MEDIATOR-KNF.PL
MEDIACJE USŁUG FINANSOWYCH w CMSP KNF:  
(linki do stron KNF poniżej)

    u w a g a   1 4 . 0 3 :    r o z p o r z ą d z e n i e   " z w a l n i a j ą c e "   z   p o d a t k u   u g o d y   f r a n k o w e 
    https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/592

W Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF - taniej lub bezpłatnie.

Mediacje pomiędzy konsumentami (osobami prywatnymi) a instytucjami finansowymi, zarówno na podstawie umowy Stron jak postanowienia sądu, proponuję kierować (wskazując moje nazwisko) do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Strony mediacji w ramach CMSP KNF ponoszą znacznie niższe koszty, zaś w sprawach tzw. kredytów frankowych Kredytobiorcy nie ponoszą ich wcale.
(linki do mediacyjnego serwisu KNF na dole strony)

Jestem jednym z najbardziej doświadczonych mediatorów CMSP KNF.
Zostałem zaproszony na listę mediatorów przy KNF w 2013 roku, nieprzerwanie należałem do liczącego 20-30 osób składu, jako jeden z niewielu "pełnoetatowych" mediatorów (równolegle mediując oczywiście także w ramach innych ośrodków i we własnym Biurze).  Jeszcze przed wielokrotnym powiększeniem listy i dużym napływem mediacji "frankowych" w 2021 roku miałem "na koncie" w CMSP KNF trzycyfrową liczbę ugód. Pracowałem dotąd m.in. z kilkoma bankami i kilkunastoma ubezpieczycielami, m.in. w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, tzw. polisolokat, kredytów frankowych, ale także ubezpieczeń wielkich inwestycji drogowych.
Więcej o moich kwalifikacjach:  http://www.mediator.waw.pl/jakub-switluk-o-mnie

Moje przygotowanie do mediacji finansowych.
Poza przydatnym wykształceniem (prawo, studia menedżerskie) uczestniczyłem także w:
- dwóch seminariach Komisji Nadzoru Finansowego na temat mediacji na rynku finansowym
- szkoleniu z zakresu hipotecznych kredytów walutowych organizowanym przez Centrum Mediacji Lewiatan z udziałem XXVIII Wydziału SO w Warszawie (tzw. frankowego) 
- szkoleniu z zakresu hipotecznych kredytów frankowych organizowanym przez Centrum Mediacji SP przy KNF
- szkoleniu z obsługi systemu obsługi spraw CMSP KNF
- konferencji Sądu Okręgowego w Warszawie i GEMME - Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji  "Czy w sprawach frankowych możliwe są ugody?" 

Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji.
W ramach działalności w CMSP KNF zaproponowałem pomysł wyróżnienia dla podmiotów rynku finansowego popierających polubowne rozwiązywanie sporów, które pod powyższą nazwą KNF nadaje od 2015 roku. ich inwestycji drogowych.    

Linki do mediacyjnych stron Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:
o mediacji:  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja   
"Frankowicze":  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacje_dot_kredytow_denominowanych_lub_ind...  
marże kredytów: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja/marza?articleId=72862&p_id=18  

Wybrane artykuły o mediacjach "frankowych"
Minister Finansów w październiku 2021 zapowiada utrzymanie preferencji podatkowych ugód na kolejne lata
https://www.gov.pl/web/finanse/nie-bedzie-pit-od-niektorych-dochodow-zwiazanych-z-kredytami-mieszkan... 
nowe rozporządzenie MF i pewność co do sytuacji podatkowej po ugodzie - zapowiadane na luty 2022 wciąż nie wydane, ale wg projektu obejmie cały 2022 rok, niezaleznie od daty publikacji.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/kredyty-we-frankach-resort-finansow-przedluza-ulge-po...
blisko 18 tys. zgłoszonych mediacji w ostatnim kwartale 2021 roku - 5,7 tys. ugód, 800 mediacji bez ugody  
https://businessinsider.com.pl/finanse/ugody-z-frankowiczami-co-trzecia-juz-zawarta-i-banki-przelicz...

Projekt ww. rozporządzenia (proces legislacyjny i tekst projektu): 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339601/katalog/12731166

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12355552/12848065/12848066/dokument539876.pdf
10 marca 2022:
Ministerstwo Finansów potwierdza wydanie wkrótce rozporządzenia w sprawie zaniechania pobodru podatku od umorzeń z ugód frankowych:
https://finanse.wp.pl/ulga-podatkowa-przedluzona-na-kolejny-rok-wiceminister-potwierdza-674620949063...
https://twitter.com/sobonartur/status/1502334735569276929?s=20&t=y2eQV5GbxSxX4Gicvy2MVw

Uprzejmie proszę pamiętać:
mediując sprawy frankowe, co jest moim obowiązkiem zawodowym jako mediatora stałego i mediatora CMSP przy KNF, zgodnie z regułami pracy i etyki mediatorów, nie wypowiadam się co do opłacalności propozycji ani poprawności kalkulacji, nie preferuję żadnej ze Stron, nie weryfikuję również danych publikowanych przez KNF, którego - jako niezależny mediator - nie jestem pracownikiem;
jak w każdej mediacji to wyłącznie Strony (ewentualnie z Pełnomocnikami) decydują o sposobie zakończenia mediacji i warunkach ewentualnej ugody.