Biuro Mediacji Gospodarczej MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk   ul. Puławska 77 lok. U.5,  02-595 Warszawa
tel. 603 779 833    e-mail:   mediator@switluk.pl   biuro@mediator.waw.pl    www.switluk.pl    www.mediator.waw.pl     
dane do faktur:   MEDIATOR.WAW.PL Jakub Świtluk,  NIP: 712 160 31 26,  ul. Puławska 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa; REGON 431208497 
serwisy społecznościowe:  www.facebook.com/profesjonalny.mediator   www.facebook.com/jakub.switluk   https://twitter.com/switluk   www.linkedin.com/in/jakub-%C5%9Bwitluk-a36b50a8/
jedyny ogólnopolski kalendarz wydarzeń mediacyjnych:   www.oMediacji.pl   www.mediatorzy.info    www.facebook.com/oMediacjiPL.Switluk

Mediuję zazwyczaj w lokalach:
- CM Lewiatan w Konfederacji Lewiatan - ul. Cybulskiego 3 (wjazd przez bramę z ul. Chełmskiej
- w biurowcu Central Tower - Al. Jerozolimskie 81
- w innych punktach Warszawy i Polski - lokalizacja, organizacja i koszty do uzgodnienia

Oczywiście mediuję również zdalnie - wideokonferencyjnie (np. ClickMeeting, MS Teams) i telekonferencyjnie.

Godziny pracy: dowolne po uzgodnieniu, ponieważ pracuję elastycznie i pod różnymi adresami, każdorazowo uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt.

Uwaga: nie korzystam już obecnie z lokali PCM i KNF, zawiesiłem dyżury w SO przy ul. Czerniakowskiej.

Korespondencję z sądów proponuję przesyłać mailowo, co jest szybsze, tańsze i wygodniejsze niż poczta z potwierdzeniem odbioru, a zgodne z § 170 regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Kontakt e-mail: oba podane adresy: mediator@switluk.pl oraz biuro@mediator.waw.pl "prowadzą" do jednej skrzynki.
(Odbieram również korespondencję na starsze adresy: jakub.switluk w domenach wp.pl oraz gmail.com)
Będę wdzięczny za podawanie w temacie wiadomości sygnatury akt sprawy i/lub Stron.

Kontakt telefoniczny: z uwagi na specyfikę pracy (częste spotkania) stosunkowo często nie mogę odebrać połączenia. Uprzejmie proszę o nagranie wiadomości lub - nawet chętniej - wysłanie sms-a z sygnaturą akt, Stronami lub z nazwiskiem i hasłowym określeniem tematu. 

Współpracownicy: w moim imieniu w sprawach kierowanych z Sądów (głównie odnośnie zgody na mediację i terminów) mogą skontaktować się z Państwem moi Współpracownicy (mediatorzy) lub Stażyści (odbywający praktykę kandydaci na mediatorów) - wszystkie takie osoby są również zobowiązane do zachowania pełnej poufności w zakresie współmediowanych ze mną spraw i należycie przygotowane do swoich obowiązków.