Apel mediatorów z 9 lutego 2021 roku
do Ministerstwa Sprawiedliwości, Partnerów Projektu KRM i Rady ds. ADR.

9 lutego 2021 roku, po konsultacjach zainicjowanych przez Janusza Kaźmierczaka, Macieja Tańskiego oraz Jakuba Świtluka, skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwości Apel w sprawie kwalifikacji mediatorów w związku z planowanym utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów.

Postulaty konkretnych wymagań wiedzy i praktyki poparło łącznie niemal 80 przedstawicieli środowiska mediacyjnego, w tym władze ogólnopolskich organizacji: Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, Stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy", ośrodków mediacji zawodów prawniczych: radców prawnych i notariuszy, a także liderzy i członkowie szeregu innych ośrodków, mediatorzy niezrzeszeni oraz przedstawiciele świata nauki.

Poniżej pełen tekst naszego Apelu z listą Sygnatariuszy oraz odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości z 18 lutego. Apel do pobrania w pdf: https://tiny.pl/rl1zq

Dnia 22 lutego Wydział ds. Mediacji MS zamieścił na swoim profilu facebookowym ankietę opartą o kluczowe elementy Apelu - zapraszamy do wyrażenia opinii:  
https://www.facebook.com/mediacja.gov/posts/1872289906260259

Dnia 3 marca Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości obradowała m.in. nad postulatami Apelu, generalnie je popierając.

Mamy nadzieję, że Apel przyczyni się do szerokiego dialogu nad kwalifikacjami zawodu mediatora (przynajmniej w jego okołosądowej części), a przez to do zwiększenia zaufania do mediacji i jej stosowania.