MEDIATOR-KNF.PL
MEDIACJE USŁUG FINANSOWYCH w CMSP KNF:  
(linki do stron KNF poniżej)

AKTUALNOŚCI mediacji finansowych:

Do jesieni 2023 roku w ramach CMSP przy KNF odbyło się 50.548 mediacji "frankowych", z tego 37.363 (niemal 74%) zakończonych ugodowo
https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/9348485,mediacje-ws-kredytow-walutowych-wiadomo-...

Przyznano kolejny raz wyróżnienia KNF (wg mojego pomysłu) "Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji":
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Wyroznienia_Instytucja_finansowa_przyjazna_mediacji_842...

Zaniechanie opodatkowania "umorzenia"  lub zwrotu w przypadku ugody "frankowej" aktualne do końca 2024 roku:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000592
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002743

Czy "umorzenie" lub zwrot w przypadku drugiego kredytu "frankowego" podlega opodatkowaniu?
- są opinie, że nie podlega, o ile kredyt służył sfinansowaniu tej samej inwestycji mającej zaspokoić potrzeby mieszkaniowe tego samego gospodarstwa domowego (np. oddzielne kredyty na zakup działkę i budowę domu):
https://www.prawo.pl/podatki/ugody-frankowe-nie-tylko-jeden-kredyt-zwolniony-z-podatku,516340.html
- proszę jednak pamiętać, że mediator absolutnie nie jest od udzielania porad podatkowych, nie biorę również odpowiedzialności za treść i interpretację powyższego artykułu, 
- aby zyskać pewność - proponuję wystąpić o indywidualną interpretację do KIS:
https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji,
- można też poprosić o profesjonalną poradę uprawnionego doradcę podatkowego albo (choć nie daje to gwarancji) po prostu zadzwonić z prośbą o wyjaśnienie do swojego urzędu skarbowego.

CYKL ARTYKUŁÓW o mediacjach frankowych na Prawo.pl (w 3-im cytowana moja opinia):
https://www.prawo.pl/prawo/kiedy-ugoda-z-bankiem-korzystna-dla-frankowicza,517873.html https://prawo.pl/prawnicy-sady/czy-knf-wplywa-na-mediacje-z-frankowiczami-radca-jakub-sewerynik,517942.html
https://prawo.pl/prawnicy-sady/pracownicy-knf-mediatorami-w-sprawach-frankowych,517995.html
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-a-mediacja-frankowa-komentarz,518090.html
Mój komentarz do artykułów:
Nie wolno mi oceniać, tym bardziej publicznie (zgodnie z zasadą poufności mediacji) sposobu, w jaki uczestniczy w mediacji którakolwiek ze Stron. Generalnie jednak warto wziąć pod uwagę, że właściwie w każdej mediacji:
- atrakcyjność warunków oferowanych przez Jedną Stronę może (a nawet powinna być) oceniana przez Drugą w odniesieniu do jej własnej sytuacji, w tym do innych możliwości zakończenia sporu (także na drodze procesu, który może dać potencjalnie lepsze efekty, ale niemal zawsze z dużo większym zaangażowaniem czasu, środków, emocji, a także z zasadniczą niepewnością co do wyniku);
- warto rozumieć, że w przypadku Strony mającej bardzo dużo podobnych mediacji, jej zaangażowanie i propozycje nie będą aż tak zindywidualizowane, jak w przypadku Strony, dla której jest to jedyna mediacja;
- w każdej praktycznie mediacji Strona i/lub (związany jej wytycznymi Pełnomocnik) w pewnym momencie (prędzej lub później, zależnie od stylu negocjacji) stwierdza, że nie będzie już czynić dalszych ustępstw;
- będąc dziesiąty rok mediatorem CMSP przy KNF, nie przypominam sobie jakichkolwiek nacisków, czy choćby zainteresowania UKNF wobec konkretnego wyniku mediacji - pozostajemy tu jako mediatorzy w pełni niezależni. 
Co do wątpliwości wobec mediatorów będących pracownikami UKNF - nie przypuszczam, aby ktoś z Nich był stronniczy. Warto zauważyć, że krytyka w powyższych artykułach idzie "w obie strony": zarzuca się, że mogą być zarówno "przeciwko" Kredytobiorcom, jak i Bankom - nie jest to nawet teoretycznie możliwe. 
Niemniej dobrą radą jest po prostu starannie wybierać mediatora - to niezbywalne prawo Strony, a w mediacjach frankowych w CMSP przy KNF - zasadniczo wnioskodawcy, czyli Kredytobiorcy.


 W Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF - taniej lub bezpłatnie.

Mediacje pomiędzy konsumentami (osobami prywatnymi) a instytucjami finansowymi, zarówno na podstawie umowy Stron jak postanowienia sądu, proponuję kierować (wskazując moje nazwisko) do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Strony mediacji w ramach CMSP KNF ponoszą znacznie niższe koszty, zaś w sprawach tzw. kredytów frankowych Kredytobiorcy nie ponoszą ich wcale.
(linki do mediacyjnego serwisu KNF na dole strony)

Jestem jednym z najbardziej doświadczonych mediatorów CMSP KNF.
Zostałem zaproszony na listę mediatorów przy KNF w 2013 roku, nieprzerwanie należałem do liczącego 20-30 osób składu, jako jeden z niewielu "pełnoetatowych" mediatorów (równolegle mediując oczywiście także w ramach innych ośrodków i we własnym Biurze).  Jeszcze przed wielokrotnym powiększeniem listy i dużym napływem mediacji "frankowych" w 2021 roku miałem "na koncie" w CMSP KNF trzycyfrową liczbę ugód. Pracowałem dotąd m.in. z kilkoma bankami i kilkunastoma ubezpieczycielami, m.in. w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, tzw. polisolokat, kredytów frankowych, ale także np. ubezpieczeń wielkich inwestycji drogowych.
Więcej o moich kwalifikacjach:  http://www.mediator.waw.pl/jakub-switluk-o-mnie

Moje przygotowanie w zakresie mediacji finansowych. 
Poza przydatnym wykształceniem (prawo, studia menedżerskie i mediacyjne) uczestniczyłem także m.in. w:
- dwóch seminariach Komisji Nadzoru Finansowego na temat mediacji na rynku finansowym
- szkoleniu z zakresu hipotecznych kredytów walutowych organizowanym przez Centrum Mediacji Lewiatan z udziałem XXVIII Wydziału SO w Warszawie (tzw. frankowego) 
- szkoleniu z zakresu hipotecznych kredytów frankowych organizowanym przez Centrum Mediacji SP przy KNF
- szkoleniu z obsługi systemu obsługi spraw CMSP KNF
- szkolenie z zakresu polubownego rozwiązywania sporów na rynku bankowym zorganizowane przez Biuro Rzecznika Finansowego
- konferencji Sądu Okręgowego w Warszawie i GEMME - Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji  "Czy w sprawach frankowych możliwe są ugody?" 

Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji.
W ramach działalności w CMSP KNF zaproponowałem pomysł wyróżnienia dla podmiotów rynku finansowego popierających polubowne rozwiązywanie sporów, które pod powyższą nazwą KNF nadaje od 2015 roku. 

Linki do mediacyjnych stron Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:
o mediacji:  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja   
"Frankowicze":  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacje_dot_kredytow_denominowanych_lub_ind...  
marże kredytów: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja/marza?articleId=72862&p_id=18  

archiwum:
 Minister Finansów 23.12.22 przedłużył "zaniechanie" poboru podatku od ugód "frankowych" do końca 2024 r. - tekst rozporządzenia:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2743
Aktualności:
- MF zamierza przedłużyć preferencje podatkowe dla ugód "frankowych" - procedowany projekt zmiany rozporządzenia z 11.03.2022 zawiera zmianę terminu jego obowiązywania do 31.12.2024:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366352/katalog/12928950#12928950 
Wybrane artykuły o mediacjach "frankowych"
lipiec 2022: ponad 20 tys. zakończonych mediacji frankowych, 74% ugód: 
https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5529496,Mediacje-w-sprawie-kredytow-frankowych-2022.html
14 marca 2022: Rozporządzenie "zwalniające" od podatku ugody w sprawach kredytów frankowych:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/592

10 marca 2022:
Ministerstwo Finansów potwierdza wydanie wkrótce rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzeń z ugód frankowych:
https://finanse.wp.pl/ulga-podatkowa-przedluzona-na-kolejny-rok-wiceminister-potwierdza-674620949063...
Projekt ww. rozporządzenia (proces legislacyjny i tekst projektu):
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339601/katalog/12731166
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12355552/12848065/12848066/dokument539876.pdf
Minister Finansów w październiku 2021 zapowiada utrzymanie preferencji podatkowych ugód na kolejne lata
https://www.gov.pl/web/finanse/nie-bedzie-pit-od-niektorych-dochodow-zwiazanych-z-kredytami-mieszkan... 
nowe rozporządzenie MF i pewność co do sytuacji podatkowej po ugodzie - zapowiadane na luty 2022 wciąż nie wydane, ale wg projektu obejmie cały 2022 rok, niezaleznie od daty publikacji.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/kredyty-we-frankach-resort-finansow-przedluza-ulge-po...
blisko 18 tys. zgłoszonych mediacji w ostatnim kwartale 2021 roku - 5,7 tys. ugód, 800 mediacji bez ugody  
https://businessinsider.com.pl/finanse/ugody-z-frankowiczami-co-trzecia-juz-zawarta-i-banki-przelicz...


Uprzejmie proszę pamiętać:
mediując sprawy frankowe, co jest moim obowiązkiem zawodowym jako mediatora stałego i mediatora CMSP przy KNF, zgodnie z regułami pracy i etyki mediatorów, nie wypowiadam się co do opłacalności propozycji ani poprawności kalkulacji, nie preferuję żadnej ze Stron, nie weryfikuję również danych publikowanych przez KNF, którego - jako niezależny mediator - nie jestem pracownikiem;
jak w każdej mediacji to wyłącznie Strony (ewentualnie z Pełnomocnikami) decydują o sposobie zakończenia mediacji i warunkach ewentualnej ugody.