istotnie liczbę rozwodów wydaje się delikatnie mówiąc optymistyczne – „pojednania” to ok. 2 promile;
- wciąż nie ma (co niedawno przeczytałem w prasie) „mody na mediację” - obok wspomnianych spadków jest wprawdzie wyraźny wzrost zatwierdzeń ugód z mediacji prywatnych, ale ich udział procentowy bywał już porównywalny lub wyższy, nie widzę wyraźnego trendu;
- problem błędnego redagowania ugód nie wydaje się być poważny w sprawach gospodarczych – niespełna 1% ugód spotyka się z odmową zatwierdzenia, ponad czterokrotnie gorzej jest w cywilnych;
- w ubiegłym i poprzednim roku przeprowadzono odpowiednio 1,4 i 2,3 tys. spotkań informacyjnych – nie wykazano pozytywnego przełożenia na mediacje, sam na „Salonie...” w SO W-wa jesienią 2017 omawiałem ich efektywność w zależności od przygotowania, ale bez pewności, czy dają więcej niż kierowanie z niejawnego. Opublikowane dane nie rozpraszają wątpliwości.

Reasumując: entuzjazm co do aktualnego wykorzystania mediacji w Polsce, rzekłbym, raczej nietrudno okiełznać.

Nie wiem, czy najlepszym wyjściem są kolejne prace ustawodawcze.
Model włoski? być może, ale to skomplikowane, potrwa i wzbudzi protesty. Wystarczyłoby serio używać istniejące prawo - praktyka jest kluczem.
Dlaczego Sądy nie mogłyby kierować do mediacji choćby wszystkich spraw, które czekają miesiącami na wyznaczony już termin?
Strony nie miałyby obaw o przewlekłość, czas oczekiwania nie wliczałby się do statystyk, w najgorszym razie stosunkowo tanio "kupowałoby się" pewność, że kilkuletniej batalii sądowej nie dało się faktycznie uniknąć, plus szybsze osądzanie* "w bonusie"...
(* - w opinii szeregu sędziów sprawa po mediacji zakończonej bez ugody przebiega sprawniej)
Dlaczego przedsiębiorcy nie mieliby unikać marnotrawienia środków, czasu, zaangażowania, zaniedbywania klientów i okazji biznesowych, psucia wizerunku i ryzykowania rozrastania konfliktów obniżających efektywność organizacji?
Dlaczego sektor publiczny nie miałby oszczędzać pieniędzy podatników, budować zaufania społecznego, najefektywniej realizować cele publiczne, realizując przy tym normy Art. 44 i 54a ustawy o finansach publicznych?
Dlaczego pełnomocnicy nie chcą udowadniać swojej efektywności w dbaniu o interes klientów, być nowoczesnymi menedżerami sytuacji konfliktowych i zarządzania ryzykiem biznesowym, miast tkwić w zmurszałych schematach procesowych wojowników?
Nasz zbiorowy nierozsądek owocujący wskaźnikiem mediacji błąkającym się na marginesie błędu statystycznego pozostaje smutną zagadką...
A przecież w 2/3* przeprowadzonych mediacji gospodarczych i okołorozwodowych Strony dochodzą do porozumienia.
(* - wg danych SO W-wa 2017)


(18 kwietni 2019)

Radosnych, wiosennych, zgodnych Świąt Wielkiej Nocy - życzy Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL


(8 kwietnia 2019)

Współpraca z Sądem Okręgowym w Warszawie:  informacje z oMediacji.pl udostępniane teraz również na stronie Sądu:
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/241/strefa-mediatorow


(3 kwietnia 2019)

oMediacji.pl  /  mediatorzy.info   - ogólnopolskie kalendarium wydarzeń mediacyjnych i "z okolic" ADR: /omediacjipl
bezpośrednie adresy: www.oMediacji.pl lub www.mediatorzy.info


(5 lutego 2019)

Relacja z Salonu Mediacji Gospodarczej

MEDIACJA Z UDZIAŁEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

zorganizowanego 24 stycznia 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ul. Czerniakowska 100
przez Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk

Salon otworzyli sędziowie: Wiceprezes Sądu Okręgowego ds. Gospodarczych Dariusz Dąbrowski oraz Koordynator ds. Mediacji Iwona Grzegorzewska. Wydział ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości był reprezentowany przez Pana Krzysztofa Szlantę. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: sędzia Henryk Walczewski (Ministerstwo Sprawiedliwości), r.pr. Dariusz Ożga (Wicedyrektor Departamentu Opinii Prawnych Negocjacji i Mediacji, Prokuratoria Generalna RP), r.pr. Wojciech Kowalewski (Naczelnik Wydziału Prawnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie), r.pr. Paweł Kuglarz (Kierownik Szkoły Prawa Austriackiego UJ; Instytut Allerhanda), adw. Paweł Paradowski (Partner w Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., Praktyka Postępowań Spornych) oraz – jako moderator – Jakub Świtluk (Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL).

Wedle wspólnej opinii panelistów nie ma żadnych powodów, aby nie stosować mediacji i ugód w sporach z udziałem sektora publicznego. Już przed dodaniem art. 54a ustawy o finansach publicznych było to legalne (w oparciu o art. 44 ustawy oraz Kodeks cywilny) i praktykowane. Wprowadzenie rzeczonego przepisu (łącznie z art. 5, 11 i 15 ustawy o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych) należy zaś rozumieć jako ułatwienie i wyraźną zachętę Ustawodawcy (konsekwentnie i systemowo rozwijającego mediację i pokrewne formy ADR w różnych gałęziach prawa) do mediowania i ugadzania się przez podmioty państwowe i samorządowe. Widoczne są już praktyczne efekty – znaczne (choć wciąż zbyt małe) zwiększenie stosowania mediacji i ugód w sporach publiczno-prywatnych.

Zgodzono się także, że dyscyplina finansów publicznych nie może być traktowana jako oderwana, nadrzędna wartość (już wcześniej wskazywał na to choćby art. 55). Ma ona rolę zdecydowanie służebną wobec priorytetu zrealizowania celu publicznego (interesu publicznego). Zwłaszcza w długookresowych inwestycjach i wymagających współdziałania stron złożonych projektach – wobec dynamicznych warunków – modyfikacja współpracy bywa często naturalna i nieodzowna. Co więcej, nadmierne obawy przed naruszeniem dyscypliny łatwo prowadzą do znacznych opóźnień i przekroczeń niezbędnych nakładów w wypadku np. zejścia z budowy lub bankructwa kontrahenta, konieczności wykonawstwa zastępczego, organizacji nowego postępowania przetargowego czy uwikłania w wieloletnie spory sądowe.

Paneliści podzielili się również doświadczeniami w stosowaniu art. 54a, zwłaszcza jeśli chodzi o pisemną ocenę skutków ugody. Powinna ona zatem zawierać zarówno część techniczną (m.in. z wpływem niezależnych od stron czynników na wystąpienie spornej sytuacji lub z ewentualnym przyczynieniem się do niej zamawiającego), jak i prawną (w tym analizę ryzyka procesowego). Warto zwracać uwagę na szerokie odniesienie skutków ugody – nie ograniczone do budżetu danego zamówienia czy inwestycji. Generalnie dość ogólne brzmienie przepisu należy rozumieć jako celową elastyczność – np. w zależności od wartości i skomplikowania sporu przygotowanie opinii prawnej można powierzyć zatrudnianemu prawnikowi albo zewnętrznej kancelarii bądź – co istotne zwłaszcza dla stationes fisci – Prokuratorii Generalnej. Ocena z art. 54a jest przy tym warunkiem zawarcia ugody, więc samo podjęcie rozmów ugodowych (czyli np. mediacji) jej nie wymaga. W praktyce takie rozmowy ułatwiają (czy wręcz warunkują) zgromadzenie informacji i argumentów do decyzji o ugodzie oraz przygotowania takiej, koniecznej dopiero wówczas, opinii.

Podkreślono również, że z mediacją i ugodą – tak wedle przepisów, jak i praktyki – nie należy zwlekać aż do wytoczenia powództwa. Polubowne rozwiązanie sporu jest zwykle łatwiejsze i tańsze na jego możliwie wczesnym etapie. Z czasem konflikt obrasta w kolejne koszty, straty, animozje, nieporozumienia i spory pochodne, co utrudnia wypracowanie ugody i zmniejsza jej korzyści. Tzw. mediacja przedsądowa jest też wolą Ustawodawcy (przepisy o mediacji i treści pozwu w k.p.c.), służąc ogólnie efektywności sądownictwa. Warto pamiętać, że również ugoda z takiej mediacji, zatwierdzona przez sąd, ma moc ugody sądowej.

Dyskutowane były także kwestie obowiązku stosowania mediacji w sektorze publicznym czy nawet odpowiedzialności za jej zaniechanie w kontekście zasad gospodarności (oszczędności) i celowości. Zwrócono uwagę na rolę i kwalifikacje mediatorów. Poruszono również inne związane ze sporami publiczno-prywatnymi zagadnienia, jak skomplikowanie postępowania dowodowego, wartość opinii biegłych, czy równowaga zamawiającego i wykonawcy. Na koniec zaprezentowane zostały postulaty de lege ferenda, w tym jednoznacznego wprowadzenia priorytetu rzeczowego wykonania zadania i obligatoryjnej przedsądowej mediacji do prawa zamówień publicznych oraz wzmocnienia pozycji prawnej mediatora.

W Salonie – poza sędziami, pełnomocnikami i mediatorami – wzięli udział przedstawiciele podmiotów państwowych, samorządowych i biznesu. Część uczestników i panelistów dyskutowała jeszcze półtorej godziny po zaplanowanym czasie zakończenia.

Jakub Świtluk, Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL


(17 stycznia 2019)

jako współorganizator serdecznie zapraszam na Salon Mediacji Gospodarczej
"Mediacje z udziałem sektora finansów publicznych"
24 stycznia g. 11-14 w SO W-wa ul. Czerniakowska 100 s. 475: