(REFERENCJE/OPINIE - STRONA W PRZYGOTOWANIU)

Jakub Świtluk

+48 603 779 833   biuro@mediator.waw.pl   mediator@switluk.pl
www.facebook.com/profesjonalny.mediator    www.oMediacji.pl

zawodowy mediator od 2010 roku, setki ugód, wielomilionowe WPS,
trener i wykładowca na studiach dla mediatorów gospodarczych

specjalizacja: skomplikowane spory z udziałem firm i instytucji, zwłaszcza sektor publiczny, branża drogowa i budowlana, ubezpieczenia i finanse, informatyka i telekomunikacja oraz szereg innych branż;  

także sprawy rodzinne (rozwody, plany opieki, alimenty), cywilne, pracownicze, administracyjne, sądowoadministracyjne, wewnątrzorganizacyjne

doświadczenie: sprawy ze wszystkich sądów Warszawy i szeregu mazowieckich oraz mediacje prywatne (umowne);
współpraca m.in. z większością wiodących kancelarii prawnych, czołowymi firmami budowlanymi i ubezpieczycielami, spółkami WIG20, urzędami od gminy przez służby mundurowe do ministerstwa

przygotowanie: wykształcenie z obszarów prawa (WPiA UMCS i WPiA UŁ), zarządzania (Executive MBA, PW), psychologii (SWPS);
ok. 20 szkoleń z zakresu mediacji i sytuacji spornych,
dziesiątki konferencji, superwizje, Klub Mediatorów;
wcześniej - praktyka menedżerska i ekspercka w biznesie i NGO;
także szkolenie mediatorów, zajęcia na studiach, wystąpienia jako prelegent i moderator, różne formy popularyzacji mediacji

na listach: mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Warszawie i kilku innych SO oraz listy CM Lewiatan / CAM-Koordynator, CMSP KNF, MCM/IMC, CAM Lublin, PCM, SMR

również: szkolenia, coaching i doradztwo w zakresie komunikacji, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów, staże mediacyjne