Apel mediatorów z 9 lutego 2021 roku
do Ministerstwa Sprawiedliwości, Partnerów Projektu KRM i Rady ds. ADR.

9 lutego 2021 roku, po konsultacjach zainicjowanych przez Janusza Kaźmierczaka, Macieja Tańskiego oraz Jakuba Świtluka, skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwości Apel w sprawie kwalifikacji mediatorów w związku z planowanym utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów.

Postulaty konkretnych wymagań wiedzy i praktyki poparło łącznie niemal 80 przedstawicieli środowiska mediacyjnego, w tym władze ogólnopolskich organizacji: Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, Stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy", ośrodków mediacji zawodów prawniczych: radców prawnych i notariuszy, a także liderzy i członkowie szeregu innych ośrodków, mediatorzy niezrzeszeni oraz przedstawiciele świata nauki.

Poniżej pełen tekst naszego Apelu z listą Sygnatariuszy oraz odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości z 18 lutego. Apel do pobrania w pdf: https://tiny.pl/rl1zq

Dnia 22 lutego Wydział ds. Mediacji MS zamieścił na swoim profilu facebookowym ankietę opartą o kluczowe elementy Apelu - zapraszamy do wyrażenia opinii:  
https://www.facebook.com/mediacja.gov/posts/1872289906260259

Mamy nadzieję, że Apel przyczyni się do szerokiego dialogu nad kwalifikacjami zawodu mediatora (przynajmniej w jego okołosądowej części), a przez to do zwiększenia zaufania do mediacji i jej stosowania.